Dørum: - Norge trenger en egen forskningsminister

- Kunnskapsdepartementet er et feilslått prosjekt. Samlingen av alt fra barnehager til forskning under en statsråd, har ført til en svekkelse av høyere utdanning og forskning. Forskning er så viktig for innovasjon, nytenkning og verdiskaping at dette hører hjemme i et eget departement, sier Venstres Odd Einar Dørum i ei pressemelding.

VIL HA FORSKNINGSMINISTER: Stortingsrepresentant Odd Einar Dørum og Venstre vil ha en egen forskningsminister.
Foto: Martin Toft

Venstre oppsummerte stortingsperioden 2006/2007 på en pressekonferanse i dag. Der ble også partiets forskningspolitiske plattform presentert.

- Vi lever i en tid der forskning og høyere utdanning sultefores. Den nåværende regjeringen har innført et økonomisk hvileskjær for forskning og høyere utdanning som ser ut til å vedvare. Venstre mener det er nødvendig å markere den åpenbare forskjellen mellom politiske partier med hensyn til hvordan et så gjennomgripende og viktig felt som forskning prioriteres. Venstres forskningspolitiske plattform 2007 er et uttrykk for Venstres evne og vilje til å prioritere forskning. Dette er en virksomhet av overordnet viktighet og betydning for innovasjon, verdiskaping og allmenndannelse i framtidas Norge, sier Dørum.

- I statsbudsjettet for 2007 var Venstre det partiet som satset mest på forskning, og vi lover å være det partiet som satser mest på forskning i kommende budsjetter. Men forskning dreier seg ikke bare om økte bevilgninger. Minst like viktig for Venstre er det å tydeliggjøre hvor viktig forskning er for vår kultur og fremtidige utvikling, sier Odd Einar Dørum.

I dokumentet tar Venstre blant annet til orde for:
* å etablere en egen ministerpost for forskning og høyere utdanning - en forskningsminister - for å lede, koordinere og synliggjøre at forskning og høyere utdanning er sektorovergripende og strategisk viktig for nasjonen

* å øke Fondet for forskning og nyskaping til 150 mrd. kroner innen 2010

* å lage en forpliktende opptrappingsplan for antall postdoktorer ved norske institusjoner, etablere "hjemkomststipend" på postdoktornivå og sikre at tilfanget av stipendiater er i tråd med vedtatte og fremtidige opptrappingsplaner på området

* at det utarbeides en ny og overordnet rekrutteringsstrategi for vitenskapelige stillinger ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter

Emneord: Forskning, Universitetspolitikk, Forskningspolitikk
Publisert 20. juni 2007 13:51 - Sist endret 10. des. 2008 14:52
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere