- Retten til utvikling er en menneskerettighet

- Retten til utvikling er en menneskerettighet, sier FNs uavhengige ekspert på menneskerettigheter og ekstrem fattigdom, den indiske økonomen Arjun Sengupta. Hans hjemland går foran ved å garantere alle husholdninger på landsbygda minst 100 dagers betalt beskjeftigelse i året.

RETTEN TIL MAT:- Retten til mat, helse, skolegang og en adekvat levestandard sikres best når man har en inntekt, sier den indiske økonomen Arjun Sengupta.
Foto: Ola Sæther

Å se på utvikling og fattigdomsreduksjon globalt som et menneskerettighetsanliggende, har slått godt an de senere år, særlig i de store FN-organene. Den indiske økonomen Arjun Sengupta er leder for Centre for Development and Human Rights i New Delhi og engasjert av FNs menneskerettighetskommisjon i Genève som uavhengig ekspert på menneskerettigheter og ekstrem fattigdom. Han er også medlem av den indiske regjeringen, hvor han har ansvaret for den uformelle samfunnssektoren.

- Er verdens fattigdom historiens største menneskerettighetsbrudd, slik den tyske filosofen Thomas Pogge hevder?

- Spørsmålet er om man tjener noe på å beskrive ekstrem fattigdom som et menneskerettighetsbrudd. Hvis det hjelper meg i å gjennomføre fattigdomsreduserende programmer, da ville jeg ha akseptert det. Men jeg ser på dette som en litt ørkesløs debatt, svarer Sengupta. Han har nylig takket ja til et ulønnet engasjement som gjesteprofessor ved Senter for utvikling og miljø (SUM) ved UiO for å jobbe med HUREP-prosjektet (se egen boks).

- Er retten til utvikling en menneskerettighet?

- Ja, det har FN bekreftet ved flere anledninger, ikke minst på den store menneskerettighetskonferansen i Wien i 1993. Retten til utvikling er grunnleggende sett en kollektiv rettighet, den må gjennomføres kollektivt, men den nytes individuelt. Det første skrittet for å realisere retten til utvikling ville være å utrydde ekstrem fattigdom. Menneskerettighetstilnærmingen til utvikling er bra fordi den skaper ansvarlighet.

- Hvor viktig er et demokratisk styresett?

- Det er ikke nødvendig, men det hjelper, sier Sengupta og viser til en ny skjellsettende lov i India, et u-land som er kommet langt det siste tiåret når det gjelder å lovfeste retten til utvikling som en menneskerettighet.

India garanterer alle husholdninger arbeid

I august 2005 vedtok den indiske nasjonalforsamlingen en lov som garanterer ett voksent medlem av alle husholdninger på den indiske landsbygda minst 100 dagers beskjeftigelse i året. Det er snakk om ufaglært arbeid som bygging av veier og kanaler, forbedring av infrastruktur og sikring av vannforsyninger. Det er 60 millioner slike husholdninger i India, og kvinner vil bli prioritert. Ordningen, som skal omfatte alle rurale husholdninger innen utgangen av 2009, er ventet å koste myndighetene årlig et sted mellom 40 og 200 milliarder kroner.

- I India er 24 prosent ekstremt fattige målt etter inntekt, og hele 34 prosent er ofre for sosial ekskludering. Retten til mat, helse, skolegang og en adekvat levestandard sikres best når man har en inntekt, slik at man er i stand til å kjøpe mat og andre nødvendigheter selv. Særlig husholdninger fra lavkastene, kasteløse og minoritetene har hatt stor nytte av denne loven. Nå kan de med loven i hånd kreve arbeid og brødfø sin familie ved hjelp av egen inntekt, avslutter Sengupta.

____________________________________________________________
HUREP-prosjektet
SUM er vert for Human Rights and Extreme Poverty-prosjektet (HUREP), som er finansiert av NORAD. Formålet er å bidra til å øke forståelsen av sammenhengen mellom fattigdom og menneskerettigheter, eller snarere mangelen på menneskerettigheter. HUREP ønsker også å etablere et internasjonalt nettverk for å bringe sammen forskere og andre som er opptatt av dette temaet.
____________________________________________________________

Emneord: India, SUM, Menneskerettar, Forskning Av Lars Hoff
Publisert 25. juni 2007 19:05 - Sist endret 10. des. 2008 15:45
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere