PO-bygningen og medisintilbygg reddet

Et énstemmig universitetsstyre vedtok på sitt styremøte 20. desember at UiO skal gå i gang med både renovering av PO-bygningen og bygging av et tilbygg til Domus Medica, på tross av de store kuttene i 2008-budsjettet.

SKAL RENOVERES: Universitetsstyret vedtok å renovere PO-bygningen for 260 millioner kroner.
Foto: Martin Toft

Økonomidirektør Marianne Gjestvik Mancini kunne opplyse om at en renovering av PO-bygget er foreløpig kostnadsberegnet til totalt 260 millioner kroner. Utgiftene skal dekkes over ti år. Å bygge et tilbygg til Domus Medica ble egentlig vedtatt av Universitetsstyret allerede i 2006, og Kunnskapsdepartementet har tidligere bevilget i alt 54 millioner. Tilbygget vil være et første steg mot et Life Science-senter ved UiO.

Ikke noe valg

PO-bygningen, som tidligere inneholdt Preklinisk odontologi, ligger i Moltke Moes vei ved siden av Biologibygningen. Bygningen eies av UiO, men har ikke vært i bruk siden år 2000 og må totalrenoveres. Rehabiliteringen av den seks etasjer høye PO-bygningen er en del av UiOs satsing på å oppgradere bygningsmasse og en del av UiOs forvaltningsansvar.

Egentlig har ikke universitetet noe valg, men må starte renovering av bygningen. UiO har fått utsatt departementets frist 1.1.2008 for å sette i gang med istandsetting av bygningen fra med ett år, opplyste teknisk direktør Frode Meinich på møtet. PO-bygningen har et samlet areal på over 9000 kvadratmeter og vil kunne dekke det meste av arealbehovet til UiO, la han til. Det er i første rekke Det humanistiske fakultet som skal disponere plassen der, og det vil i sin tur frigjøre plass til MN-fakultetet i Niels Henrik Abels hus.

Glede på Medisin

Domus Medica-tilbygget skal bygges av Statsbygg og er beregnet å koste UiO 27 millioner kroner i årlig husleie når det står ferdig. I tillegg kommer driftsutgifter. Det medisinske fakultet skal selv sørge for minimum 7 millioner kroner i årlig inntekt ved framleie eller annen finansiering. Dekanus ved Det medisinske fakultet, Finn Wisløff, var til stede på styremøtet. Han gledet seg over det énstemmige vedtaket og mente at det skulle gå greit å skaffe 7 millioner i leieinntekter. Både Rikshospitalet og Folkehelseinstituttet vil leie seg inn. Sistnevnte vil ha dyrestallene sine i tilbygget.

I vedtaket er et det et punkt om at dersom fremtidige inntekter ikke øker, skal kostnadene knyttet til nedbetaling av PO-bygningen i 2008 og 2009 primært finansieres ved at andre rehabiliteringsoppgaver nedprioriteres. Styremedlem Egil Myklebust var skeptisk til om universitetets budsjettdisiplin var stram nok og fikk føyd til at det i forbindelse med nye tiltak på UiO alltid skal følge med en finansieringsplan, hvor det spesifiseres hvilke rehabiliteringsprosjekter som skal nedprioriteres.

Nytt regnskapsprinsipp

UiO har allerede sentrale forpliktelser på avsetninger i 2009 og 2010 som ligger henholdsvis 35 millioner og 43 millioner kroner høyere enn dagens disponible midler. Igangsetting av de to byggeprosjektene vil øke UiOs fremtidige forpliktelser med 48 millioner i året. Problemet løses ved at investeringene ikke føres i resultatregnskapet, men i balansen. Kostnadene kommer i form av avskrivninger over ti år, informerte Mancini. UiOs likviditet er nemlig solid - på ca. en milliard kroner. Denne regnskapsføringen er godkjent av Finansdepartementet og allerede innført ved flere av de andre universitetene i Norge. Myklebust ba om å få godkjenningen fra departementet skriftlig.

Styrevedtaket skal først formelt godkjennes av Finansdepartementet før byggearbeidene kan starte.

Emneord: Rehabilitering, Renovering, Oppussing på UiO, Økonomi Av Lars Hoff
Publisert 20. des. 2007 16:10 - Sist endret 10. des. 2008 15:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere