Mars

Publisert 30. mars 2007 12:09

For første gang i historien fins det nå flere overvektige enn underernærte mennesker på Jorden. Og fedmeepidemien brer seg. - I fattige land lever overvektige og sultne mennesker side om side, forteller Gerd Holmboe-Ottesen.

Publisert 29. mars 2007 09:03

To av forsøksgaupene på Universitetet i Oslo får nytt hjem i Namsskogan dyrepark. De tre andre måtte avlives. - Vi er veldig glade for at disse to får leve videre. Vi er takknemlige for at Mattilsynet har gitt oss muligheten til å omplassere dem, sier Unni Bingen, prosjektleder ved Dyreavdelingen, til Aften.

Publisert 28. mars 2007 13:16

Forskningsrådet skal dele ut 130 millioner kroner til forskning på fattigdomsrelaterte sykdommer og vaksinasjon, skriver NFR i en pressemelding. Det skjer i en verden hvor 90 prosent av verdens helseproblemer rammer utviklingsland, mens kun 10 prosent av verdens helseforskningsmidler benyttes på disse helseproblemene.

Publisert 27. mars 2007 20:53

Universitas tillet no, truleg for første gong i si 60 år lange historie, journalistane sine å skrive artiklar på nynorsk. - Folk må få nytte den målforma dei sjølv ynskjer, seier redaktør Leif Martin Kirknes.

Publisert 27. mars 2007 13:57

- Yara var ute etter å sponsa eit tiltak som kunne knytast til selskapet, så då førespurnaden kom om å sponsa eit nytt veksthus på Tøyen, såg me at det var midt i blinken for oss. Det sa konserndirektør Thorleif Enger i Yara, då han og rektor Geir Ellingsrud i formiddag underskreiv avtalen som gir 10 millionar sponsorkroner til nytt veksthus i Botanisk hage.

Publisert 26. mars 2007 12:20

I en skipsrederbolig på Nygårdshøyden sitter en eksradikaler med tapt tro på statlige reformer. - Som universitetets leder, er det min plikt å se kritisk på de pålegg vi får, fastslår Sigmund Grønmo , rektor ved Universitetet i Bergen.

Publisert 26. mars 2007 11:36

Esop er han med fablene. Men det er også navnet på et senter som skal forske på velferdsstatsmodellen, for deretter å kunne fortelle nye historier om denne nordiske skapningen. Og over hele verden er statsledere og økonomer lutter øre.

Publisert 26. mars 2007 09:36

I morgen, tirsdag 27. mars, undertegner selskapet Yara International ASA sponsorkontrakten som gir Naturhistorisk museum ved UiO 10 millioner kroner til realiseringen av et nytt veksthus. - I en tid med økende fokus på verdens miljøutfordringer er det viktig at Norge har et skikkelig veksthus som stimulerer til læring og økt kunnskap om vårt biologiske mangfold, sier konsernsjef Thorleif Enger i Yara i en pressemelding fra museet.

Publisert 23. mars 2007 14:43

Institutt for statsvitenskap feirer 50 år som eget institutt og 60 år som fag i år. - Demokratiets vilkår i skyggen av totalitarismen var hovedtemaet etter krigen, og demokratiet er fortsatt kjernen i statsvitenskapen, forteller instituttbestyrer Per Kristen Mydske.

Publisert 22. mars 2007 12:48

- Først rett etter påske blir det lagt fram eit forslag til i kva rekkjefylgje ledige stillingar ved Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS) skal lysast ut. Det presiserer fungerande instituttleiar Karen Gammelgaard overfor Uniforum. Det er altså ikkje avgjort, slik Uniforum kom i skade for å skriva på førstesida i avisa i dag. Uniforum seier seg lei for feilen.

Publisert 22. mars 2007 11:29

Den indiske matematikaren Srinivasa S. R. Varadhan (67) er tildelt Abelprisen i matematikk for 2007. Det kunngjorde preses i Det Norske Videnskaps-Akademi, jussprofessor Jan Fridthjof Bernt klokka 12.00 i dag. Prisen er på seks millionar kroner.

Publisert 22. mars 2007 11:03

Dei har vore tilsette i Teknisk avdeling frå 16 til 20 år, men føler seg oversette. - Lojalitet lønner seg ikkje. Nytilsette som gjer den same jobben får betre lønn enn oss. Det er eit klart brot på prinsippet om lik lønn for likt arbeid, seier driftsbetjentane Julio A. Iglesias, Ole Andreas Kristiansen, Domingo Astroza, Andrzej Laskowski og Njarra Jagne.

Publisert 22. mars 2007 09:11

Studentane får færre emne å velja mellom når Institutt for litteratur, områdestudium og europeiske språk (ILOS) skal kvitta seg med eit samla underskot på 6,9 millionar kroner for 2005 og 2006. Rett etter påske blir det lagt fram forslag om i kva rekkjefylgje ledige stillingar skal lysast ut. Ei arbeidsgruppe analyserer no årsakene til underskotet.

Publisert 21. mars 2007 10:56

Bravo! Befriende! La Scala-stemning! Superlativene stod i kø da den verdenskjente pianisten Leif Ove Andsnes spilte Mozart sammen med Det Norske Kammerorkester på "Lunsj med kultur" i Georg Sverdrups hus fredag 16. mars.

Publisert 19. mars 2007 16:39

Forskingsprosjekt på UiO fekk tildelt nesten 200 millionar kroner frå EUs 6. rammeprogram, og kom dermed desidert best ut av alle dei norske universiteta. - No oppfordrar me forskarane våre til å bli endå flinkare til å søkja pengar frå EUs 7. rammeprogram, seier EU-rådgjevarane Ingrid Sogner, Lars Øen og Mette Topnes i Forskingsadministrativ avdeling ved UiO.

Publisert 19. mars 2007 14:45

I fjor sommer fikk kjemiprofessor Unni Olsbye vite at hennes senter "Innovative Natural Gas Processes and Products" hadde fått status som senter for forskningsdrevet innovasjon. I formiddag fikk hun utdelt det endelige beviset på denne statusen av nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen.

Publisert 16. mars 2007 13:48

Universitetsbibliotekene har kommet til enighet med forleggeren Blackwell om en ny avtale. Elektroniske tidsskrift i Blackwell Synergy er allerede tilgjengelige for brukere ved Universitetet i Bergen, melder universitetsavisen På Høyden.

Publisert 15. mars 2007 17:57

Kaupang blei grunnlagt rundt år 800 og var ein av dei eldste byane i Danekongens rike, men ikkje Noregs første by, sidan Noreg ikkje eksisterte på den tida. Det er eitt av hovudfunna i boka Kaupang in Skiringssal, som omtalar hovudresultata i Kaupang-undersøkinga. Boka blei presentert av prosjektleiar, professor Dagfinn Skre i Gamle Festsal i Urbygningen torsdag 15. mars.

Publisert 15. mars 2007 15:51

-Jeg har fått fått tilslutning i regjeringen til at universitetsmuseene som hovedregel skal være tilknyttet universitetene, og dette skal legges til grunn i det videre arbeidet med stortingsmeldingen. Det opplyste kunnskapsminister Øystein Djupedal i ettermiddag under lanseringen av den første boken om Kaupang-utgravingene i Gamle Festsal i Urbygningen.

Publisert 15. mars 2007 11:40

- Desse maskene og figurane blir aldri stilte ut på museum i Japan, fordi dei tilhøyrer folkekulturen på Okinawa og ikkje den japanske tradisjonen. Kulturhistorisk museum er truleg det første museet i verda som viser dei fram, seier professor Arne Røkkum. Utstillinga opna onsdag 14. mars i samband med den internasjonale forskarkonferansen The Japan Anthropology Workshop (JAWS) i Oslo.

Publisert 13. mars 2007 10:27

I 2006 blei det gjennomført 905 doktorgradar ved norske universitet og høgskular. Dette er 50 fleire enn i 2005 då talet var 855. Medan UiO hadde ein nedgang frå toppåret 2005, hadde både NTNU og Universitetet i Bergen rekordmange doktordisputasar i 2006, viser tal frå Doktorgradsregisteret ved NIFU STEP.

Publisert 12. mars 2007 15:37

Forskningsrådet skal dele ut 180 millioner kroner til et nytt forskningsprogram som blant annet skal arbeide med rovvilt og biologisk mangfold i norske skogs- og fjellområder. Et av områdene som skal under lupen er nordmenns fritidsbruk av naturen, heter det i en pressemelding fra Forskningsrådet.

Publisert 9. mars 2007 15:37

─ Myndighetenes forfølgelse av forskere influerer mer enn den enkelte akademiker. En akademisk sensur vil påvirke ytringsfriheten til befolkningen som helhet, mener Robert Quinn. Han er direktør for Scholars at Risk Network, et nettverk bestående av universiteter og høyskoler som forsøker å bekjempe overgrep mot forskere og akademikere rundt om i verden. Uniforum har besøkt nettverkets hovedkvarter i New York.

Publisert 9. mars 2007 10:42

Ahnenerbe (fedrearv) var SS' forskningsinstitutt for forhistorie og spydspissen i organisasjonens hedenske kult. Instituttets hovedformål var å konstruere en forhistorie som støttet opp under teoriene om et urgermansk herrefolk, som skulle ha utvandret fra et sunket Atlantis i Nord-Atlanteren i en fjern urtid og brakt med seg sivilisasjonen til andre folkeslag.