180 millioner kroner til miljøforskning

Forskningsrådet skal dele ut 180 millioner kroner til et nytt forskningsprogram som blant annet skal arbeide med rovvilt og biologisk mangfold i norske skogs- og fjellområder. Et av områdene som skal under lupen er nordmenns fritidsbruk av naturen, heter det i en pressemelding fra Forskningsrådet.

180 MILL.KR: Forskningsrådet bevilger 180 mill. kr. til forskning på biologisk mangfold i norsk natur.
Foto: Ola Sæther

Det nye programmet skal gi ny og nødvendig kunnskap om endringer i miljøet og nødvendige tiltak i norsk natur så vel som kulturlandskap. Forskningen vil omfatte miljøpåvirkninger og bærekraftig bruk av naturen, konkretisert gjennom temaområdene land, vann, samfunn og forurensing. Et av områdene som skal under lupen er nordmenns fritidsbruk av naturen.

- Vi ser store endringer i det norske landskapet og er opptatt av hvilken betydning dette har, blant annet for biologisk mangfold, landbruk, skog og friluftsliv. Det er både mange påvirkninger og mange interesser involvert, og det trengs forskningsbasert kunnskap for videre politikkutvikling. sier Karine Hertzberg, programkoordinator for Miljø 2015.

- Programmet skal gi mer - og nødvendig - kunnskap om hvordan vi skal bruke våre naturressurser på en riktig måte. Her kan vi ikke bare se på norske forhold, men også internasjonal miljøpolitikk. Målsetningen er at resultater fra forskningen skal gi politikerne mulighet til å grep i forkant av utviklingen - og ikke i etterkant, avslutter hun.

Miljø 2015 er spesielt opptatt av å finansiere forskningsprosjekter som skal jobbe på tvers av ulike fagretninger.

Forskningsrådet vil bruke 180 millioner over de neste tre årene på programmet, men vil allerede neste år utlyse ytterligere 120 millioner for fordeling over ytterligere fire år.

Miljø 2015 - Norsk miljøforskning mot 2015, bygger på eksisterende programmer i Forskningsrådet. Disse programmene skal nå fases ut og inngå i det nye programmet. Et sentralt mål i det nye programmet er å ivareta koblingen mellom ulike miljøspørsmål.

Emneord: Forskning, Miljøforskning
Publisert 12. mars 2007 15:37 - Sist endret 10. des. 2008 14:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere