Faglig kvalitet er viktig for UiO-studenter

Litt mer enn 8 av 10 studenter oppgir at høy faglig kvalitet ved UiO er viktig ved valg av studiested og like stor andel av studentene vil anbefale andre å studere ved UiO. Det viser Studentspeilet 2007, en undersøkelse gjennomført av Det utdanningsvitenskapelige fakultet,UiO, går det fram av en pressemelding fra UiO.

GLAD: Studiedirektør Monica Bakken er svært fornøyd med at 8 av 10 UiO-studenter velger studiested på grunn av faglig kvalitet.
Foto: Ola Sæther

I april 2007 svarte 7149 studenter ved UiO på undersøkelsen om egne studievaner og tilfredshet med UiO som lærested. Studentspeilet 2007 gir et inntrykk av utviklingen de to siste årene som har gått siden Studentspeilet 2005. Samtidig er undersøkelsen en tilstandsbeskrivelse av hvordan læringsmiljøet oppleves av studentene våren 2007. Undersøkelsen er gjennomført av Oppdragsgruppen ved PFI, ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, UiO.

Generelt kan man si at læringsmiljøet får enda bedre skussmål i 2007 enn det gjorde i 2005. UiO har som mål å utdanne kandidater med fagkompetanse på høyt europeisk nivå, og det jobbes kontinuerlig med en god sammenheng mellom mål, undervisning og vurderingskriterier.

- Det er derfor positivt å se at studentene er mer tilfredse med tydeligheten i vurderingskriteriene som brukes ved eksamen i 2007, enn de var i 2005 sier studiedirektør Monica Bakken.

IKT og bibliotektjenestene får, i likhet med 2005, spesielt gode tilbakemeldinger.

Undersøkelsen gir også en pekepinn på hvor UiO har forbedringsmuligheter. Studenter bruker noe mindre tid på samarbeid enn de gjorde i 2005. En annen utfordring, som vi også så i 2005, er at støy på lesesalen, i form av snakking og mobilbruk oppleves som forstyrrende.

- En utfordring som universitetet tar svært alvorlig, er at 14 % av studenter som er på kortere studieopphold ved UiO fra utlandet, oppgir at de føler seg diskriminert på grunn av etnisk bakgrunn. UiO vil umiddelbart starte jobben med å diskutere hvordan dette kan følges opp, sier studiedirektør Monica Bakken.

Emneord: Studentsaker, Studentforhold
Publisert 5. des. 2007 11:54 - Sist endret 10. des. 2008 14:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere