Jan Ivar Pedersen tildelt St. Olavs Orden

Professor dr. med Jan Ivar Pedersen ved Avdeling for ernæringsvitenskap, UiO er blitt utnevnt til Ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats innen ernæringsvitenskap, melder Sosial- og helsedirektoratet.

TILDELT ST.OLAV: Ernæringsprofessor Jan Ivar Pedersen er utnevnt til Ridder av St. Olavs Orden.( Foto: Lars Erik Sira, Sosial og helsedirektoratet)

Han har vist seg som en fremragende og høyt anerkjent fagmann med en meget betydelig produksjon av faglige publikasjoner i internasjonale og nasjonale tidsskrifter.

- Jeg har vært så heldig å ha et arbeid som vært drevet blott til lyst. I et forskningsmiljø må ideer og tanker kunne konfronteres. Det har vært mulig her ved universitetet, sa Pedersen under takketalen på prisutdelingen.

Gjennom sin 40-årige karriere ved Avdeling for ernæringsvitenskap ved Universitetet i Oslo har han gitt omfattende undervisning innen mange områder av ernæringslæren, og veiledet en lang rekke kandidater mot embedseksamen og doktorgrader. Han har også, sammen med tidligere studenter, forfattet en populær norsk lærebok i ernæringslære.

Sentral i Statens ernæringsråd

Pedersen var medlem og en sentral kraft i Statens ernæringsråd (nå Nasjonalt råd for ernæring) fra 1979-1998 der han arbeidet spesielt med næringsstoffanbefalinger. Hans ekspertise og innsats har også vært utnyttet av Nordisk Ministerråd for å utarbeide og utgi en fullstendig, ny nordisk håndbok om anbefalte inntak av næringsstoffer.

- Arbeidet i Statens ernæringsråd var veldig givende. Det er tilfredsstillende at samfunnet kan dra nytte av det arbeidet jeg gjør, sa Pedersen.

Bidro til reduksjon i transfettinntaket

Pedersen har blant annet arbeidet med ernæringsfaglige spørsmål knyttet til kalsium, vitamin D, beriking og fettsyrer.

Pedersen har nasjonalt hatt stor betydning for et fruktbart samspill mellom ernæringsvitenskapens kunnskapsbase og næringsmiddelindustrien. Tidlig på 90-tallet inngikk norske ernæringsmyndigheter og matvareindustrien et samarbeid for å redusere transfett i industrielt framstilte produkter. Dette samarbeidet var vellykket, og i dag er nordmenns gjennomsnittlige inntak i tråd med anbefalinger fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

- Det er også en glede for meg at den nytteorienterte forskningen har vært viktig for matvareindustrien, sa Pedersen.

(Artikkelen er skrevet av Lars Erik Sira, Sosial og helsedirektoratet)

Emneord: Forskning, Priser
Publisert 19. feb. 2007 09:08 - Sist endret 10. des. 2008 15:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere