55 ekstra millioner til ny informatikkbygning

- Universitetet i Oslo er nå kjent med at departementet har utvidet kostnadsrammen for IFI 2 med 55 millioner kroner, noe som gjør at vi kan fortsette byggeprosjektet som planlagt. Det er vi utrolig glade for, sier teknisk direktør ved UiO, Frode Meinich.

GLEDER SEG: - Vi tåler ikke noe kutt i byggeplanene for den nye informatikkbygningen, sier teknisk direktør ved UiO, Frode Meinich. Han gleder seg over ekstrabevilgningen fra departementet.
Foto: Ola Sæther

I et brev datert 3. januar i år besvarte Meinich og universitetsdirektør Hanne Harlem en forespørsel fra Kunnskapsdepartementet om å utdype hvilke konsekvenser et kutt i det pågående byggeprosjektet IFI 2 i Gaustadbekkdalen ville kunne få. På grunn av den kraftige prisveksten i byggebransjen de siste årene, vil den økonomiske rammen på nærmere 1 milliard kroner bli for knapp.

- Overskridelsene kan bli på mer enn 100 millioner kroner, bekrefter Meinich. - Universitetet i Oslo er nå kjent med at departementet har utvidet kostnadsrammen for IFI 2 med 55 millioner kroner, noe som gjør at vi kan fortsette byggeprosjektet som planlagt. Det er vi utrolig glade for, legger han til.

- Tåler ikke kutt i byggeplanene

- I brevet besvarte vi det departementet har spurt oss om, nemlig hva som blir konsekvensene av kutt i byggeplanene for den nye informatikkbygningen. Og svaret er at Universitetet i Oslo ikke tåler kutt i byggeplanene, sier Meinich. Hovedformålet med å bygge IFI 2 er å samle informatikkmiljøet ved UiO, som nå er spredd rundt på flere bygninger i Blindern- og Gaustadområdet.

Meinich har tro på at Stortinget vil gi ekstra bevilgninger dersom det skulle bli nødvendig for å gjennomføre det planlagte byggeprosjektet. IFI 2 får ifølge planen et areal på nærmere 29 000 m2. Innflyttingen skulle etter planen skje i løpet av 2009, men må nå utsettes til 2010.

Emneord: Økonomi, Informatikk, Ny informtikkbygning Av Lars Hoff
Publisert 14. feb. 2007 17:47 - Sist endret 10. des. 2008 14:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere