Forskernes objektivitet skal debatteres

Når er forskerne objektive rådgivere og når er de pådrivere for politiske beslutninger? Det skal forskerne Nils Christian Stenseth, Raino Malnes og Oddbjørn Engvold diskutere i Akademisk Forum mandag 26. februar klokken 16.00 i Klubben i Georg Sverdrups hus.

FORSKERROLLEN: Formann Knut Bjørlykke i Akademisk Forum inviterer til debatt i Georg Sverdrups hus om forskernes objektivitet.

- Samfunnet trenger råd fra forskere, og rådene skal helst være mest mulig objektive og reflektere den beste kunnskapen vi har. Forskningsresultater blir brukt som direkte underlag for politiske og økonomiske beslutninger og dette gjelder kanskje særlig innen deler av samfunnsforskningen og miljøforskningen, men også på mange andre områder, sier geologiprofessor Knut Bjørlykke som er formann for Akademisk Forum. Han ser at det ikke alltid er klart når en forsker uttaler seg som fagperson eller som aktivist i en konkret sak.

- I hvilken grad kan man vente at forskere skal tilstrebe å gi en balansert fremstilling når de uttaler seg om aktuelle problemer som de kanskje er sterkt engasjert i, og i hvilken grad gir mediene muligheter for dette? En balansert fremstilling med alternative teorier eller data som peker i andre retninger blir ofte utelatt, peker han på. Bjørlykke viser til at mange forskere vil hevde at det er nødvendig å presentere forskningsresultater mest mulig klart og entydig slik at de blir forstått av politikere og opinionen.

- Forskere kan da gå fra å være rådgivere til å bli pådrivere med et sterkt politisk, ideologisk eller personlig engasjement. Det kan være vanskelig for politikere å forholde seg til sprikende oppfatninger blant forskere, men en faglig enighet må ikke presses frem. Akademisk frihet må omfatte retten til å hevde avvikende og upopulære standpunker, understreker han og oppfordrer samtidig alle forskningsinteresserte til å komme og høre på debatten i Klubben i Georg Sverdrups hus førstkommende mandag klokken 16.00.

Emneord: Forskningspolitikk, Forskning Av Martin Toft
Publisert 22. feb. 2007 10:36 - Sist endret 10. des. 2008 15:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere