Brobyggerlandet Tyskland

- Forbundskansler Angela Merkel har både en klarere forståelse for Russland som en helhet og en dypere sympati for russerne enn sin forgjenger. Det skyldes ikke minst hennes bakgrunn fra Øst-Tyskland, sier den tyske historikeren Michael Stürmer.

SOM EUROPA FØR 1914: - Etter Berlinmurens fall har nasjonale interesser erstattet ideologi i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Slik likner dagens Europa på tiden før 1914, sier Michael Stürmer.
Foto: Ola Sæther

Historieprofessor Michael Stürmer er også en sentral sikkerhetspolitisk ekspert i hjemlandet. Han var blant annet politisk rådgiver for forbundskansler Helmut Kohl på 1980-tallet og er nå utenriksredaktør i den konservative avisen Die Welt. Hans siste bok "Welt ohne Weltordnung" (Verden uten verdensorden), om hvordan verden ser ut etter den kalde krigen, har fått mye oppmerksomhet i hjemlandet. Stürmer underviser historie ved universitetene i Erlangen-Nürnberg og Bologna.

NATO bør trå varsomt i Georgia

- Hvordan bør Tysklands forhold til Russland være?

- Forbundskansler Angela Merkel vet nøyaktig hvordan forholdet til Russland bør være. Hun har både en klarere forståelse for Russland som en helhet og en dypere sympati for russerne enn sin forgjenger. Det skyldes ikke minst hennes bakgrunn fra Øst-Tyskland. Russland er en viktig aktør i Europa, som bør tas med på råd i alle viktige sikkerhetspolitiske spørsmål. For eksempel bør NATO trå varsomt i spørsmålet om et eventuelt georgisk NATO-medlemskap, sier Stürmer.

- Samtidig bør vi kunne uttrykke vår bekymring for politikken som føres i Russland, enten det gjelder mangel på ytringsfrihet eller de omfattende menneskerettighetsbruddene i Tsjetsjenia. Gjennomsiktighet og pressefrihet er jo også noe som er til Russlands fordel, fortsetter han.

Et spørsmål om krig og fred

- Hva vil Russland bruke sin gjenvunne makt til?

- Russland er i ferd med å bli en verdensmakt igjen. Landet vet allerede å bruke sin makt som energileverandør, slik vi har sett det i striden rundt byggingen av en gassrørledning direkte fra Russland til Tyskland under Østersjøen istedenfor gjennom Polen. Vi vil i fremtiden antakelig også få se russiske forsøk på å kjøpe vestlige politikere.

- Det finnes 25 millioner russere som bor utenfor Russlands grenser. Hvordan Russland ser på behandlingen av dem, det er et spørsmål om krig og fred. President Putin ser nemlig på oppløsningen av Sovjetunionen som den største katastrofen i det 20. århundre, sier Stürmer, som likevel ikke tror at Russland vil endre på grenser med makt.

- Hva med USAs fremtidige rolle i Europa?

- Veldig vanskelig! USA er en supermakt på vei nedover. USA har forstrukket seg gjennom sin massive bruk av hard makt andre steder i verden, og har dermed også forskuslet mye av sin myke makt.

Mer tradisjonell maktpolitikk i Europa

- I din nye bok hevder du at vi er kommet tilbake til situasjonen slik den var før 1914. Risikerer vi dermed også en ny storkrig i Europa?

- Nei, noen ny krig får vi neppe. Det jeg mener, er at etter Berlinmurens fall har nasjonale interesser mer og mer erstattet ideologi i utenriks- og sikkerhetspolitikken. Vi har ikke fått en ny kald krig, snarere en mer tradisjonell maktpolitikk. Og Russland har igjen blitt en maktfaktor i Europa, etter at landet først mistet sin betydning i forbindelse med Sovjetunionens oppløsning. På denne måten likner dagens Europa mer på tiden før 1914, svarer han.

Stürmer var invitert av Institutt for statsvitenskap ved UiO for å snakke om "Tyskland mellom Russland og USA: Angelas agenda". Foredraget holdt han for en gruppe statsvitenskapsstudenter 19. mars i Klubben i Georg Sverdrups hus. Han ble introdusert av professor Janne Haaland Matlary, mens general Fredrik Bull-Hansen og forsker Annika Hansen kommenterte foredraget hans.

Usunt med atomvåpen

På spørsmål fra en av studentene i salen om hvorfor Tyskland aldri har skaffet seg atomvåpen, svarte Stürmer:

- Det har i hele etterkrigstiden vært bred enighet blant tyske politikere om at atomvåpen ikke ville tjene landets interesser. De er heller ikke bra for helsen.

Om Tysklands tette forhold til Frankrike i EU, sa Stürmer at det kun er politisk. - Man foregir ekteskapelig harmoni. Men militært sett har Tyskland et mye bedre samarbeid med Storbritannia.

Emneord: Russland, Tyskland, Forskning Av Lars Hoff
Publisert 23. apr. 2007 18:23 - Sist endret 10. des. 2008 14:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere