Stadig flere feite i fattige land

For første gang i historien fins det nå flere overvektige enn underernærte mennesker på Jorden. Og fedmeepidemien brer seg. - I fattige land lever overvektige og sultne mennesker side om side, forteller Gerd Holmboe-Ottesen.

GLOBAL FEDME: I dag er mer enn én milliard mennesker overvektige og fedmeepidemien brer seg over nesten hele verden.
Foto: Trine Nickelsen

I dag er mer enn én milliard mennesker overvektige, mens 800 millioner mennesker får for lite mat og sulter. Kroppsvekten har økt så sterkt at mange nå hevder at vi står overfor en global epidemi. Verdens helseorganisasjon (WHO) melder at vektøkningen er størst i utviklingslandene.

Underernærte blir lettere feite

- Kostholdet endrer seg blant mennesker over hele verden. Fett og sukker er billige kalorier og fører til at stadig flere fattige mennesker blir overvektige. Slik var det ikke før, påpeker førsteamanuensis Gerd Holmboe-Ottesen ved Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Universitetet i Oslo.

Ernæringsfysiologen viser til at noen grupper er spesielt utsatt for fedme:
- De menneskene som var underernærte fra fødselen av, og ofte med mor som selv ikke fikk tilstrekkelig næring under graviditeten, har høyere risiko for å bli overvektige enn andre. Disse er også mer utsatt for hjerte- og karsykdommer, forteller hun.

Tidligere var det slik at fedme var mest vanlig blant de med lavest inntekt og utdanning i rike land og blant de rikeste i utviklingslandene. Men bildet endrer seg. Nå blir stadig flere fattige mennesker med lite eller ingen utdanning rammet av overvekt. I mange fattige land er fedme et større problem enn underernæring.

Feite mødre med underernærte barn

- Vi ser nå at ett og samme land sliter både med underernæring og overvekt hos befolkningen. Ja, til og med i samme familie finner vi både undervektige og overvektige. Dette gjelder særlig i land som i utgangspunktet har vært fattige, men som har hatt en hurtig økonomisk vekst de siste tiårene. Dette er tilfelle i en rekke latinamerikanske land, som Chile og Brasil, men også land i Midtøsten og i Asia, framholder Holmboe-Ottesen.

Ikke minst er det mange fattige kvinner uten utdanning som er rammet av overvekt.
- Det er ikke uvanlig å se fete mødre med under- og feilernærte barn. De som er overvektige er ofte også feilernærte; de kan mangle vitaminer, jern og andre mineraler.

Enormt helseproblem

Overvekt og fedme i mange lav- og mellominntektsland fører til en stadig økende sykdomsbyrde i disse landene.
- Det er nå flere mennesker i utviklingsland som dør av kroniske sykdommer, som hjerte- og karsykdommer og kreft, enn i industrialiserte land. Fedme er en medvirkende årsak, påpeker Holmboe-Ottesen.

Emneord: Ernæringsforskning Av Trine Nickelsen
Publisert 30. mars 2007 12:09 - Sist endret 10. des. 2008 15:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere