130 mill. kr. til forskning på helse i fattige land

Forskningsrådet skal dele ut 130 millioner kroner til forskning på fattigdomsrelaterte sykdommer og vaksinasjon, skriver NFR i en pressemelding. Det skjer i en verden hvor 90 prosent av verdens helseproblemer rammer utviklingsland, mens kun 10 prosent av verdens helseforskningsmidler benyttes på disse helseproblemene.

UTVIKLING I PRAKSIS: Opplæring av helsepersonell og administrativt personale i bruken av det nye helsedatasystemet. Bildet er fra en treningssesjon i byen Cuamba i Mosambik.
Foto: Grethe Tidemann

Årlig dør anslagsvis 10.5 millioner barn under 5 år av luftveisinfeksjoner, diaré og malaria samt en rekke andre sykdommer. Sykdom og død er ofte forbundet med fattigdom, både ved at fattige mennesker er mer sårbare for sykdom, og ved at helseproblemer kan lede til økt fattigdom.

Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) har for tiden ti pågående prosjekter innen global helseforskning, og sju nye vaksinasjonsprosjekter starter i 2007.

Nå skal ytterligere 130 millioner kroner fordeles gjennom dette programmet. GLOBVAC er Forskningsrådets storsatsing på å styrke og bygge opp gode norske forskningsmiljøer innenfor global helse- og vaksinasjonsforskning.

- Det er unikt at så vidt store beløp er tilgjengelige for denne typen forskning i Norge. Vi ønsker å styrke satsingen på tematiske områder der Norge har kapasitet og kompetanse til å være internasjonalt ledende, eller hvor Norge er sterkt involvert i helseprogrammer, sier koordinator Kårstein Måseide i Forskningsrådet.

- Det er først og fremst viktig ut fra et humanitært ståsted, men er også god ressursutnyttelse fordi det gir høy helsemessig avkastning på hver krone vi bruker på forskning innen dette feltet. Dessuten vil økt innsats på dette feltet kunne forhindre vekst i epidemiske sykdommer globalt, også i vår del av verden, avslutter han.

Emneord: Nord-Sør-samarbeid
Publisert 28. mars 2007 13:16 - Sist endret 10. des. 2008 14:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere