Frykter for forsøksdyras framtid

- Et universitet bør kunne drive forsøk med ville dyr. Men i løpet av et par år tror jeg ikke lenger det vil være politisk mulig, sier Morten Bronndal , leder for Dyreavdelingen ved UiO, som nå er pålagt stengt.

GAVNLIG GAUPE: - Et universitetet bør holde noen ville dyr, mener leder for Dyreavdelingen, Morten Bronndal. Denne gaupa brukes blant annet til testing av ulike radiohalsbånd.
Foto: Ola Sæther

Mattilsynet har vedtatt stenging av Dyreavdelingen, som holder til i underetasjen i Biologibygningen på Blindern. Ifølge tilsynet oppfyller ikke avdelingen kravene til moderne dyrehold. Morten Bronndal har hatt sitt daglige virke ved avdelingen i 37 år og har i årenes løp tatt hånd om alle typer viltlevende norske dyrearter, som isbjørn, jerv, oter, grevling, sel og hauk.

- Det har ikke vært gjort vedlikehold på alle de årene jeg har vært her, bortsett fra at det for noen år siden ble skiftet lysarmaturer. UiO bør ta selvkritikk, mener Bronndal, som ved flere anledninger har tatt saken opp med instituttet.

Han viser til at de ansatte på avdelingen ikke har kunnet regulere temperatur, lys og luftfuktighet, slik at miljøet for dyrene kunne ha vært fullt ut kontrollerbart. - Men målinger viser likevel at vi holder oss innenfor de grensene som loven krever, påpeker han, og legger til at avdelingen også burde ha vært delt, for å unngå smitte og påvirkning mellom ville dyr og tradisjonelle forskningsdyr som mus og rotter.

Oppfyller kravene

Bronndal er likevel forundret over deler av vedtaket fra Mattilsynet: "Etter Forsøksdyrutvalgets vurdering er burene for små, selv om de oppfyller minstekravene etter forsøksdyrkonvensjonen... Vi [Mattilsynet] støtter generelt Forsøksdyrutvalgets vurdering..."

- Burene våre er i tråd med Europakommisjonens bestemmelser og er de samme burene som alle godkjente forsøksdyravdelinger bruker. Også Dyrevernsnemnda har kontrollert avdelingen og sier at de "oppfatter det inspiserte dyreholdet som klart innenfor dyrevernlovens rammer." Forsøksdyrutvalget og Dyrevernnemnda ligger begge under Mattilsynet, men har altså ganske ulike oppfatninger av avdelingen vår, konstaterer han.

Reagerer kraftig

Bronndal reagerer kraftig på det han opplever som uriktige påstander og sammenblandinger, som særlig Forsøksdyrutvalget og Dyrevernalliansen står for. "Dyremishandling ved universitetet" lyder en av overskriftene i media.

- Jeg blir sittende igjen som syndebukken. Vi som jobber her er faktisk glade i dyr. Jeg har ikke tall på alle de dyrene vi har fått inn her i dårlig forfatning, og som vi sender ut igjen, friske. Ofte jobber vi på kveldstid uten betaling for å ta vare på disse dyrene, og tilegner oss dermed også verdifull kunnskap, framholder han. - De som kommer hit på inspeksjon, derimot, har knapt vært borti ville dyr før.

Avdelingslederen er bekymret for framtida, fordi han opplever at motstanden mot hold av forsøksdyr er sterk og at forskerne stadig oftere får avslag på søknadene sine om å gjennomføre forsøk.
- Universitetet må faktisk kunne holde noen ville dyr. Vi som underviser må ha praksis i å jobbe med ulike dyr, og forskere og studenter er avhengige av å gjøre pilotforsøk. Alle forskningsmiljøer har nå store problemer med å få gjennomført forskningen sin, påpeker Bronndal.

Pusses opp for 12 millioner

- Vi beklager at det har tatt lang tid å få til en opprusting av Dyreavdelingen, sier leder ved Institutt for molekylær biovitenskap, Reidunn Aalen. - Men nå er det bevilget 12 millioner kroner til ombygging og opprusting som vil tilfredsstille kravene. Ombyggingen vil begynne i mai og vil være sluttført i løpet av høsten.

- Hva skjer med dyrene?
- Vi er i dialog med Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning om omplassering av gauper. Når det gjelder forsøksdyrene, som rotter og mus, arbeider vi med å finne midlertidige løsninger, slik at vedtaket fra Mattilsynet og ombyggingen ikke skal få uheldige konsekvenser for forskningsgruppene som benytter slike dyr i sin forskning. Forsinkelser vil være særlig alvorlig for master- og doktorgradsstudenter, som arbeider under tidspress.

Emneord: Dyreavdelingen Av Trine Nickelsen
Publisert 15. feb. 2007 12:27 - Sist endret 10. des. 2008 15:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere