Ny dekan på jus

Fra og med 1. januar 2008 heter dekanen ved Det juridiske fakultet Hans Petter Graver. Til tross for fakultetets budsjettkrise og problemer med økonomistyringen gleder han seg til å starte i stillingen. - Jeg kan ikke love bedre tider, men jeg lover å gjøre så godt jeg kan, sier han.

TRIVES PÅ UNIVERSITETET: Hans Petter Graver
Foto: Ola Sæther

I høst har det vært mye fokus på økonomistyringen og budsjettkrisen ved Det juridiske fakultet. Mens Uniforum har omtalt tilstanden ved fakultetet blant annet i artikkelen "Økonomiproblemer rammer jus", har Universitas hatt overskrifter som "Ingen løsning for jus" og "Brukte penger de ikke hadde".

Den påtroppende dekanen mener likevel ikke det vil være riktig å si at han nå skal "rydde opp" i rotet. Tvert imot ser han på Det juridiske fakultet som et veladministrert fakultet og regner økonomiproblemene som forbigående.

- Jeg gleder meg til å få være med på utviklingen av både fakultetet og universitetet. Jeg kan ikke love bedre tider, men jeg lover å gjøre så godt jeg kan, sier Graver. Han vedgår likevel at han har store utfordringer framfor seg.

Mye å sette seg inn i

- Det første jeg skal gjøre er å sette meg inn i "Prosess faglig prioritering". Det er en toårig prosess som skal ligge til grunn for UiOs prioriteringer i en langsiktig videreutvikling av utdanningsvirksomheten. Her vil det være viktig for fakultetet vårt å få gjennomslag for at jusstudiet i dag har sakket akterut i forhold til de andre fakultetene, og at det er nødvendig med overordnede grep for å bringe studiet i samsvar med dagens og morgendagens krav.

- Jeg skal også sette meg inn i NOKUT-gjennomgangen, som har pekt på svakheter ved utdanningen her på fakultetet. NOKUT har blant annet pekt på at forholdstallet mellom studenter og lærere er for dårlig og at oppfølgingen av studentene lider av dette. Nå må vi utarbeide en plan for hva som må gjøres for å følge opp NOKUTs kritikk og anbefalinger, fastslår Graver.

Lite prestisje å jobbe ved universitetet

- Hvordan arbeides det allerede, og hva vil du gjøre for å bedre økonomistyringen?

- Det er satt i gang et arbeid for å bedre prognosene for antall studiepoeng. Dette vil bli fulgt opp, slik at budsjettet kan bli et mer pålitelig styringsdokument. Jeg har også store forventninger til den nye budsjettmodellen for universitetet, som kan sikre fakultetet en mer rettferdig andel av universitetets midler og mer stabile rammevilkår. Det er en viktig oppgave for meg og resten av fakultetsledelsen å følge opp dette.

Lik den nåværende dekanen, Jon T. Johnsen, mener heller ikke Graver at de høye lønnsøkningene blant fakultetets professorer er problematiske. Snarere har de vært helt nødvendige grep for å sikre høy kompetanse til fakultetet, hevder han.

- Jurister kan tjene mye mer andre steder enn ved universitetet, noe som gir en universitetskarriere lavere status. Dermed blir det vanskelig for oss å rekruttere både stipendiater og professorer. Dessuten er universitetene stort sett det eneste stedet hvor det drives juridisk forskning, noe som betyr at det ikke finnes et eget arbeidsmarked for juridiske forskere. Mens forskere fra andre fagfelt opplever større frihet og prestisje ved universitetene enn ved andre forskningsinstitusjoner, blir den samme friheten dermed ikke et trekkplaster for jurister. Professorlønninger på rundt lønnstrinn 85 blir derfor en nødvendighet.

Trives godt ved UiO

Samtidig som professorlønningene ved Det juridiske fakultet er solide, understreker Graver at de professorene som jobber ved fakultetet, ikke ville gjort det dersom de bare var opptatt av penger. Det gjelder også Graver selv, som før han ble ansatt som professor i 1993 blant annet hadde jobbet som advokat hos Regjeringsadvokaten og som prosjektleder i Forbruker- og administrasjonsdepartementet. Den påtroppende dekanen trives svært godt ved UiO, noe han begrunner med den faglige friheten og kontakten med unge og dyktige studenter.

Emneord: Dekanvalg, Fakultetene, Jus Av Helene Lindqvist
Publisert 18. des. 2007 14:30 - Sist endret 10. des. 2008 15:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere