Norge styrker forskningssamarbeidet med Polen

Et fond på 120 millioner kroner opprettes nå for å styrke forsknings-samarbeidet med Polen. Det polsk-norske fondet er øremerket områdene miljø og helse, og finansieres i hovedsak av Norge gjennom EØS-midlene, melder Utenriksdepartementet.

SAMARBEID: Polen og Norge oppretter et felles forskningsfond på 120 millioner kroner. Pengene kan blant annet gå til forskere i den gamle universitetsbyen Krakow (bildet).
Foto: Martin Toft

- Det polsk-norske forskningsfondet er et viktig bidrag i vår målsetting om at EØS-midlene skal bidra til økt kontakt og samarbeid mellom Norge og Polen. Mange undervurderer nærheten mellom og potensialet for samarbeid mellom Norge og Polen. Miljø og helse er høyt prioritert av Polen, Norge kan bidra med kunnskap og erfaring i nært samarbeid med polske aktører, sier statssekretær Liv Monica Bargem Stubholt (Sp) i Utenriksdepartementet.

Norge gir et betydelig bidrag til å utjevne sosiale og økonomiske forskjeller i Polen gjennom EØS-midlene. Blant innsatsområdene som prioriteres i Polen er miljøvern, helse og barn, vern av europeisk kulturarv, regionalt samarbeid og forskning.

Prosjekter og seminarer

Forskningsfondet vil finansiere felles polsk-norske prosjekter. Fondsmidler vil bli annonsert én eller to ganger. Målet er at første utlysning kan skje i Polen og Norge før sommeren 2007.

Temaene helse og miljø vil bli beskrevet mer i detalj når fondsmidlene lyses ut. Telemedisin, helseomsorg, epidemiologi, kvalitet på offentlig helsetjeneste, miljøforvaltning, biologisk mangfold, fornybar energi og polarforskning er noen stikkord for hvilke prosjekter som kan støttes.

I tillegg til å finansiere større forskningsprosjekter, gis det støtte til seminarer og workshops som på et bredere felt fremmer polsk-norsk forsknings-samarbeid.

- Vi har tro på at det utvikles prosjekter av høy kvalitet som vil bidra til å heve kvaliteten på både polsk og norsk forskning og styrke vårt samarbeid på dette området, sier Stubholt.

Må ha norsk partner

Polske aktører kan søke om midler fra fondet. De må ha minst én norsk partner for å komme i betraktning. Fondet er på om lag 120 millioner kroner. Polen bidrar med 20 millioner kroner. Resten finansieres av Norge gjennom EØS-midlene. Fondet ledes av et styre med tre norske og tre polske medlemmer. Kunnskapsdepartementet oppnevner de norske styremedlemmene.

Polen er det desidert største mottakerlandet av EØS-midler, og mottar nær halvparten av midlene - mer enn 4,4 milliarder kroner. Ordningene varer til april 2009, men utbetalinger kan skje til april 2011. Hittil har Norge godkjent rundt 80 polske søknader om støtte for til sammen 1,3 milliarder kroner,melder Utenriksdepartementet.

Emneord: Internasjonalisering, Forskning, Polen
Publisert 22. feb. 2007 16:27 - Sist endret 10. des. 2008 15:32
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere