- Som å telle pølser i pølsefabrikken

- Å måle interne studiepoeng er som å telle pølser i pølsefabrikken, sa professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, da han forsøkte å lese forslaget til ny finansieringsmodell for UiO inn i en større sammenheng.

NIHILISME: - I dag hersker nihilismen i akademia, men vi slipper ikke unna debatten om å prioritere mellom fag og om hvor store de enkelte fagene skal være, sa professor Thomas Hylland Eriksen.
Foto: Lars Hoff

- Forslaget til ny finansieringsmodell skal være et hjelpemiddel for Universitetsstyret, et skjelett for budsjettet, det er ikke snakk om en ny fordeling av penger. I motsetning til før er basisbevilgningene ikke lenger en svart sekk uten forklaring, men er nå synliggjort ved at de er foreslått fordelt ved hjelp av nøkler, forklarte utvalgsleder Asbjørn Rødseth, da han la fram flertallssynet i innstillingen til ny finansieringsmodell for UiO på Forskerforbundets morgenseminar 23. april. Flertallet på ni foreslår også at det innføres reell intern husleie, men dette vil kun merkes hvis man reduserer eller øker arealet.

Uenighet om basisbevilgningene

De ni foreslår en fordelingsmodell lik den Kunnskapsdepartementet bruker, men en nedskalering med 1/3 til dekning av sentrale tjenester. De vil øke basisbevilgningen fra 43 til 49 prosent, pluss inntil 10 prosent ekstra, avhengig av hvor mye som går til strategiske satsinger. De foreslår at resultatkomponentene for utdanning og forskning (studiepoeng, publikasjonspoeng m.m.) her skal utgjøre til sammen ca. 38 prosent.

Leder av Forskerforbundet ved UiO, Bjørn Øgaard, og studentrepresentant Benjamin Endre Johnsrud representerte mindretallet i utvalget. De har foreslått at basisbevilgningene økes til 80 prosent, dessuten en kraftig reduksjon i resultatkomponentene (5-10 prosent) og mer til strategiske tiltak. Også tillitsvalgt for Forskerforbundet, Kristian Mollestad, målbar mindretallets syn på innstillingen og mente at flertallet burde ha tilpasset den nasjonale finansieringsmodellen UiOs egne behov mer, slik Universitetet i Bergen har gjort.

Mer ekstern finansiering i fremtiden

Rektor Geir Ellingsrud la fram noen nøkkeltall for UiO, og sa han fryktet nye "hvileskjær" fra regjeringen når det gjelder å satse på forskning. Han kunne også fortelle hvor mye penger som skal fordeles i år på basis av publiseringspoengene i fjor, nemlig 77 millioner.

- Selv om UiO økte antall publiseringer i fjor, får vi mindre penger fra departementet, fordi de andre universitetene også publiserte mer. Slik blir tellekantsystemet et dissentiv snarere enn et insentiv. Utvalgets forslag om å øke basisbevilgningene gir derimot økt forutsigbarhet. Vi får en klarere sammenheng mellom oppgaver og bevilgninger og en bedre ressursforvaltning, sa rektor og mente at forslaget styrker det overordnede målet i Strategisk plan, som er at UiO skal være et forskningsuniversitet av høy internasjonal standard.

Rektor trakk også fram at pengepotten til EUs 7. rammeprogram for forskning er enda større enn den var i det sjette. UiO har alt i dag ca. 25 prosent ekstern finansiering, hvilket er relativt mye i en norsk sammenheng, men må likevel søke å øke denne, fremholdt han. For UiOs penger på bok vil skrumpe raskt inn som resultat av hvor lite den sittende regjeringen satser på forskning.

- Mer av New Public Management

Etter over to sammenhengende timer med talere uten noen begrensning i taletiden, ofret professor i sosialantropologi, Thomas Hylland Eriksen, seg og holdt et kjapt, men konsist innlegg. Da hadde allerede Rødseth og Ellingsrud måttet gå.

- Hva er egentlig vitsen med å fortsette møtet når de to som burde vært her og hørt på, er gått? spurte representanten for de vitenskapelige ansatte. Hylland Eriksen beklaget at han ikke hadde fått tid til å sette seg grundig nok inn i forslaget til ny finansieringsmodell til å lese mellom linjene, men lurte på hva som egentlig var nytt. Han så bare mer av New Public Management i det.

- Vi har vært for passive hele veien. Akkurat som med Thatcher og Reagan på åttitallet, trodde vi at dette var noe som skulle gå over av seg selv. I stedet er denne tenkningen blitt permanent. Å måle interne studiepoeng er som å telle pølser i pølsefabrikken, sa Hylland Eriksen, som mente å ha observert et forfall i undervisningen i sitt eget fag.

- Gode undervisere publiserer lite

- Gode undervisere publiserer som regel lite. På sytti- og åttitallet var nivået på undervisningen i sosialantropologi veldig høyt, og den gangen var det omtrent bare Fredrik Barth, som ikke engang jobbet på instituttet, som publiserte noe særlig internasjonalt. Nå, derimot, skal alle publisere i tidsskrifter som ikke blir lest, slik at UiO kan bevege seg oppover på rankinglistene, sa professoren, som kunne konstatere at antallet vitenskapelige tidsskrifter har eksplodert i de senere årene. At EU-penger til forskningsprosjekter også utløser mer penger internt, fant han dypt umoralsk.

Kvantitetsreform vs. fagdimensjonering

- Kvalitetsreformen har jo som kjent vært en kvantitetsreform. I dag hersker nihilismen i akademia, men vi slipper ikke unna debatten om å prioritere mellom fag og om hvor store de enkelte fagene skal være. Det er for eksempel altfor mange samfunnsvitere i dag, også sosialantropologer, sa han og tilføyde at det ikke er noen menneskerett å studere, og særlig ikke på høyere grad.

- For mange høyt utdannede er noe av bakgrunnen for veksten i offentlig sektor. Jobber som tidligere kun krevde examen artium, skal man nå ha master for å bekle, selv om jobben er den samme.

- Derimot trenger vi en professor i sanskrit selv om det på et gitt tidspunkt ikke finnes studenter i faget. Å prioritere og dimensjonere fag må være en oppgave for de respektive fakultetene, og ikke for Universitetsstyret, avsluttet Hylland Eriksen. Forslaget til ny finansieringsmodell for UiO skal behandles i Universitetsstyret 2. mai.

Det ble tid til 11 minutter til debatt i Eilert Sundts hus. Møteleder var fakultetsdirektør på Det odontologiske fakultet, Tove Langhaug.

Emneord: Økonomi Av Lars Hoff
Publisert 25. apr. 2007 14:12 - Sist endret 10. des. 2008 15:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere