- Tiden moden for femårig lærerutdanning

Rektorene ved de to største lærerutdanningsinstitusjonene i Norge, Universitetet i Oslo og Høgskolen i Oslo, ser svært alvorlig på resultatene fra PISA-undersøkelsen. De mener tiden nå er moden for en femårig utdanning for grunnskolelærere der det er mer vekt på faglig fordypning og differensiering på småskole-, mellom- og ungdomstrinn, skriver de to institusjonene i ei felles pressemelding.

FEMÅRIG LÆRERUTDANNING: Rektorene ved UiO og Høgskolen i Oslo mener femårig lærerutdanning kan bøte på norske elevers kunnskapsnivå.

Både rektor Geir Ellingsrud ved Universitetet i Oslo og rektor Sissel Østberg ved Høgskolen i Oslo mener at en femårig utdanning for grunnskolelærere må også være profesjonsrettet med sterk vekt på klasselærerfunksjonen.

- En femårig lærerutdanning for grunnskolelærere med sterkere faglig fordypning må fortsatt ta sitt samfunnsoppdrag om å gi en helhetlig og demokratisk oppdragelse på alvor, sier de to rektorene. - En femårig lærerutdanning for grunnskolelærere må bygges opp som en modell som føre fram til en mastergrad.

Universitetsalliansen OSLO, som består av Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i Akershus og Universitetet for miljø- og biovitenskap har allerede tatt initiativ til å nedsette et utvalg som skal vurdere samarbeid om en femårig lærerutdanning for grunnskolelærere. Det er særlig på masternivået at et samarbeid mellom de fire institusjonene kan være aktuelt.

Emneord: Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Undervisning
Publisert 30. nov. 2007 11:11 - Sist endret 10. des. 2008 15:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere