Universitetsmuseene skal være tilknyttet universitetene

-Jeg har fått fått tilslutning i regjeringen til at universitetsmuseene som hovedregel skal være tilknyttet universitetene, og dette skal legges til grunn i det videre arbeidet med stortingsmeldingen. Det opplyste kunnskapsminister Øystein Djupedal i ettermiddag under lanseringen av den første boken om Kaupang-utgravingene i Gamle Festsal i Urbygningen.

SKAL TILHØYRA UiO: Kulturhistorisk museum og Naturhistorisk museum skal framleis tilhøyra UiO, meiner regjeringa.
Foto: Ståle Skogstad

Kunnskapsminister Øystein Djupedal kunngjorde samtidig at han vil legge fram en stortingsmelding om universitets-museene i februar 2008, går det fram av ei melding på nettsidene til Kunnskapsdepartementet.

Stortingsmeldingen skal drøfte universitetsmuseenes rolle og oppgaver i forhold til forskning, samlingspolitikk, samlingsforvaltning og formidling. Den skal videre ta for seg ledelse, styring og organisering av museene i lys av de oppgaver de skal løse.

Kunnskapsministeren benyttet anledningen til å vektlegge betydningen av kulturhistorisk forskning for å kunne se nåtiden i en større sammenheng.

- Kaupangundersøkelsene har belyst hvilken utstrakt kontakt det var med utlandet på 800-tallet, og dette er et interessant perpektiv i forhold til den pågående debatt om utviklingen av flerkulturelle samfunn, sa Djupedal.

Emneord: Museene
Publisert 15. mars 2007 15:51 - Sist endret 10. des. 2008 16:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere