Rusforskning i gledesrus

Det nye senteret for rus- og avhengighetsforskning ble åpnet tirsdag 18. desember. Senteret heter SERAF og holder til på Ullevål universitetssykehus. De får nesten like mye penger som sentrene for fremragende forskning.

beRUSet STEMNING: Professor Fanny Duckert, professor Helge Waal og UiO-rektor Geir Ellingsrud åpnet i dag det nye forskningssenteret om rus og avhengighet på Ullevål universitetssykehus.
Foto: Yngve Vogt

Universitetet i Oslo åpnet i dag det nye senteret for rus- og avhengighetsforskning (SERAF). Forskningssenteret skal ha hovedvekt på klinikknær rusmiddelforskning, men skal også drive med undervisning og veiledning om rus og avhengighet.

- Vi trenger oppdatert kunnskap for å drive med forebygging og terapeutisk behandling. Mange barn lever under usikkerhet, med voksne som lever et ustabilt liv i rus. Alt som kan motvirke dette, må prøves, sa rektor Geir Elllingsrud ved Universitetet i Oslo i åpningstalen.

Professor Helge Waal er prosjektleder for forskningssenteret frem til de har ansatt en senterleder.

- Målet vårt er et høyt internasjonalt nivå på forskningen vår. Vi skal forske på hva rusmisbruk kan føre til og hvordan man kan hjelpe dem som har kommet ille ut, sa professor Helge Waal i åpningstalen.

SERAF skal samarbeide med Det medisinske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige fakultet, men er organisert under Institutt for psykiatri. Fysisk holder de til på Ullevål universitetssykehus.

Samtidig med lanseringen, ble også senterets hjemmesider åpnet, www.seraf.uio.no.

Sterk konkurranse

Tre universiteter deltok i konkurransen om å få tildelt forskningssenteret. Valget av vinneren var særdeles langvarig. Forskningsrådet hadde et ekspertpanel på fem utenlandske forskere som ba om en ekstra runde med oppklarende kommentarer fra søkerne før de klarte å bestemme seg.

- SERAF er en del av regjeringens handlingsplan mot rusmiddelproblemet. Det skal undervises rus på master- og doktorgradsnivå. SERAF skal også skape et nettverk på nasjonalt nivå, poengterte Marit Nes i Forskningsrådet.

Bevilgningene er ti millioner kroner årlig i fem år. De kan så søke om fem år til.

- Det er bare SFF-ene som får enda større bevilgninger fra Forskningsrådet, påpekte Marit Nes.

Avdelingsdirektør Jens Guslund i Sosial- og helsedirektoratet mente det var på høy tid at det kom et slikt senter.

- Allerede for ti år siden hadde man høye ambisjoner om et sånt senter, sa Jens Guslund, og rettet en takk til regjeringen som skar igjennom.

Formidling

Statssekretær Kari Henriksen i Helse- og omsorgsdepartementet, som selv har klinisk bakgrunn fra Agder, sa at SERAF skal bedre synliggjøringen av rusforskningen og at senteret derfor vil ha en viktig rolle i formidlingen av denne type kunnskap.

- Allerede i dag foregår det en del rusforskning i Norge, men miljøene er små. Vi er derfor avhengige av enkeltpersoner. Meningen med SERAF er å kunne øse ut kunnskap til de kliniske miljøene, sa Kari Henriksen.

Senteret skal konsentrere seg om fire forskningsområder:

Avhengighet

Forskergruppen vil blant annet se nærmere på forekomst i grupper med økt risiko, slik som sammenhengen mellom foreldres rusmiddelbruk og barns problemutvikling. Sentrale områder kan være arv og miljø, nevrobiologiske mekanismer i utviklingen av avhengighet, -graviditet og fosterskader og foreldre/barn-relasjonen i forhold til utvikling av rusproblemer

Rusrelaterte tilstander

De skal se nærmere på sykdommer og skader som følge av rusmiddelmisbruk. Rusrelaterte familievansker og oppvekstskader vil også være tema. Sentrale områder vil være rus og psykiatri, kriminalitet og rus, somatiske sykdommer og skader og avhengighetsutvikling.

Behandling og forebygging

Denne gruppen skal forske på nytten og effekten av ulike former for behandling.

Forskning på helsetjenesten

Den fjerde forskningsgruppen skal se nærmere på betydningen av organisatoriske forhold og reformer for behandling og forebygging av rusmiddelproblemer. Her vil man blant annet sette fokus på samarbeidsrelasjonene mellom forvaltningsnivåene som arbeider med rusrelaterte problemstillinger. Sentrale områder kan være rusreformene, kontinuitet og koordinering og brukerfornøydhet og brukersamarbeid.

Emneord: Sentrene, Forskning, Rus Av Yngve Vogt
Publisert 18. des. 2007 15:26 - Sist endret 10. des. 2008 15:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere