Personaldirektøren går av

Elisabeth Halsen har gitt beskjed om at hun slutter som organisasjons- og personaldirektør 1. mars neste år. - Problemene med POLS har tatt vår oppmerksomhet bort fra de mer utviklingsorienterte og strategiske oppgavene på personalområdet. Her hadde jeg ambisjoner om å komme mye lenger, sier hun.

SLUTTER: - UiO står overfor store utfordringer i årene som kommer. Det ble derfor nødvendig for meg å gjøre et valg nå, sier avtroppende personaldirektør Elisabeth Halsen.
Foto: Ola Sæther

- Hvorfor går du av som personaldirektør?

- Det er en beslutning som har modnet over tid. Jobben har vært både spennende og lærerik, men også krevende og med stort trykk. Jeg måtte stoppe opp og tenke meg om. Universitetet i Oslo, og ikke minst organisasjons- og personalavdelingen, står overfor store utfordringer i årene som kommer, svarer Elisabeth Halsen.

- Vi skal etablere en strategisk Human Recources-funksjon ved UiO. Vi skal være en viktig støtte og bidragsyter i nødvendige endrings- og omstillingsprosesser. Vi skal fokusere mer på arbeidsmiljøet. Vi skal innføre elektronisk arkiv- og saksbehandlingsstøtte. Og vi skal se på organiseringen av OPA i forhold til de oppgavene vi skal løse. For å kunne bidra med den kraften jeg ønsker, kreves et langsiktig perspektiv. Det ble derfor nødvendig for meg å gjøre et valg nå, utdyper hun.

Men også familiære forhold har bidratt til beslutningen om å gå av. Hun har en sønn på tretten og en ektemann som reiser mye.

Krevende innføring av POLS

- Hva har vært mest krevende i jobben?

- Innføringen av vårt nye personal- og lønnssystem POLS har vært veldig krevende. Fra neste år overtar universitetet driften selv. Arbeidet med å få et mer strategisk fokus på personalområdet har startet, men hvis UiO skal nå sine ambisjoner krever det en bevisst Human Recources-strategi både sentralt og på enhetene ute, svarer Halsen.

UiO definerer Human Recources Management som en "målrettet og systematisk utvikling av de menneskelige ressursene for å nå virksomhetens overordnede målsetninger og personalpolitiske føringer".

- UiO er i stadig endring. Jeg merket på de sju årene jeg var borte fra UiO at det var et annet universitet jeg kom tilbake til i 2003 enn det jeg forlot i 1996. Slikt er lettere å se når man kommer utenfra, sier Halsen, som ble personaldirektør rett før Kvalitetsreformen ble iverksatt på norske universiteter og høyskoler.

Mer fokus på styring

- En viktig endring like etter jeg tiltrådte var overgangen til enhetlig ledelse på fakultets- og instituttnivå. Mange nye informasjonssystemer har kommet mer eller mindre samtidig. Kravene utenfra har også vokst, ikke bare fra instanser som Riksrevisjonen, Arbeidstilsynet og Datatilsynet, men også fra eieren vår, Kunnskapsdepartementet. Det er blitt mer fokus på styring, sier Halsen. Hun er svært opptatt av at de universitetsansatte skal oppfatte OPA som en støtte- og løsningsorientert funksjon og ikke som en kontrollinstans.

Glad i universitetet

Halsen synes at hun har vært heldig, siden hun hele tiden har fått jobbe i kompetanseorganisasjoner, som Norges allmennvitenskapelige forskningsråd, i Gyldendal Norsk Forlag og på Universitetet i Oslo.

- Jeg er veldig glad i universitetet. UiO er en stor og kompleks institusjon. Jeg har lært noe nytt hver dag, så jeg har ikke angret på at jeg tok denne jobben. Det har vært en spennende reise. I løpet av disse fem årene har jeg for øvrig hatt fem universitetsdirektører, hvis vi regner med dem som har vært fungerende, sier hun med et smil.

Likestilling en hjertesak

Likestilling er en hjertesak for Halsen. - Vi har fått en handlingsplan for likestilling, og det er mer enn bare en plan. Fakultetene har fått egne tiltaksplaner for likestilling, med egne måltall. Vi må se på rekrutteringsgrunnlaget og hvorfor vi mister kvinner underveis. Rekrutteringsprosessen må profesjonaliseres, og vi må finne tilstrekkelige virkemidler for å holde på kvinnene her. Det endelige målet må være et kjønnsbalansert universitet, sier hun.

Halsen er også stolt av HMS-arbeidet på UiO og synes det har skjedd mye positivt på området i hennes tid. Elektronisk arkiv tror hun vil bli en suksess.
- Her kan vi lære av erfaringene fra innføringen av POLS. Vi må bli bedre på planlegging og ressursbruk. Ryddige beslutningsprosesser er også viktig.

POLS tok oppmerksomheten

- Er det noe du kunne ha gjort bedre?

- Det er vanskelig å nå helt ut i organisasjonen. Selv om jeg synes vi har fått til en positiv utvikling på personalområdet, så har problemene med POLS tatt vår oppmerksomhet bort fra de mer utviklingsorienterte og strategiske oppgavene. Her hadde jeg ambisjoner om å komme mye lenger, svarer hun.

- Det blir spennende å se hvordan UiO ser ut om fem år, sier Halsen og lover at hun vil fortsette å følge med. Hun vet ennå ikke hva slags jobb hun kan tenke seg å gå til etter at hun går av som UiOs personaldirektør.

Emneord: Personalbehandling/politikk Av Lars Hoff
Publisert 17. des. 2007 15:25 - Sist endret 11. des. 2008 15:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere