Skrev en av årets beste naturvitenskapelige artikler

Biologiprofessor Nils Chr. Stenseth og forsker Eric Edeline ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (Universitetet i Oslo) er to av forfatterne til en forskningsartikkel som er blitt kåret til en av årets beste i det prestisjetunge naturvitenskapelige tidsskriftet Nature.

INTERNASJONAL HEDER: Biologen Nils Chr. Stenseth har vært med på å skrive en av årets beste artikler ifølge Nature.
Foto: Ståle Skogstad

Forskningsartikkelen, som Nature har kåret til en av årets beste, handler om evolusjonære effekter av rovfiske, i dette tilfelle av gjedder. Forskernes funn tyder på at fiskeriforvaltere bør ta hensyn til de evolusjonære effektene av fisket for å opprettholde bærekraftige fiskebestander.

Fiskeriforvaltningen bruker i dag populasjonsmodeller, hvor det antas at fiskeriene ikke fører til raske evolusjonære endringer. Nils Chr. Stenseth og Eric Edeline ved Senter for økologisk og evolusjonær syntese (CEES) har, sammen med kolleger, blant annet fra University of Washington (USA) og Lancaster Environmental Centre (UK), påvist at dette premisset ikke stemmer.

Forskerne analyserte data fra femti års gjeddefangster fra Lake Windermere i Englands Lake District. Dataene inkluderte hver gjeddes alder, som man finner ut ved å telle ringene som formes i beina rundt gjellene.

Fisket påvirker reproduksjonen

Rovfisker foretrekker vanligvis de minste fiskene, mens mennesker gjerne vil ha de største. Det betyr at fiskere utøver et seleksjonstrykk som er motsatt av det naturlige seleksjonstrykket. I perioder hvor det har vært drevet mye fiske, har gjedda blitt mindre og lagt mindre energi i reproduksjonen.

Resultatene ble først publisert i tidsskriftet Proceedings of National Academy of Science i Washington. Tittelen på artikkelen var "Trait changes in a harvested population are driven by a dynamic tug-of-war between natural and harvest selection". Forfatterne var foruten Stenseth og Edeline, Stephanie M. Carlson, Leif C. Stige, Ian J. Winfield, Janice M. Fletcher, J. Ben James, Thrond O. Haugen og L. Asbjørn Vøllestad.

Emneord: Biologisk institutt, Internasjonalisering, Forskning Av Lars Hoff
Publisert 21. des. 2007 15:39 - Sist endret 10. des. 2008 15:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere