Universitetsstyret vedtok omstridt rapporteringssystem

Universitetsstyret vedtok énstemmig forslaget til virksomhetsstyring, men vil gjennomgå det hele på ny om ett år. Innrapporteringen av nøkkeltall skal ikke få konsekvenser for den enkelte ansatte.

MÅL- OG RESULTATSTYRING: Universitetsstyret vedtok universitetsledelsens forslag, men vil gjennomgå det hele på ny om ett år. På bildet rektor Geir Ellingsrud og universitetsdirektør Hanne Harlem.
Foto: Ståle Skogstad

Universitetsstyret vedtok mandag denne uka énstemmig hovedprinsippene i forslaget til virksomhetsstyring på UiO, som innebærer mål- og resultatstyring ved hjelp av 22 nøkkeltall eller indikatorer. Et tillegg om at virksomhetsstyringen skal gjennomgås og revideres etter ett år - med utgangspunkt i enhetenes erfaringer - før ny styrebehandling, ble også vedtatt.

Kristian Mollestad, representanten for de teknisk-administrative ansatte, var den i styret som sterkest målbar innvendingene mot mål- og resultatstyringen. Han beklaget at forslaget til virksomhetsstyring ikke var blitt behandlet grundig nok på universitetet og mente at UiO hadde tjent på å utsette saken. På bakgrunn av det omtalte tillegget stemte han likevel for forslaget.

- Må ikke få konsekvenser på individnivå

- De målte resultatene må ikke få konsekvenser på individnivå. Vi ser allerede tendenser til at eldre forskere som ikke publiserer nok, blir presset til å gå av med AFP. Universitetsledelsen må vise en mer kritisk holdning overfor departementet og Riksrevisjonen i spørsmålet om hvordan man måler kvalitet i forskning og undervisning, sa han.

Mollestad, som også talte på vegne av Johanne Sundby, representant for de vitenskapelige ansatte, formulerte så sammen med universitetsdirektør Hanne Harlem et tillegg til vedtaket om at "aggregerte nøkkeltall ikke skal desaggregeres". Det skulle bety at slike tall ikke skal kunne brytes ned og omsettes i krav overfor den enkelte ansatte.

Også prorektor Haakon B. Benestads forslag om å lage et hovedpunkt av en setning i framleggsnotatet som understreker forskningens frihet, ble vedtatt.

Emneord: Universitetspolitikk Av Lars Hoff
Publisert 31. jan. 2007 15:00 - Sist endret 10. des. 2008 16:08
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere