Februar

Publisert 28. feb. 2007 22:42

Debatten om forskningens objektivitet i Akademisk Forum mandag 26. februar ble langt på vei en debatt om vi har en menneskeskapt global oppvarming eller ei. Særlig fikk FNs klimapanel gjennomgå for å være mer styrt av politiske hensyn enn av vitenskapelige fakta. Det ble trukket sammenlikninger til debatten om sur nedbør og skogsdød på 1970- og 80-tallet.

Publisert 26. feb. 2007 10:46

Kunnskapsdepartementet gir 200 millioner kroner ekstra til vitenskapelig utstyr. Pengene hentes fra overføringene som Norges forskningsråd hadde fra 2006 til 2007 innenfor bevilgningene de har fått fra Kunnskapsdepartementet, går det fram av nettsidene til departementet.

Publisert 26. feb. 2007 10:10

Arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen foreslår at utenlandske studenter bør få automatisk tillatelse til å arbeide opptil 20 timer i uken ved siden av studiene. Lederen for International Student´s Union, Eton Williams, mener forslaget er svært viktig for å fremme integrering.

Publisert 22. feb. 2007 16:27

Et fond på 120 millioner kroner opprettes nå for å styrke forsknings-samarbeidet med Polen. Det polsk-norske fondet er øremerket områdene miljø og helse, og finansieres i hovedsak av Norge gjennom EØS-midlene, melder Utenriksdepartementet.

Publisert 22. feb. 2007 14:33

I dag valgte opposisjonspartiene på Stortinget å bryte forhandlingene om pensjonsreformen. - Bruddet i pensjonsforhandlingene viser hvor stor forskjell det er på regjeringen og opposisjonen i synet på pensjonspoeng for utdanning , sier Jens Maseng, leder for Norsk Studentunion i en felles pressemelding fra NSU og Studentenes Landsforbund.

Publisert 22. feb. 2007 10:36

Når er forskerne objektive rådgivere og når er de pådrivere for politiske beslutninger? Det skal forskerne Nils Christian Stenseth, Raino Malnes og Oddbjørn Engvold diskutere i Akademisk Forum mandag 26. februar klokken 16.00 i Klubben i Georg Sverdrups hus.

Publisert 21. feb. 2007 15:53

Kronprins Haakon vil foreta den offisielle åpningen av Det internasjonale polaråret 2007-2008 i Norge på Rådhusplassen i Oslo 1. mars. Statsminister Jens Stoltenberg og Forskningsrådets direktør Arvid Hallén vil også være tilstede. Rammen omkring arrangementet blir klima, snø- og isaktiviteter for skolebarn, melder Forskningsrådet.

Publisert 21. feb. 2007 14:23

Konsulentfirmaene Dovre International og Transportøkonomisk institutt anbefaler at Norges veterinærhøgskole blir på Adamstua og at den blir en del av Universitetet i Oslo. Konsulentfirmaene legger til grunn samfunnsøkonomiske beregninger og fraråder å flytte NVH til Campus Ås. Det melder nettstedet til Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Publisert 19. feb. 2007 09:29

- Universitetet må få studentane til å utvikla evna til kritisk tenking og etisk refleksjon, slik at dei kan ta sjølvstendige standpunkt uavhengig av autoritetar. Dei må ikkje bli oppgulpmaskiner. Det seier filosofiprofessor Andreas Føllesdal og historieprofessor John Peter Collett i ein samtale om universitetsideen.

Publisert 19. feb. 2007 09:08

Professor dr. med Jan Ivar Pedersen ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO er blitt utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen ernæringsvitenskap, melder Sosial- og helsedirektoratet.

Publisert 16. feb. 2007 10:50

Centre for Immune Regulation (CIR) på Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF består av fem forskningsmiljøer fra Det medisinske fakultet og MN-fakultetet på UiO. Det nye senteret for fremragende forskning viderefører et langvarig samarbeid mellom immunologer og molekylær- og cellebiologer - og håper å finne faktor X i immunologiske sykdommer.

Publisert 16. feb. 2007 08:18

- Eg blir både opprørt og sint når nokon prøver å få mål- og resultatstyring i Noreg til å bli det same som ny offentleg styring (New Public Management). Det seier Marianne Andreassen, som er administrerande direktør for Senter for statleg økonomistyring (SSØ).

Publisert 15. feb. 2007 12:50

Kvalitetsreformen og høyere utdanning i Norge er én ting, men hva med Universitetet i Oslo? Er det mer eller mindre kvalitet i utdanningen her - i forhold til før og sammenliknet med de andre? Uniforum har spurt to som burde vite.

Publisert 15. feb. 2007 12:27

- Et universitet bør kunne drive forsøk med ville dyr. Men i løpet av et par år tror jeg ikke lenger det vil være politisk mulig, sier Morten Bronndal , leder for Dyreavdelingen ved UiO, som nå er pålagt stengt.

Publisert 14. feb. 2007 17:47

- Universitetet i Oslo er nå kjent med at departementet har utvidet kostnadsrammen for IFI 2 med 55 millioner kroner, noe som gjør at vi kan fortsette byggeprosjektet som planlagt. Det er vi utrolig glade for, sier teknisk direktør ved UiO, Frode Meinich.

Publisert 14. feb. 2007 15:02

Frå 5. mars blir det innført elektronisk fakturabehandling på Universitetet i Oslo. Då vil alle papir- fakturaer gå direkte til Rekneskapsseksjonen, før dei blir skanna og sende vidare elektronisk til kvar enkelt eining på UiO.

Publisert 14. feb. 2007 11:31

Som 14-åring skreiv Zhang Bin frå Beijing dikt og drøymde om å bli kunstmålar. Ho blei forskar i kunsthistorie. Men framleis både målar og skriv ho. Fredag 16. februar blir kunsten hennar stilt ut i Galleri Sverdrup på Blindern.

Publisert 13. feb. 2007 13:58

De gamle hestekastanjene foran Tøyen hovedgård må hugges ned. Det største og eldste treet er nå 250 år gammelt. Trærne felles for ikke å gjøre fremtidig skade på Oslos eldste tømmerbygning. Fellingen vil foregå over tre dager nemlig den 14., 15. og 16. februar, melder Naturhistorisk museum.

Publisert 9. feb. 2007 12:17

Den litauiske antropologen, Vytis Ciubrinskas, foreleser mandag 12. februar i Georg Sverdrups hus om endringen i litauisk nasjonalitetsfølelse i årene som er gått etter frigjøringen fra Sovjetunionen i 1990.

Publisert 9. feb. 2007 08:40

Universiteter og høgskoler bør få en en halv million kroner hver gang de ansetter kvinner som professorer eller førsteamanuenser, skriver Aftenposten i dag. Det går fram av en rapport som "Komite for integreringstiltak - Kvinner i forskning" i går overleverte til Kunnskapsdepartementet. Følger departementet dette rådet, vil Norge bli det første landet med en slik modell, skriver nettstedet Kilden.

Publisert 8. feb. 2007 17:15

- Mange meiner at president George Bush er symbolet på alt som er gale med amerikansk politikk. Men eg er overtydd om at det blir liten skilnad på den politikken han fører og den den vinnande presidentkandidaten vil føra. Det sa USAs ambassadør i Noreg, Benson K. Whitney, då han trefte studentar ved Universitetet i Oslo torsdag 8. februar.

Publisert 6. feb. 2007 21:21

- Vi har sviktet i Darfur når det gjelder å gi befolkningen sikkerhet og å bremse overgrepene, sa FNs tidligere visegeneralsekretær, Jan Egeland, i et foredrag på Blindern 6. februar. Han etterlyste en større vilje fra Norge og verdenssamfunnet til å levere sikkerhet til sivilbefolkningen i konfliktområder.

Publisert 6. feb. 2007 15:48

Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet bidrar sammen med 1,2 millioner kroner, slik at utgraving av skjeletter av rovøgler på Svalbard kan holde fram i 2007. - Utgravingen og forskningsformidlingen av dette prosjektet kan bidra til at flere barn og unge velger realfag, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal i en pressemelding.

Publisert 6. feb. 2007 12:03

- Medan andre samfunnsvitarar deltar i krinsmeisterskap og noregsmeisterskap deltar Johan P. Olsen i verdsmeisterskapen. Det sa avdelingsdirektør Morten Thornquist i Forskingsrådet då professor i statsvitskap, Johan P. Olsen blei utnemnt til Kommandør av Den Kongelege Norske St. Olavs Orden torsdag 1. februar.