Vil ha språkkompetansesenter ved UiO

Hveem-utvalgets forslag om å opprette et språkkompetansesenter ved UiO blir styresak i juni. - Alle ansatte ved UiO bør få tilbud om opplæring i både muntlig og skriftlig engelsk, uttaler viserektor Inga Bostad.

VIL ØKE SPRÅKKOMPETANSEN: UiOs viserektor for utdanning og leder for språksenterutvalget, Inga Bostad, gir ikke katten i språkkompetansen ved UiO.
Foto: Ola Sæther

Høringsrunden på Universitetet i Oslo viste at hovedprinsippene som UiOs utvalg for språkpolitikk (Hveem-utvalget) la fram 31. mars i fjor i sin innstilling, "Snart to hundre. Universitetet i Oslo og språket i internasjonaliseringens tidsalder", har stor oppslutning. Hveem-utvalget ba om Universitetsstyret vedta at norsk er hovedspråket ved UiO, at parallellspråkligheten blant de ansatte skal styrkes - i første rekke norsk og engelsk, men også i andre fremmedspråk - og at fagmiljøene selv skal få avgjøre hva som skal være forsknings- og publiseringsspråket. Utvalget foreslo at UiO oppretter et eget språkkompetansesenter for å nå disse målene.

To hovedoppgaver

- Et språkkompetansesenter skal ha to hovedoppgaver, nemlig opplæring i norsk for utlendinger og opplæring i engelsk for nordmenn. Vi ønsker at alle utlendinger ved UiO skal få et slikt tilbud innen to år etter ansettelse, og så mange utenlandske studenter som mulig. Alle ansatte ved UiO bør få tilbud om opplæring i både muntlig og skriftlig engelsk, sier Inga Bostad. Hun er viserektor for utdanning og leder nå UiOs språksenterutvalg.

Det er også aktuelt å inkludere språk som tysk, fransk, spansk og italiensk i språkopplæringskursene. Utvalget arbeider dessuten med å få til både kurs i akademisk skriving og oversettelse av avhandlinger og artikler.

Positive erfaringer fra utlandet

- De fleste universiteter i utlandet har allerede et slikt språkkompetansesenter. Erfaringene fra utlandet er positive. Deltakerne har stort utbytte av slike språkopplæringskurs. De lærer med og av hverandre også, sier Bostad, og viser til en studietur til flere tyske universiteter som professor Per Thomas Andersen fra utvalget og noen ansatte fra HF-administrasjonen foretok i fjor.

I dag er det smått med tilbud for å heve språkkompetansen ved UiO. ILOS tilbyr kurs i akademisk engelsk for vitenskapelige ansatte som skal undervise eller publisere på engelsk, men har ikke stor nok kapasitet. UV-fakultetet tilbyr akademisk skrivekurs på norsk for sine forskere og studenter, mens Den internasjonale sommerskole har egne norskopplæringskurs for de utenlandske studentene som kommer hit.

Høyskolene vil også være med

- Det er ressurskrevende å drive språkopplæring, blant annet trengs det språklaboratorier. Vi vil derfor trenge ekstra bevilgninger fra departementet om vi skal få til et språkkompetansesenter ved UiO. Derfor er det gledelig at Høgskolen i Oslo har sagt at de vil være med i et slikt senter. Også Musikkhøgskolen, Kunsthøgskolen og Veterinærhøgskolen kan være aktuelle som samarbeidspartnere, forteller Bostad.

- Vi har mange gode tilleggsargumenter overfor myndighetene når det gjelder viktigheten av å opprette et slikt senter. Norsk språk er under press, også i akademia. Vi trenger lister over fagterminologiene, såkalte ordbanker, noe som er en kjempejobb. UiO har et nasjonalt ansvar her.

- Flere lærebøker på norsk

Bostad tror at norsk språk også kan styrkes gjennom diverse insentivordninger. - Både forskningsformidling, undervisning og skriving av lærebøker på norsk bør telle med når det gjelder finansiering etter tellekantprinsippet, fremholder hun. Hveem-utvalget har foreslått at det deles ut stipender og priser for å skrive lærebøker på norsk.

Både Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Bergen har vist interesse for Hveem-utvalgets innstilling. Det gjelder også flere svenske universiteter, som nå er i ferd med å utvikle sin egen språkpolitikk.

Universitetsstyret skal behandle en språkstrategi for UiO på sitt styremøte 21. juni. Strategien bygger i hovedsak på Hveem-utvalgets innstilling. Et av tiltakene som styret skal ta stilling til, er altså opprettelsen av et språkkompetansesenter.

Emneord: Undervisning, Internasjonalisering, Språkpolitikk Av Lars Hoff
Publisert 20. apr. 2007 11:42 - Sist endret 10. des. 2008 16:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere