September

Publisert 26. sep. 2007 11:39

Tiårsjubileet for starten på forskingssamarbeidet mellom Noreg og Sør-Afrika , Oslo Celebrations, skal 17. oktober markerast med eit moteshow på ein catwalk i foajeen i Georg Sverdrups hus (UB).

Publisert 25. sep. 2007 18:16

Æresforfattarskap er uakseptabelt. Det blir slått grundig fast i dei nye forskingsetiske retningslinjene for naturvitskap og teknologi som blei lanserte på UiO tysdag 25. september. UiB-professor Dag Helland, som er leiar for Den nasjonale etiske komiteen for teknologi og naturvitskap (NENT)har leidd arbeidet med dei nye retningslinjene.

Publisert 25. sep. 2007 09:39

- Det har vore stor interesse for UiOs kunst overalt der den er blitt utstilt. Difor er eg glad for at me no har klar ei nettside der ein kan sjå skattar frå kunstsamlinga til universitetet, seier kunstforvaltar Ulla Uberg ved UiO. Denne veka blir kunsten på universitetet digital, og alle som vil kan gå inn og sjå den på www.kunstsamlingen.uio.no.

Publisert 24. sep. 2007 15:22

Norge skal være vertskap for sluttkonferansen etter Det internasjonale polaråret. Konferansen vil samle flere tusen polarforskere i Oslo i juni 2010. Det annonserte kunnskapsminister Øystein Djupedal 21. september.

Publisert 24. sep. 2007 10:41

I 1907 inviterte kong Haakon VII studentane ved Det Kgl. Frederiks Universitet til å bruka Slottskapellet til studentgudstenester kvar sundag. Samstundes gav han velvillig løyve til at annakvar gudsteneste skulle vera på nynorsk. Slik har det vore i 100 år.

Publisert 21. sep. 2007 13:34

- Politikerne må se at det har konsekvenser når menneskerettighetene er tatt inn i lovverket vårt på et overordnet nivå, sier tidligere medlem av Den europeiske menneskerettighetskommisjonen, Gro Hillestad Thune. Nå vil hun ha en egen kommisjon for Norge. Hun slåss også for at innvandrerkvinnene skal bli hørt.

Publisert 20. sep. 2007 14:24

UiO går inn for å byggja eit forskingsanlegg for kjemi og Life Science i Gaustadbekkdalen. Det skal vera ein utvida og integrert del av eit stortingsfinansiert nybygg for Kjemisk institutt og Farmasøytisk institutt. - Det er ei klok avgjerd av styret og svært gledeleg for oss, seier dekan Knut Fægri ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet. Eit nybygg vil stå klart i 2017.

Publisert 20. sep. 2007 14:05

- Absolutt alle, fra barnehagebarn til studenter og forskere, vil ha glede av å besøke årets Forskningstorg, sier prosjektleder Julie Øybø entusiastisk.

Publisert 20. sep. 2007 11:15

Harvard-filosofen Frances Kamm mener at terrorisme kan forsvares etisk om målet er tilstrekkelig viktig. Men hun kjenner bare til hypotetiske tilfeller. Kamm var hovedtaler på årets Oslo Lecture in Moral Philosophy.

Publisert 19. sep. 2007 15:00

En dempet stemning og en følelse av usikkerhet for framtiden hersker om dagen ved Det juridiske fakultet. Årsaken ligger hovedsakelig i et tap av studiepoengsinntekter på ca 7 millioner kroner.

Publisert 19. sep. 2007 14:34

Det humanistiske fakultetet skal få flytta inn i Bygning for preklinisk odontologi (PO-bygningen) når den er ferdig rehabilitert. Føresetnaden er at fakultetet flyttar folka sine ut av Niels Henrik Abels hus. Det går fram av UiOs hovudplan (masterplan) for bygningar og bygningsprosjekt, som blei vedtatt av Universitetsstyret 11. september.

Publisert 19. sep. 2007 13:52

Norge feirer i dag at landet har hatt høyere undervisning i teknisk-naturvitenskaplige fag i 250 år. - Det er grunn til å være stolt av at man i Norge startet et av de første lærestedene i Europa i ingeniørfag. Det sa kunnskapsminister Øystein Djupedal da han i dag var tilstede ved markeringen ved Bergseminaret på Kongsberg,går det fram av en pressemelding.

Publisert 14. sep. 2007 14:30

- No har me fullt trykk på å løysa alle utfordringane med det nye personal- og lønnssystemet (POLS). Det seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og prosjektdirektør Benedicte Rustad etter at Universitetsstyret denne veka vedtok at UiO sjølv skal ta ansvaret for vedlikehald og drift av POLS frå 1. mars 2009.

Publisert 13. sep. 2007 15:10

Norske utviklingsforskere må i større grad holde politikere og embetsverk på en armlengdes avstand fordi den tette kontakten skader kvaliteten på forskningen. Dette mener et internasjonalt panel som nå har evaluert norsk utviklingsforskning, står det i en pressemelding fra Norges forskingsråd, som også har bestilt evalueringen. Utviklingsforskning skal gi ny kunnskap for fattigdomsreduksjon, utbredelse av menneskerettigheter og bærekraftig utvikling.

Publisert 13. sep. 2007 12:59

Professor Thomas Edlund fra Senter for molekylærmedisin ved Umeå Universitet er tildelt Anders Jahres store medisinske pris for 2007. Prisen er på 1 million kroner, og han får den for sin banebrytende forskning på hjernens tidlige utvikling, går det fram av en pressemelding fra Jahrepriskomiteen.

Publisert 12. sep. 2007 11:22

Universitetet i Oslo ønsker igjen å øremerke stillinger for kvinner. Dette satte EFTA-domstolen bom for i en kjennelse i 2003. Øremerking er blitt mulig etter at EUs rammedirektiver for likebehandling nå er endret ved at FNs kvinnekonvensjon er inkorporert i lovverket. Det åpner for at man kan utlyse stillinger spesifikt for kvinner for å bedre kjønnsbalansen blant vitenskapelig ansatte.

Publisert 10. sep. 2007 21:20

- Jeg starter hver dag med frukt, og dyrker egne tomater om sommeren, avslørte stortingspresident Thorbjørn Jagland, da han tok imot en delegasjon fra Prostatakreftaksjonen 2007. Varmebehandlede tomater er nemlig vidundermiddelet for mannens prostata.

Publisert 7. sep. 2007 17:06

- Dette skal vera eit glimrande høve til å visa korleis kunnskap kan vidareforedlast i ein symbiose mellom universitet og næringsliv. Det seier innovasjonssjef Katrine Myhre og informasjonsansvarleg Marianne Torp i Birkeland Innovasjon, som inviterer alle interesserte til nyskapingsdag fredag 14. september i GlaxoSmithKline-bygningen i Forskningsveien.

Publisert 7. sep. 2007 16:05

Kong Harald var der. Nasjonalmuseets direktør Allis Helleland og riksadvokat Tor Aksel Busch var der. Det var også stortingsrepresentant Ine Marie Eriksen, byrådsleiar Erling Lae og rektor Geir Ellingsrud. Men først og fremst var over 400 UiO-tilsette til stades i Universitetets Aula under årsfesten 3. september.

Publisert 6. sep. 2007 17:26

- Tanken om at Forsvaret skulle ha oppgaver i tillegg til territorialforsvaret modnet sent i Norge. Skiftet i forsvarstenkningen kom først etter krigen i Kosovo i 1999, hevder NUPI-forsker Nina Græger, som har skrevet doktoravhandling om internasjonaliseringen av det norske forsvaret etter den kalde krigen.

Publisert 6. sep. 2007 11:31

Siden januar i fjor er Tøyen hovedgård blitt plukket fra hverandre - og satt sammen igjen. Forfallets og forråtnelsens tid er endelig forbi og 1700-tallet har fått en ny vår i Botanisk hage.

Publisert 5. sep. 2007 17:00

UiO har nyleg fått tildelt eit nasjonalt senter for rusforsking. Både psykologiprofessor Fanny Duckert og medisinprofessor Helge Waal blir sentrale i oppbygginga av senteret. Senteret får ei løyving frå Forskingsrådet på 10 millionar kroner årleg over fem år.

Publisert 5. sep. 2007 14:07

Ny teknologi for rensing av Omega 3 vant i går regionfinalen for Oslo og Akershus under kåringen av DnB NORs innovasjonspris 2007. Teknologien eies av selskapet Omegatri AS og er bygget på en idé fra professor Jo Klaveness og førsteamanuensis Pål Rongved ved Universitetet i Oslo, utviklet i samarbeid med Birkeland Innovasjon.

Publisert 4. sep. 2007 15:14

Veterinærhøgskulen kan bli slått saman med Universitetet i Oslo. Det er klart etter at eit samrøystes universitetsstyre vedtok å gå inn for det på eit ekstraordinært møte tysdag 4. september. - Dette vil bli ei god løysing både for landet, for Veterinærhøgskulen og for UiO, seier UiO-rektor Geir Ellingsrud til Uniforum.