Vil ha folkets mening om norsk utenrikspolitikk

Storsalen i Chateau Neuf var fylt til bristepunktet, da utenriksminister Jonas Gahr Støre var innom Det Norske Studentersamfund (DNS) for å presentere og invitere til debatt om hovedlinjene i norsk utenrikspolitikk. Ikke alle i salen var like komfortable med at Norge for tiden er et land i krig.

IKKE NORSK: - Nordpolen er i hvert fall ikke norsk. Vår sokkel stopper ved den 85. breddegrad, omtrent der Nansen snudde i sin tid, avslørte utenriksminister Jonas Gahr Støre på debattmøtet i DNS.
Foto: Ola Sæther

Onsdag 22. august var første gang utenriksministeren Jonas Gahr Støre presenterte sitt multimedieforedrag om norsk utenrikspolitikk i en ny tid for offentligheten. Men de som hadde kommet i den tro at Gahr Støre skulle redegjøre for en større omlegging av norsk utenrikspolitikk i globaliseringens tidsalder, ble nok skuffet.

Som Gore så Gahr Støre

Foredraget er døpt "Norge i en ny tid" og er delt inn i fire bolker: nordområdene, sikkerhet, engasjement og solidaritet - og global økonomi, og innledes alle med illustrerende filmsnutter. Utenriksministeren talte uten manus, bevegde seg løst og ledig fram og tilbake på scenen og styrte med sikker hånd selv multimedieshowet. Det var tydelig at han har lært litt av å se på Al Gores tilsvarende show "En ubehagelig sannhet".

Gahr Støres foredrag På Chateau Neuf er en del av et nytt initiativ fra Utenriksdepartementet, som går under navnet "Refleks - norske interesser i en globalisert verden ". Ønskemålet skal være å starte en demokratisk debatt om hva som bør være innholdet i norsk utenrikspolitikk i vår tid. Det hele skal ende opp i en stortingsmelding neste år.

Norge både et lite og et stort land i verden

Jonas Gahr Støre innledet med spørsmålet "hvem er Norge?". Støre var ikke enig med avdøde statsminister Lars Korvald, som i sin tid sa at Norge er et lite land i verden, og underbygde sitt standpunkt med en rankingliste, som imponerte de om lag 1400 studentene som var til stede i salen eller så det hele på storskjerm i andre deler av det fullsatte Chateau Neuf.

Med våre 4,7 millioner innbyggere ligger vi riktignok bare på 120. plass, men i areal er vi verdens 75. største land. Tar vi med havområdene rykker Norge opp på 15. plass. Men heldigvis finnes det flere kriterier å måle storhet med: Norge er verdens 6. største bidragsyter til FN totalt. Vi er verdens 5. største oljeeksportør og har verdens 4. største statlige fond, kjent som Pensjonsfondet. Vi er verdens 3. største gasseksportør og nest størst på fisk.

- På hvilket område er vi så på topp i verden? spurte han forventningsfullt forsamlingen. - Jo, ifølge FN er vi helt på verdenstoppen når det gjelder levekår. Norge er mulighetenes land, konkluderte utenriksministeren.

Forholdet til EU og Russland

- Vi skal ta vare på norske interesser og verdier i utenrikspolitikken. Det må være lov til å snakke om norske interesser også. Vi er en tydelig fredsnasjon i verden, basert på folkeretten og FN, sa han, men beklaget samtidig at Norge ikke er med i EU. Ellers var det pent lite snakk om EUs rolle for Norge og i verden, bortsett fra at EU er vårt viktigste marked for gass. Slik bevares den rødgrønne harmonien også i utenrikspolitikken.

Russland utgjør ingen trussel mot Norge i dag, selv om de planter et flagg på havbunnen under Nordpolen, mente Gahr Støre. I motsetning til kanadierne så han det humoristiske i det, nemlig at det undersjøiske russiske flagget ifølge TV-bildene stod på halv stang.

- I likhet med Norge har Russland bare gjort hjemmeleksa si og på henstilling fra FN målt opp hvor langt deres kontinentalsokkel går ut i Nordishavet. Nordpolen er i hvert fall ikke norsk. Vår sokkel stopper ved den 85. breddegrad, omtrent der Nansen snudde i sin tid. Danmark og Kanada har derimot ikke gjort hjemmeleksa si. De har ennå ikke målt opp kontinentalsokkelen sin og har ingen grunn til å klage på Russland, sa utenriksministeren. USA er den eneste av de fem arktiske statene som ikke har anerkjent FNs havrettstraktat.

En nordmann er en norsk statsborger

Som svar på sitt innledende spørsmål, "hvem er vi nordmenn?", sa Gahr Støre at sammensetningen av Norge bare i løpet av hans levetid har endret seg veldig og at vi trenger å utvide det norske "vi". - Å skille mellom "nordmann" og "etnisk nordmann" er søkt. En nordmann er en norsk statsborger, ferdig med det, mente utenriksministeren.

Til slutt kom det også fram at når det kommer til utenrikspolitikk, så er refleksjon et bedre begrep enn refleks.

Krig, fred og våpeneksport

Iver B. Neumann, professor i russisk kulturkunnskap ved UiO, var kveldens "rebell-akademiker". Sammen med Mari S. Andresen, lederen for Redd Barnas ungdomsorganisasjon PRESS, var han invitert til å være opponent til utenriksministeren, men noen egentlig debatt kom ikke i stand mellom de tre. Neumann fant det interessant og helt nytt at utenrikspolitikken nå er blitt gjenstand for offentlig debatt på denne måten. Men han savnet prioriteringer i utenrikspolitikken og mistenkte at alle UDs avdelinger hadde fått lov til å være med på å lage presentasjonen. Neumann fokuserte på motsetningen mellom Norge som fredsmegler og krigførende stat.

- Norge er nå i krig for tredje gang i løpet av få år, men hvorfor vi er det, diskuteres i veldig liten grad, mente Neumann. Andresen på sin side mente at det ikke hang helt sammen at Norge går i bresjen for å forby klasevåpen og redusere antallet håndvåpen i verden, når vi samtidig er verdens 14. største våpeneksportør.

Gahr Støre svarte at UD prioriterer, og for tiden er det nordområdene, Afghanistan og Sudan. Og regjeringen har ikke lagt skjul på at Norge er med på militære operasjoner i Afghanistan. Han innrømmet imidlertid at det er en interessant moralsk problemstilling at Norge samtidig både kan eksportere våpen og arbeide for nedrustning. Men han insisterte på at Norge har verdens strengeste regelverk når det gjelder våpeneksport. Han mente at det er etisk forsvarlig, så lenge vi produserer våpen og ammunisjon til oss selv og våre allierte, men ikke til andre land som befinner seg i krig. En sluttbrukerklæring avviste han som umulig å gjennomføre i praksis.

Deretter ble det åpnet for innlegg fra salen. Den nærmest kokte i sommervarmen, som endelig hadde innfunnet seg i hovedstaden. Det var også mulig å sende spørsmål til utenriksministeren via SMS. DNS mottok for øvrig samme dag Kristian Ottesen-prisen 2007 som Norges frieste talestol. Den deles ut hvert år av Studentsamskipnaden i Oslo.

Stort land også på utslipp

Men det var ikke bare i Storsalen det var uvanlig varmt denne augustkvelden.
- I løpet av den tiden jeg har snakket nå, ca. én time og sytten minutter, har 12 kvadratkilometer av isen i Arktis smeltet. Ifølge FNs klimapanel vil hele Nordpolen være isfri sommeren 2040, avsluttet utenriksminister Gahr Støre sitt foredrag. Men han nevnte ikke hvor mye nasjonen Norge bidro til dette i løpet av de samme 77 minuttene. For også her er Norge i verdenstoppen - vi slipper ut dobbelt så mye klimagasser per innbygger som verdensgjennomsnittet. Ola Nordmann slipper i snitt ut nærmere ti tonn CO2 i året - det er for eksempel 70 prosent mer enn hva Medelsvensson gjør.

Emneord: Studentsaker, Globalisering Av Lars Hoff
Publisert 24. aug. 2007 14:28 - Sist endret 10. des. 2008 16:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere