November

Publisert 30. nov. 2007 16:50

- Det er enno uvisst om Kvalitetsreforma har auka kvaliteten i norsk høgare utdanning og forsking, konstaterte statsråd Tora Aasland då regjeringa la fram Statusrapport for Kvalitetsreforma i høgare utdanning (St.melding nr. 7) i dag. Men ho lova at regjeringa skal vurdera finansieringssystemet på nytt.

Publisert 30. nov. 2007 11:11

Rektorene ved de to største lærerutdanningsinstitusjonene i Norge, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo, ser svært alvorlig på resultatene fra PISA-undersøkelsen. De mener tiden nå er moden for en femårig utdanning for grunnskolelærere der det er mer vekt på faglig fordypning og differensiering på småskole-, mellom- og ungdomstrinn, skriver de to institusjonene i ei felles pressemelding.

Publisert 29. nov. 2007 11:31

Det tyske energikonsernet E.ON Ruhrgas gir 14 millioner kroner til norsk-tysk forskningssamarbeid. De 14 millionene markerer 30-årsdagen for selskapet Ruhrgas' første kjøp av norsk gass, og kommer på toppen av om lag 90 millioner kroner som selskapet tidligere har gitt til stipend og annet forskningssamarbeid, melder Forskningsrådet.

Publisert 28. nov. 2007 16:56

- Etableringen av helgenkonger skapte et grunnlag for nasjonal historieskrivning. Kongeskikkelsen er selve omdreiningspunktet i overgangen fra vikingtid til middelalder rundt år 1000, forteller religionshistorikeren Gro Steinsland.

Publisert 28. nov. 2007 15:49

Innføringen av kristendommen i Norge førte til at vi ble knyttet nærmere Europa også politisk og kulturelt. Kongemakten ble styrket, og vi fikk en litteratur basert på det norrøne folkespråket i tillegg til latin. Forskningsprosjektet "Translation, Transmission and Transformation. Old Norse Romantic Fiction and Scandinavian Vernacular Literacy 1200-1500" ved Universitetet i Oslo bryter med den nasjonale historieskrivningen og trekker trådene til Europa.

Publisert 26. nov. 2007 17:16

Universitetet i Oslo vil måtte redusere sitt aktivitetsnivå neste år som følge av et samlet budsjettkutt på 205 millioner kroner. - Vi har skjermet våre toppforskningsmiljøer i budsjettforslaget, det vil si sentrene for fremragende forskning, forskningsmiljøene som kom til SFF-finalen og Småforsk, understreker rektor Geir Ellingsrud.

Publisert 26. nov. 2007 14:10

- "Nytt fra universitetsledelsen" skal vera eit supplement til Uniforum og koma ut på nett ein gong i månaden. Det fortel redaktøren av nyhendebrevet, Margareth B. Bentsen i Informasjonsavdelinga. Den første utgåva blir publisert i midten av desember.

Publisert 22. nov. 2007 16:07

- Rettssikkerheten i USA er mer truet i dag enn i McCarthy-tiden. Vi ser en økt bruk av lover som gjør det mulig for politiet å overvåke personer kun på basis av mistanke. I hundre prosent av disse sakene er overvåkingen rettet mot muslimer, uttaler den amerikanske jussprofessoren Khaled Abou El Fadl. Han er årets vinner av UiOs Eitingerpris.

Publisert 22. nov. 2007 13:41

Minister for forsking og høgare utdanning, Tora Aasland kom til Administrasjonsbygningen i dag kl. 9.30 for å ha samtalar med rektor Geir Ellingsrud, universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe, forskingsdirektør Terje Mørland og representantar for fagforeiningane. Det var første gong ho kom til UiO som statsråd. Tidlegare har ho tatt hovudfag i sosiologi på UiO.

Publisert 22. nov. 2007 11:11

Berre 11 professorar tener betre enn teknisk direktør Frode Meinich etter at dei lokale lønnsforhandlingane no er avslutta. Med to steg opp til lønnstrinn 87, får han ei årslønn på 828 000 kroner. Fem av 21 direktørar får ein samla separat lønnsauke på 236 000 kroner. Både NTL og Parat protesterer.

Publisert 21. nov. 2007 14:01

Rektoratet utset planane om å oppretta eit språkkompentansesenter ved UiO. - I den vanskelege budsjettsituasjonen UiO er i, er det vanskeleg å starta noko nytt, når me heile tida er opptekne av å kutta utgifter, seier viserektor Inga Bostad og prorektor Haakon Breien Benestad. No håpar dei på økonomisk bidrag frå Stiftinga Fritt Ord.

Publisert 20. nov. 2007 16:28

I dei fire åra frå 2004 til 2007 har seksten store forskingsprosjekt på UiO sett på samansmeltinga av digitale og tradisjonelle medium. Dei har blant anna forska på korleis nye teknologiar og medium endrar relasjonar og identitet, kommunikasjon og kunnskapsformer i samfunnet. Denne veka skal dei oppsummera resultata sine på ein internasjonal konferanse på Blindern.

Publisert 20. nov. 2007 14:01

På Kjemisk institutt er neste års driftsmidler til forskning halvert i forhold til i år. - Og det har ikke vært noen luksus i år heller, sier instituttleder Tyge Greibrokk.

Publisert 20. nov. 2007 13:55

Et stramt 2008-budsjett vil blant annet føre til en reversering av Kvalitetsreformen ved flere fakulteter og sterk reduksjon i utlysinger av vitenskapelige stillinger.

Publisert 20. nov. 2007 13:07

Universitetet i Oslo ga i høst innspill til første versjon av et nasjonalt veikart for forskningsinfrastruktur i Norge. I brevet til Norges forskningsråd skinner det gjennom at avsenderne mener UiOs sentrale plass innen norsk forskning er oversett.

Publisert 15. nov. 2007 14:43

- Mange helse- og forskingsinstitusjonar har samarbeidsprosjekt med Russland, men få veit om kvarandre. No kan me treffast og dra nytte av dei ulike røynslene våre. Det seier Julia Ferkis, som er dagleg leiar for Russlandssenteret og ein av initiativtakarane til ein konferanse om forskingssamarbeidet mellom Russland og Noreg.

Publisert 15. nov. 2007 14:20

Hver tredje masteroppgave som skrives i Norge, skrives på engelsk. Det viser en ny undersøkelse som ble lagt fram i dag på Språkrådets konferanse Språkdagen 2007 i Oslo, skriver Språkrådet i ei pressemelding.

Publisert 14. nov. 2007 14:08

- Antikken er underernært i Norge. Men i en tid med intellektuell desorientering, som vi opplever i dag, trenger vi antikkens filosofi mer enn noen gang, erklærer den nye bestyreren for Det norske institutt i Athen, Panos Dimas.

Publisert 13. nov. 2007 14:10

Dei siste fem åra har UiO delt ut 20 millionar kroner til utvikling av nye, digitaliserte læringsformer. Den 15. og 16. november vil fleire av desse læringsformene bli presenterte på konferansen "Ringer i vann" på Blindern.

Publisert 12. nov. 2007 16:38

Til tross for at menneskerettighetssituasjonen i Kina forverres fram mot OL neste år, skjer det mye positivt når det gjelder menneskerettighetsutdanningen og lovreformer i kjemperiket. Norsk senter for menneskerettigheter har de siste ti årene spilt en viktig rolle i så henseende.

Publisert 12. nov. 2007 11:11

- UiO skal bli eit styrkt forskingsuniversitet på høgt internasjonalt nivå, men med eit breitt fagtilbod. Slik viser rektor Geir Ellingsrud til det strategiske hovudmålet til UiO for å forklara bakgrunnen for den faglege prioriteringsprosessen.

Publisert 9. nov. 2007 15:19

Den glade gresskardyrkeren Arne Ulfeng fra Fredrikstad fylte 70 år og feiret det lørdag 3. november med 80 inviterte gjester. På invitasjonen sto ønsket om å gi en skjerv til det nye planlagte veksthuset i Botanisk hage, istedet for en gave til jubilanten. Det hadde gjestene sans for og gav til sammen 8000 kroner. I formiddag ble gaven overrakt til museumsdirektør Elen Roaldset.

Publisert 9. nov. 2007 11:13

Universitetet i Oslo har falle 11 plassar sidan i fjor og 50 plassar sidan 2005 på den siste universitetsrankinga frå avisa The Times. UiO ligg no på 188. plass av dei 200 universiteta på lista, melder Teknisk Ukeblads nettutgåve. - Det er alltid leit å ramla nedover, men desse rankingane fortel jo ikkje alt, seier UiO-rektor Geir Ellingsrud til Uniforum.