Nyheter fra februar 2010

Publisert 26. feb. 2010 12:15

– Eg er optimist og trur at Den grøne folkerørsla klarer å skapa eit nytt Iran. I dag held dei unge verda informert om det som skjer takka vera Facebook, Internet og You Tube. Det sa den unge iranske advokaten Shadi Sadr på eit møte ved Universitetet i Oslo denne veka.  

Publisert 25. feb. 2010 18:29

De siste årene er handlingsrommet for universiteter og høgskoler gradvis blitt innskrenket. Det kommer fram i rapporten Handlingsrom for kvalitet, som ble overrakt statsråd Tora Aasland på en pressekonferanse i dag. – Et viktig grunnlag for den videre debatten, roste Aasland. Hun mente likevel at Handlingsromutvalget ikke er tydelig nok på institusjonenes eget ansvar.

Publisert 22. feb. 2010 15:56

Verneombod Elisabeth Augdahl ber om at den mellombelse interne flyttinga av fem økonomikonsulentar ved Det medisinske fakultetet blir stansa. Grunnen er at kontora er for små og at leiinga ikkje har tatt verneombodet med på råd i flytteprosessen. Instituttleiar Frode Vartdal vil likevel ikkje stansa flyttinga.

Publisert 22. feb. 2010 10:01

200 søknader frå heile verda kom inn då det blei lyst ut inntil åtte stipendiatstillingar på det tverrfakultære forskingsfeltet KULTRANS.  Bodhisattva Chattopadhyay frå India skal skriva om science fiction-litteraturen frå kolonitida i India, medan Sabiha Huq frå Bangladesh skal skriva om Ibsens Peer Gynt.  

Publisert 19. feb. 2010 16:38

Kunnskapsdepartementet vil bruke rundt 200 millioner kroner årlig på egne realfagstiltak. – Vi er avhengige av at stadig flere skal velge utdanninger innen matematikk, natur- og teknologiske fag for å utvikle samfunnet videre, sier statsråd Tora Aasland i ei pressemelding. 

Publisert 18. feb. 2010 16:01

– Styrken til opposisjonsrørsla i Iran er at den ikkje har leiarar. Dermed kan ikkje styresmaktene lamma den ved å arrestera leiarane. Det sa fredsprisvinnar Shirin Ebadi, då ho samla eit rekordpublikum i Frokostkjelleren i Universitetshagen i går.  

Publisert 18. feb. 2010 16:00

I dag bestemte Forskerforbundets hovedstyre seg for å innvilge tidligere professor Arnved Nedkvitnes  søknad om økonomisk bistand til ankebehandling. Etter at Nedkvitne tapte arbeidsrettssaken mot UiO har mange engasjert seg både for og imot en anke.

Publisert 17. feb. 2010 13:52

Er det rettferdig at Noreg kan kjøpa opp klimakvotar i utlandet for å sleppa å setja i verk tiltak som kan avgrensa våre eigne utslepp? Dette er eit av spørsmåla som blir tatt opp i boka ”Rettferdighet”, som UiO-professorane Beatrice Halsaa og Anne Hellum har vore redaktørar for.  

Publisert 17. feb. 2010 12:36

Kjemisk institutt har fått nye spilleregler. De ansatte skal skryte av instituttet, ha kunnskap om hverandre, gi hverandre tilbakemeldinger og anerkjenne at studentene er instituttets viktigste ressurs. – Vi har startet en prosess som begynner å gi resultater, hevder kontorsjef Astrid Waaler Kaas og instituttleder Svein Stølen.

Publisert 17. feb. 2010 12:12

Professor emerita, Hilde Bojer, har adgangskort og egen arbeidsplass på UiO, men i UiOs sentrale personregister finner du henne ikke. Hvorfor er det slik? undret hun. Svaret handler om manglende kunnskap om rutinene rundt professor emeritus-kontrakter hos de lokale enhetene.

 

Publisert 16. feb. 2010 15:37

Kun 3,5 prosent av tekstene på universitetets nettsider var på nynorsk i 2009. Uniforum er den eneste enheten ved UiO som oppfyller mållovens krav.  

Publisert 16. feb. 2010 11:33

Midt oppe i den store omorganiseringen av Det medisinske fakultet preges Rettsmedisinsk institutt av store arbeidsmiljøproblemer, ifølge UiOs hovedverneombud Mette Børing. Nå har instituttet en varslingssak til behandling hos Enhet for intern revisjon, og i januar ble den planlagte omorganiseringen ved instituttet stanset på ubestemt tid.

Publisert 16. feb. 2010 11:20

– Noreg kan ikkje redda kvar einskild som blir utsett for brot på menneskerettane, men me skal verna menneskerettsforkjemparane. Det sa utanriksminister Jonas Gahr Støre då Menneskerettighetsuka blei opna i den stappfullle Frokostkjelleren måndag 15. februar.  

Publisert 16. feb. 2010 11:08

I fjor høst ble det oppstyr da universitetets muslimske studenter ønsket større lokaler til fredagsbønnen. Prorektor Inga Bostad tror det vil komme flere lignende saker, og da vil hun at UiO skal være bedre forberedt. I disse dager jobber hun med å sette sammen en egen ressursgruppe for religiøst mangfold ved universitetet.

Publisert 15. feb. 2010 16:21

– Nå kan du se på og lese om dolker og økser fra steinalder, smykker fra bronsealder og hjelm fra vikingtid på nettet, forteller museumsdirektør Egil Mikkelsen ved Kulturhistorisk museum i ei pressemelding fra UiO. Fra januar 2010 har nettportalen www.unimus.no/arkeologi gitt alle tilgang til 480 000 arkeologiske funn.

Publisert 12. feb. 2010 13:08

Vinnaren av Nobels fredspris i 2003, Shirin Ebadi er det store trekkplasteret under Menneskerettighetsuka på Det juridiske fakultetet neste veke. Også utanriksminister Jonas Gahr Støre og tidlegare statsminister Kjell Magne Bondevik deltar. Amnesty Internationals juridiske studentnettverk er arrangør.  

Publisert 12. feb. 2010 00:11

Noregs teknisk-naturvitskaplege universitet i Trondheim hamnar på 4. plass og Universitetet i Oslo på 6. plass på ei rangering over dei universiteta i Europa som er mest synlege på Internett  I Norden tar NTNU og UIO dei to øvste plassane. Harvard (biletet) er verdas beste, også på nett. Det viser januarmålinga til den spanske forskargruppa Webometrics, melder Uniforum.  

Publisert 8. feb. 2010 15:18

Det skal bygges 282 nye studentboliger i Osloområdet i 2010, opplyser Kunnskapsdepartementet.  Innenfor rammen på 227,9 millioner kroner gis det i hele landet tilsagn om tilskudd tilsvarende 983 hybelenheter.  Studentorganisasjonene er svært glade.

Publisert 5. feb. 2010 15:45

UiO-professorane Nils Christie (82) og Thomas Mathiesen (76) er på ei internasjonal liste over dei 50 tenkjarane som har hatt mest å seia for kriminologien gjennom historia.– Det er sjølvsagt hyggeleg, seier dei to aktive veteranane til Uniforum.  

Publisert 5. feb. 2010 15:29

Informasjonsavdelingen har fått nytt navn, Kommunikasjonsavdelingen. – Det nye navnet dekker bedre det vi driver med. Det er også et signal om at vi ønsker dialog og åpne dører til universitetet og samfunnet, forklarer kommunikasjonsdirektør Siv Nordrum.

Publisert 5. feb. 2010 15:00

Kun ni tilfeller av varsling ble innrapportert til Enhet for internrevisjon i 2009. Dette kom fram på et seminar om varsling denne uken. Ytringsfrihetens grenser var hovedtemaet i jusdekan Hans Petter Gravers foredrag. HMS-rådgiver Kristine Mollø-Christensen tok opp temaet varsling og seksuell trakassering.

Publisert 5. feb. 2010 10:54

Den 16. februar feirar Parat UiO 100 år. Det er dermed UiOs eldste fagforeining som jubilerer.– Dei kvinnelege tilsette var med i styre og stell i foreininga heilt frå stiftingsmøtet, fortel leiar Ole Martin Nodenes, nestleiar Berit Rødsand og Elisabeth Aronsen, som har skrive historia om foreininga.  

Publisert 4. feb. 2010 17:17

Regjeringa har bestemt seg for å utsetja den endelege avgjerda om nytt Kulturhistorisk museum skal byggjast på Bygdøy eller i Bjørvika etter forslag frå statsråd Tora Aasland. – Dette var ei fornuftig avgjerd, synest museumsdirektør Egil Mikkelsen.