April

Publisert 30. apr. 2007 16:31

Det nye lønns- og personalsystemet POLS ved UiO bør få ei ekstraløyving på 16,1 millionar kroner. Det foreslår universitetsdirektør Hanne Harlem som ber Universitetsstyret om å slutta seg til framlegget på møtet onsdag 2. mai. Bakgrunnen for dette er problema med innføringa av det nye systemet, og den uvissa dette skaper når det gjeld utbetaling av lønn og refusjonar og avstemming mot rekneskapssystemet.

Publisert 30. apr. 2007 11:52

Professor Terje Tvedt ved Universitetet i Bergen får Fritt Ord-prisen for sine uredde meninger om hvordan norske bistandsmillioner virker på U-landene som får dem, melder NRK. I sin begrunnelse sier Institusjonen Fritt Ord at Tvedt på faglig grunnlag har problematisert den norske bistands- og fredspolitikken.

Publisert 27. apr. 2007 11:49

- Det er sjeldent man får oppleve Kongo og Afrika på en så fin måte som på utstillingen i dag, sa UiO-rektor Geir Ellingsrud da han åpnet utstillingen Kongospor i Kulturhistorisk museum i går kveld. Også utviklingsminister Erik Solheim og den kongolesiske sykepleierstudenten Maguy Lola lovpriste det de så.

Publisert 27. apr. 2007 10:23

Psykologi og spansk er vinnarane, medan studiet teologi og kristendom er den store taparen. Det viser oversikten over søkjarane til studium ved UiO. Samla går talet på søkjarar som har UiO som førsteprioritet, ned med 2,2 prosent, viser statistikken frå Samordna opptak. Rektor Geir Ellingsrud synest ikkje det ligg nokon dramatikk i desse tala.

Publisert 26. apr. 2007 18:39

- En mer kunnskapsbasert justispolitikk vil gjøre oss bedre rustet til å ta riktige avgjørelser, sa justisminister Knut Storberget på åpningen av Rettsvitenskapens dag i Oslo torsdag 26. april. Han signaliserte mer støtte til rettsvitenskapelig forskning.

Publisert 25. apr. 2007 14:12

- Å måle interne studiepoeng er som å telle pølser i pølsefabrikken, sa professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, da han forsøkte å lese forslaget til ny finansieringsmodell for UiO inn i en større sammenheng.

Publisert 23. apr. 2007 18:23

- Forbundskansler Angela Merkel har både en klarere forståelse for Russland som en helhet og en dypere sympati for russerne enn sin forgjenger. Det skyldes ikke minst hennes bakgrunn fra Øst-Tyskland, sier den tyske historikeren Michael Stürmer.

Publisert 23. apr. 2007 12:04

Det enkleste, letteste og mest utbredte grunnstoffet i universet kan gi radikalt bedre miljø på Jorden. Men det trengs dyktige forskere for å få det til. En av dem er kjemiprofessor Truls Norby ved UiO. Han har utviklet et materiale som kan bidra til å gjøre brenselcellebilen til framtidens kjøretøy.

Publisert 20. apr. 2007 15:31

Dersom man skal ha en 50 prosents sjanse til å unngå over to graders temperaturøkning, må globale utslipp kuttes med 80 prosent innen 2050, viser ny forskning fra CICERO. Skal man klare dette, må de rike landene påta seg større forpliktelser enn fattige land, står det i ei pressemelding fra Senter for klimaforskning CICERO ved UiO.

Publisert 20. apr. 2007 11:42

Hveem-utvalgets forslag om å opprette et språkkompetansesenter ved UiO blir styresak i juni. - Alle ansatte ved UiO bør få tilbud om opplæring i både muntlig og skriftlig engelsk, uttaler viserektor Inga Bostad.

Publisert 19. apr. 2007 15:44

Om nokre år kan det bli lettare å påvisa omsorgssvikt, og det vil vera mogleg å kartleggja kva traume barn som blir omplasserte får. Det kan skje takka vera resultata av forskinga ved den nyetablerte Eininga for kognitiv utviklingspsykologi ved Psykologisk institutt, UiO.

Publisert 19. apr. 2007 15:11

Det første elektroniske valet som omfattar heile UiO, blir ein realitet når dei 1600 mellombels vitskaplege tilsette skal stemma inn sin kandidat i Universitetsstyret frå 21. til 24. mai. Tidlegare har berre dekanvalet ved Det teologiske fakultetet i fjor haust vore elektronisk.

Publisert 19. apr. 2007 13:43

Arbeidet med å forbedre Universitetet i Oslos nettsted skal prioriteres i de kommende årene, lover kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum. En ekstern virksomhetsanalyse av uio.no pekte på svak organisering, dårlig styrt ressursbruk, manglende koordinering mellom enhetene og lite kompetanseutvikling lokalt.

Publisert 19. apr. 2007 10:04

- Det blir ei betre fordeling av resultatbaserte inntekter, med større vekt på forskingsaktivitet og mindre på studiepoeng, dersom UiO-styret vedtar fleirtalet sitt framlegg til ny finansieringsplan. Det meiner SV-dekan Asbjørn Rødseth. Han har leidd utvalet som har laga framlegget. Eit mindretal i utvalet, med Forskarforbundets leiar Bjørn Øgaard i brodden, er ueinig.

Publisert 18. apr. 2007 11:59

Tove Kristin Karlsen blir universitetets øverste direktør fra 1. mai, mens Benedicte Rustad får stillingen som assisterende direktør. - Vi skal sørge for at skuta holder fart og retning til ny direktør er på plass, lover de to.

Publisert 18. apr. 2007 11:41

Utanriksdepartementet arbeider for å etablera eit kunnskapssenter om Latin-Amerika. - Målet er å styrkja og samla kompetansen om Latin-Amerika i Noreg, fortel underdirektør Hege Araldsen i Latin-Amerikaseksjonen i UD til Uniforum. Universiteta i Oslo og Bergen skal delta i planlegginga.

Publisert 17. apr. 2007 16:56

Filmopptak frå bygginga av universitetsbygningane på Blindern og kreeringa av Winston Churchill til æresdoktor. Det er berre to av skattane frå UiOs historie som kan bli tilgjengelege for alle når Museum for universitets- og vitskapshistorie opnar den nye nettstaden sin i september.

Publisert 15. apr. 2007 23:21

ILOS vil kutte stillinger i de kommende fire årene, men setter ellers sin lit til økt pengestøtte fra HF-fakultetet. Arbeidsgruppen la fram langtidsplan for 2007-10 med harde spareforslag på ILOS' allmøte fredag 13. april.

Publisert 11. apr. 2007 15:09

Universitetet i Oslo inviterer fredag 13. april til åpen samtale mellom tre kvinnelige norske fysikkstudenter og den amerikanske astronauten Joan E. Higginbotham, som deltok på samme romferd som Christer Fuglesang.