UiO-web utenfor fare!

Det blir mer enn en ansiktsløftning når prosjektet "Ny UiO-web" nå har fått alle de budsjetterte midlene til å gjennomføre den planlagte omleggingen av UiOs nettsider.

GLEDER SEG: Marianne Braaten Wold (t.v.) og Siv Nordrum stråler over universitetsledelsens satsing på ny UiO-web.
Foto: Ståle Skogstad

- Den nye UiO-weben har vært etterlyst i flere år, og det er svært forløsende at ledelsen nå satser, sier en glad kommunikasjonsdirektør ved UiO, Siv Nordrum.

Med sitt vedtak på budsjettmøtet den 23. november viste universitetsledelsen at web-prosjektet prioriteres høyt.
At et godt nettsted er svært viktig for UiOs omdømme er både Nordrum og hovedprosjektleder for Ny UiO-web, Marianne Braaten Wold enige i.

Ansikt utad

- UiOs nettsted må gjenspeile at vi ønsker å gjøre oss bemerket som et universitet på et høyt internasjonalt nivå. Hvis folk ikke opplever nettstedet som godt, tenker de kanskje at UiO faglig sett ikke er så bra heller, sier Wold. Hun mener likevel at brukervennligheten er viktigere enn layouten.

- Dette blir mye mer enn en ansiktsløftning. Det viktigste er å endre teknologien og strukturene bak fasaden. Nå fungerer nettsidene som en enveis infokanal. Når vi er ferdige skal de være arena for toveis kommunikasjon og interaktivt samarbeid.

Selv om flere av de andre norske universitetene har gjennomført tilsvarende modernisering av sine nettsider, kan ikke UiO uten videre lære av deres erfaringer, påstår Nordrum.

- Vårt nettsted er mye større, og organisasjonen har en mer komplisert struktur. Budsjettet vårt på 24 millioner over fire år er derfor svært nøkternt i forhold til hva de andre universitetene har brukt, sier hun.

- Dette dreier seg om mye mer enn å oppdatere noen nettsider. Hele nettstedet skal moderniseres, nye tjenester skal tas i bruk og store deler informasjon skal omstruktureres. Teknologi, dataverktøy, lønninger og ekstern konsulentbistand koster penger, utdyper Wold.

Venter på behovsanalysen

Wold og Nordrum vil ikke gå konkret inn på hva slags løsninger pengene skal brukes til, eller nøyaktig hva som skal legges om. De er redd for å definere behovene og å binde seg før behovsanalysen for nettstedet er klar. Den skal være klar i april 2008. Om lag 70 UiO-ansatte skal sette seg ned i grupper og kartlegge behovene, basert på egne erfaringer og kunnskap om nettstedets målgrupper. Gruppene er bredt sammensatt, med både vitenskapelig og administrativt ansatte. Slik blir forslagene de kommer fram til forhåpentligvis representative for hele organisasjonen.
Om de likevel skal antyde hva som skal oppgraderes på det nye nettstedet, trekker de fram flere tjenester og verktøy, og mer brukervennlig informasjonsstruktur. Generelt vil det bli lettere å finne fram på sidene.

Selv om UiO får nye flotte og brukervennlige nettsider, hjelper det likevel lite om ikke organiseringen og styringen av webarbeidet også blir bedre. Verken kommunikasjonsdirektøren eller prosjektlederen vil gi noe svar på hvordan dette skal løses før det er nærmere utredet, men understreker at man med dagens løsning ikke kan laste enkeltpersoner for manglende oppdateringer av institutthjemmesider og lignende.

Nettløftet skal være ferdig i 2010, men det blir aldri noen spektakulær åpning av et flunkende nytt nettsted.

- Endringene vil komme gradvis, og vi håper å ha noen løsninger klare allerede i 2008. Et nettsted må være i utvikling hele tiden, også etter 2010, understreker Wold.

Emneord: Nettbasert læring, Grafisk profil, Universitetspolitikk, Informasjonsavdelinga, Internettpris, Web Av Helene Lindqvist
Publisert 5. des. 2007 11:57 - Sist endret 10. des. 2008 16:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere