Gunn-Elin Aa.Bjørneboe ny universitetsdirektør

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (51) er i dag tilsatt som universitetsdirektør ved Universitetet i Oslo. Hun overtar stillingen etter Hanne Harlem, som gikk av i mai i år, melder UiO i en pressemelding. - Det er menneskene som må stå i fokus, også i en så stor organisasjon som universitetet, sier Bjørneboe.

NY UNIVERSITETSDIREKTØR: Assisterende direktør Gunn-Elin Bjørneboe i Sosial- og helsedirektoratet er i dag tilsatt som ny universitetsdirektør ved UiO. (FOTO: Sosial- og helsedir.)

Bjørneboe blir derved øverste administrative leder på landets eldste og største universitet med om lag 33. 000 studenter og 6000 ansatte, melder UiO i en pressemelding.

Bjørneboe går fra stillingen som assisterende direktør i Sosial- og helsedirektoratet. Bjørneboe har gjennom flere år også vært administrativ leder og direktør i Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

- Jeg er veldig glad for å ha fått tillit til å utføre et så stort samfunnsoppdrag. Det er menneskene som må stå i fokus, også i en så stor organisasjon som universitetet. Viktige oppgaver blir å sikre et godt læringsmiljø for studentene og et godt arbeidsmiljø for de mange ansatte. Universitetet må også styrke sin stilling som forskningsinstitusjon av høy internasjonal standard og være et attraktivt studiested, sier Bjørneboe.

Rammebetingelser for forskning og tilrettelegging for god forskningsformidling er andre temaer den nye universitetsdirektøren peker på.

- I tillegg er jeg opptatt av å legge til rette for studenter med spesielle behov og som er i en vanskelig livssituasjon. Et samfunn som er tilgjengelig for alle er en av hjertesakene jeg tar med meg fra Sosial- og helsedirektoratet, sier Bjørneboe.

Bjørneboe er utdannet lege ved Det medisinske fakultet i Oslo, og har medisinsk doktorgrad innen rusmiddel- og ernæringsforskning. Hun har i dag en professor II-stilling ved Universitetet i Tromsø ved Institutt for samfunnsmedisin.

Bjørneboe har virket som lege i flere år, vært stipendiat ved Statens rettstoksikologiske institutt i Oslo og førsteamanuensis og forsker ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo.

(Oppdatert kl. 15.15)

Emneord: Universitetspolitikk
Publisert 21. juni 2007 10:54 - Sist endret 10. des. 2008 15:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere