Solobservatoriet blir trolig lagt ned

Solobservatoriet på Harestua kan bli nedlagt. Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet skal nemleg spare inn 37 millioner kroner i 2008, og et av innsparingstiltakene som nå foreslås er nedlegging av Solobservatoriet på Harestua. - Dette er et svært tvilsomt argument. Det vil nemlig koste fakultetet over fire millioner kroner å legge ned Solobservatoriet, sier daglig leder og forsker Knut Jørgen Røed Ødegaard, som nå kan miste jobben sin.

MISTER ARBEIDSPLASSEN: Knut Jørgen Røed Ødegaard mister trolig sin daglige arbeidsplass på Solobservatoriet på Harestua.
Foto: Yngve Vogt

Solobservatoriet på Harestua blir foreslått nedlagt når fakultetsstyret ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på UiO har møte den 17. desember 2007. Bakgrunnen for forslaget er at fakultetet må spare inn rundt 37 millioner kroner neste år, skriver fakultetet i ei pressemelding. Forsker Knut Jørgen Røed Ødegaard har vært daglig leder ved Solobservatoriet. Han er opprørt over forslaget om å legge ned observatoriet.

- Det vil koste fakultetet fire millioner kroner bare å rive ned alle bygningene, dersom Solobservatoriet blir nedlagt. Dermed vil de faktisk bruke fire millioner mer ved å legge ned observatoriet enn om de hadde latt være å gjøre det, sier Ødegaard til Uniforum. Han synes også at dette er et tiltak som strider sterkt mot regjeringens politikk om å satse på realfagene.

- Jeg synes det er veldig spesielt å legge ned et av det viktigste realfagsrekrutterende tiltak vi har, konstaterer han.

- Vil dette bety at du mister jobben din?

- Ja, det regner jeg med, men det synes jeg er det minste problemet, slår han fast. I tillegg til Ødegaard, jobber det en vaktmester i hel stilling og en rengjøringshjelp i 40 prosent stilling ved Solobservatoriet. Fire timelønnede guider er også engasjert i arbeidet på Harestua.

Den eventuelle avviklingen av Solobservatoriet kommer etter at fakultetet en tid har forsøkt å revitalisere driften på stedet, og blant annet har prøvd å gjøre det om til realfagsleirskole. Dette arbeidet har foregått i samarbeid med Vitensenteret ved Norsk Teknisk Museum og Vitensenteret Innlandet på Gjøvik.

Fakultetsledelsen karakteriserer den eventuelle nedleggelsen som meget trist, men ser ingen annen mulighet når nesten 40 millioner kroner neste år skal spares i forhold til årets budsjett.

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet beklager overfor vitensentrene situasjonen som har oppstått, og understreker at deres innsats i forsøket på å revitalisere Solobservatoriet på Harestua har vært svært tilfredsstillende. Samtidig håper fakultetet at de i framtiden kan finne andre, spennende samarbeidsprosjekter.

For tiden er Knut Jørgen Røed Ødegaard ved Institutt for teoretisk astrofysikk daglig leder ved Solobservatoriet på Harestua. Selv ble han kalt inn til et møte hos fakultetsdirektør Birger Kruse fredag 7. desember klokken 14.30. Beskjeden fikk han på e-post 23 timer tidligere.

- Da jeg kom dit, fikk jeg vite at den eneste saken på dagsordenen var forslaget om å legge ned Solobservatoriet på Harestua. På møtet gav de beskjed om at pressemelding skulle sendes ut samme ettermiddag selv om vi hadde fått beskjed om at saken var unntatt offentlighet til mandag. Alle vet at mange redaksjoner er i ferd med å ta helg da, mens nyheten ville være gammel på mandag, sier en tydelig skuffet Ødegaard til Uniforum.

Emneord: Naturfag, Astrofestival, Solobservatoriet, Økonomi Av Martin Toft
Publisert 11. des. 2007 14:53 - Sist endret 10. des. 2008 15:49
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere