Veterinærhøgskolen bør bli en del av UiO

Konsulentfirmaene Dovre International og Transportøkonomisk institutt anbefaler at Norges veterinærhøgskole blir på Adamstua og at den blir en del av Universitetet i Oslo. Konsulentfirmaene legger til grunn samfunnsøkonomiske beregninger og fraråder å flytte NVH til Campus Ås. Det melder nettstedet til Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

OGSÅ VETERINÆRMEDISIN: En forsningsrapport anbefaler at Veterinærhøgskolen legges til UiO.

- Vi er enige i to av tre viktige anbefalinger fra konsulentfirmaet, sier rektor Knut Hove ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Vi er alle enige om at NVH må bli en del av et universitet. Vi er også enige i at veterinærmiljøet må holdes samlet, slik at Veterinærinstituttet må være en del av løsningen. Men vi er uenige i at Universitetet i Oslo skal ta ansvaret for også denne utdanningen og forskningsvirksomheten, sier han.

Nettstedet skriver at det i 2006 ble utdannet ca 110 norske veterinærer, ca 50% av disse i utlandet. Konsulentfirmaene har tatt utgangspunkt i behovsprognosen fra Kunnskapsdepartementet som antar at det er behov for 120-155 veterinærer i 2026. Adamsstua kan etter utbygging klare en kapasitet på 60-90 studenter pr kull, avhengig av utbyggingsalternativ. Adamstua-alternativet legger derfor opp til at utenlandske universiteter fortsatt skal levere 30 - 65 kandidater (25 - 40% av behovet) også etter at Adamstua er utbygget til en kapasitet på 90 studenter.

- Paradoksalt nok blir det de fysiske begrensninger på Adamsstua som dimensjonerer framtidige norsk veterinærutdanning. Dette er svært overraskende, sier rektor Knut Hove.

NVH utvikler allerede i dag nye utdanningstilbud med basis i veterinærmedisin og profesjonsutdanningen av veterinærer. Det er sannsynlig med ytterligere utvikling i grenselandet mellom biologiske fag, produksjonsfag, helsefag og veterinærmedisin.

Administrerende direktør ved NVH, Knut Børve, er godt fornøyd med rapporten og opplever den som grundig.

- At den vektlegger det økonomiske er bare bra, det er jo nettopp det som er formålet med rapporten. Den legger et godt grunnlag for den videre politiske prosessen, sier han til studentavisa Universitas.

Dovre-rapporten er en av flere rapporter som er bestilt av regjeringen og som skal danne beslutningsgrunnlaget før endelig vedtak blir gjort. I 2003 konkluderte Norum-rapporten med at det beste ville være å samlokalisere Veterinærhøgskolen med Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås.

Regjeringen tar sikte på å legge fram sitt forslag om veterinærutdanningen i forbindelse med revidert budsjett denne våren. Rapporten fra konsulentfirmaene er bestilt av Kunnskapsdepartementet og Finansdepartementet, melder nettstedet til Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Emneord: Forskning, Universitetspolitikk Av Martin Toft
Publisert 21. feb. 2007 14:23 - Sist endret 10. des. 2008 19:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere