Nasjonal identitet i dagens Litauen

Den litauiske antropologen, Vytis Ciubrinskas, foreleser mandag 12. februar i Georg Sverdrups hus om endringen i litauisk nasjonalitetsfølelse i årene som er gått etter frigjøringen fra Sovjetunionen i 1990.

VYTAUTAS MAGNUS-universitetet i Kaunas ble grunlagt 16. februar 1922, få år etter at Litauen ble en selvstendig stat.

Den litauiske antropologen Vytis Ciubrinskas (født 1956) skal fortelle om uventede funn han har gjort om endringen i litauisk nasjonalitetsfølelse i årene som er gått etter frigjøringen fra Sovjetunionen i 1990, også kalt "den syngende revolusjon". Det gjør han på CULCOMs mandagsseminar 12. februar kl. 14.15-16 i undervisningsrom 2, 3. etasje i Georg Sverdrups hus (Universitetsbiblioteket). Foredraget er åpent for alle interesserte, blir holdt på engelsk og bærer tittelen "Revisiting Politics and Emotion of Lithuanian Identity".

- I 1990 var det viktig å distansere seg fra russerne, siden vår nasjonale identitet var blitt undertrykt i Sovjet-perioden. Slik er det ikke lenger. Nå har vi et åpent samfunn og et mer sammensatt bilde av hva annerledeshet er for noe. Vi har nå mange andre nasjoner enn russerne å sammenlikne oss med, både i Europa og resten av verden. Nasjonal identitet for litauerne er ikke så knyttet til litauisk etnisitet og kultur, som man har trodd til nå, sier Ciubrinskas på telefon fra Vytautas Magnus-universitetet i Kaunas.

Mest overraskende for norske ører vil det antakelig være å høre at EU-medlemskapet ikke er noe hett tema lenger i Litauen, som ble medlem for bare tre år siden. - Det betraktes som noe helt naturlig, som et spørsmål om geografisk plassering. Litauen ligger jo i Europa, forklarer han.

CULCOM står for "Kulturell kompleksitet i det nye Norge" og er et strategisk forskningsprogram ved Universitetet i Oslo (2004-2009).

Emneord: Forskning, Litauen, Internasjonalisering Av Lars Hoff
Publisert 9. feb. 2007 12:17 - Sist endret 10. des. 2008 15:30
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere