200 millioner ekstra til vitenskapelig utstyr

Kunnskapsdepartementet gir 200 millioner kroner ekstra til vitenskapelig utstyr. Pengene hentes fra overføringene som Norges forskningsråd hadde fra 2006 til 2007 innenfor bevilgningene de har fått fra Kunnskapsdepartementet, går det fram av nettsidene til departementet.

MER PENGER: Statsråd Øystein Djupedal gir 200 millioner kroner ekstra til vitenskapelig utstyr. Her ser statsråden på nanoforskningen ved UiO.
Foto: Ola Sæther

Forskningsrådet kommer til å overføre om lag 1,5 milliarder kroner fra i fjor til i år. Dette skyldes i stor grad at det tar tid fra penger bevilges i statsbudsjettet til forskningsprosjekter settes i gang, men også at en del forskningsprosjekter blir forsinket.

- Forskningsrådet gjør en god og kvalitetssikker jobb med å fordele statens midler til forskning, og en viss overføring må det nødvendigvis være fra år til år. Men nå er dette blitt for stort. Jeg har derfor tatt initiativ overfor Forskningsrådet for å få størrelsen på overføringene ned og pengene raskere ut til sektoren, sier kunnskapsminister Øystein Djupedal.

Forskningsrådet har derfor satt i verk tiltak for å gjøre tildelingsprosessen raskere. Dette vil gjøre de årlige overføringene mindre.

- I tillegg har vi sammen funnet rom for å gi om lag 200 millioner kroner i ekstraordinære overføringer til vitenskapelig utstyr og elektronisk infrastruktur. Dette er jeg meget fornøyd med da det vil komme forskningsmiljøene til gode om ikke altfor lang tid, sier Djupedal.

Midlene vil gå til områder hvor det er behov for mer penger og hvor det allerede foreligger klart støtteverdige søknader. Pengene hentes fra forskningsområder hvor det er så store forsinkelser at midlene ikke vil kunne bli benyttet i år.

Universitetene og høyskolene har også hatt overføringer fra år til år, men foreløpige regnskapstall for 2006 viser at disse beløpene nå går ned. Kunnskapsdepartementet er fornøyd med dette og vil fortsette å arbeide sammen med virksomhetene for å redusere overføringene ytterligere.

Emneord: Økonomi
Publisert 26. feb. 2007 10:46 - Sist endret 10. des. 2008 14:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere