- Bjørvika er dårligst tenkelig sted for vikingskipene

- Bjørvika er det dårligst tenkelige stedet å flytte vikingskipene til, sier sivilingeniør Per G. Klem og viser til tungtrafikk, jernbane, bensinlagre og mulige terrormål i nabolaget og stigende havnivå. Kulturhistorisk museum hevder de har vurdert alle fremtidige faremomenter.

NY TUR? Osebergskipet fraktes over Rådhusplassen på vei til Bygdøy i 1926. Blir det ny tur for Norges eldste skip? (Foto: Neupert. Tilhører Kulturhistorisk museum, UiO)

Universitetsstyret vedtok flytting av vikingskipene 20. desember. Per G. Klem, sivilingeniør fra skipslinjen på Massachusetts Institute of Technology i USA, er kritisk og mener vi må se minst 200-300 år fram i tid når vi diskuterer flytting av disse skipene.

- Bjørvika er det dårligst tenkelige stedet å flytte vikingskipene til. Vedtaket i universitetsstyret er blitt gjort på sviktende grunnlag. Dette er en sak av så stor nasjonal interesse at den må avgjøres av Stortinget, uttaler Klem. Han er nå bachelorstudent i arkeologi og spesielt opptatt av Osebergskipet.

- Omringet av farer

- Sikkerheten for vikingskipene i Bjørvika er ikke blitt utredet i et langtidsperspektiv på flere hundre år. Et nytt museum der vil være omringet av tungtrafikk og jernbane med de farer det innebærer, noe togkollisjonen på Lillestrøm stasjon i april 2000, da to gasstanker tok fyr, minner oss om. Sentralbanestasjonen, motorveitunnelen og bensinlagrene på Sjursøya kan bli aktuelle terrormål, og i verste fall også krigsmål på lengre sikt. Havnivået kan også bli et problem i fremtiden, utdyper han. Middelalderparken ligger bare fem meter over havnivået i dag.

For å styrke formidlingen av vikinghistorien mener han at det er bedre å bygge kopier av alle vikingskipene som er funnet i Norge for pengene en flytting av originalskipene på Bygdøy vil koste og plassere kopiene i den planlagte Middelalderparken i Bjørvika. - Er flyttekostnadene overhodet estimert? spør han.

- Et alternativ kan være å flytte Gokstadskipet til Bjørvika og la Osebergskipet, som er det mest sårbare og verdifulle av vikingskipene, få bli igjen i Arnstein Arnebergs bevaringsverdige mausoleum på Bygdøy. Kommersialisering av vikinghistorien må ikke få telle mer enn hensynet til å bevare en del av verdens kulturarv, sier Klem.

- Alle risikomomenter vurdert

- Kulturhistorisk museum har ingen ekspertise innen risikovurdering. Scandpower Risk Management AS ble derfor engasjert til å utføre en risikovurdering. I tillegg ble politiets terrorekspert konsultert. Ingen av disse anser lokalisering av vikingskipene i Middelalderparken som noe problem, kommenterer Kirsten Bjørndal, som er Kulturhistorisk museums prosjektleder for Bjørvika.

Hun hevder at Scandpowers rapport tar for seg alle risikomomenter, både når det gjelder dagens situasjon, et utbedret Vikingskipshus på Bygdøy, nytt museum i Bjørvika og selve flyttingen.

- Scandpower konkluderte med at verken Sjursøya, jernbanen eller trafikken i området representerer et vesentlig potensial for store skader knyttet til et nytt museum i Bjørvika. Bygningene vil med normal utforming og moderne standard sikre gjenstander og skip mot påregnelige ytre påkjenninger på en fullt ut akseptabel måte, fortsetter hun.

- Samlokalisering billigere i lengden

Om flyttekostnadene sier hun at prosjektet er i en tidlig fase, slik at det er for tidlig å utarbeide kostnadsoverslag, men at det mest sannsynlig er andre kostnader enn flyttekostnadene som avgjør hvilke alternativ som er billigst.

- Skal Vikingskipshuset bli et moderne museum med de fasiliteter publikum forventer, betyr det en større utbygging på Bygdøy. Flytting av vikingskipene og samlokalisering med Kulturhistorisk museum vil kreve mindre areal. Sparer vi for eksempel 1000 m2, kan de samlede byggekostnader reduseres med 30-50 millioner kroner, og de årlige driftskostnader med 1-2 millioner kroner. I tillegg krever to museer flere ansatte enn et samlokalisert museum, spesielt for butikk, kafé og entré, sier Bjørndal.

- Bjørvika vil gi de beste muligheter

Dagfinn Skre, professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo og ansvarlig for Kaupang-utgravingen, sier seg enig med Bjørndal i at vikingskipene vil være tilstrekkelig beskyttet mot de faremomentene Klem fremfører i et museum i Bjørvika.

- Jeg er tilfreds med universitetsstyrets vedtak. En plassering i Bjørvika vil gi de beste muligheter for å ta godt vare på skipene og for å formidle dem på en måte som taler til mennesker i vår tid. Men jeg er også glad for at styret tar forbehold om at planen for flytteprosessen må vise at den kan gjennomføres uten særlig risiko. Blir risikoen mer enn minimal, kan de ikke flyttes, tilføyer han.

Skre mener den første oppgaven for den nyansatte professor med fagansvar for skipene må være å starte opp et stort prosjekt for en fremtidsrettet formidling og bevaring av skipene - uansett fremtidig plassering.

Emneord: Museene, Vikingskipshuset Av Lars Hoff
Publisert 18. jan. 2007 13:00 - Sist endret 10. des. 2008 14:46
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere