September

Publisert 29. sep. 2010 12:36

– Ingen har vore på månen sidan Apollo 11-ferda i desember 1972. Målet må vera å byggja ein forskingsstasjon på månen, seier den svenske astronauten Christer Fuglesang til Uniforum.  

Publisert 28. sep. 2010 14:32

Seks av ti studentar på Universitetet i Oslo seier at podkastane i stor grad har vore til nytte. Det viser ei ny spørjeundersøking. – Nei, eg brukar ikkje podkast. Eg trivst best med å ta gode notatar på forelesingane, seier sosiologistudent Martha Helgeland.  

Publisert 27. sep. 2010 13:42

Bygningen stod i mange år i skammekroken på Blindern, klemt inn i eit hjørne mellom Biologibygningen, Moltke Moes vei og Niels Henrik Abels hus. Etter ei total ombygging får PO-bygningen nytt liv når studentar og tilsette frå Det humanistiske fakultetet og Den internasjonale sommarskulen flyttar inn ved årsskiftet

Publisert 24. sep. 2010 11:29

Universitetet i Oslo kjem på 186. plass på rangeringa til Times Higher Education over dei beste universiteta i verda. – Dette heng ikkje på greip, seier rektor Ole Petter Ottersen.  

Publisert 23. sep. 2010 14:54

Ved hjelp av eit berøringsbord skal elevar i sjuande klasse arbeida som arkitektar og planleggja eit kulturbygg i lokalmiljøet. Ny læringsteknologi skal bli resultatet av samarbeidet mellom InterMedia, Nasjonalmuseet og arkitektfirmaet Snøhetta.  

Publisert 22. sep. 2010 14:44

Instituttleder Aslak Syse fikk nei da han i en utlysning ønsket å gå lenger enn regelen for vanlig, moderat kvotering. – En avveining mellom kjønnsbalanse og hensyn til studenter, sier jusdekan Hans Petter Graver.

Publisert 22. sep. 2010 14:21

– Det er eit kunstig skilje mellom kunst og vitskap. Idear frå kunsten kan også koma til nytte i forsking. Det seier UiO-forskar og musikar Alexander Refsum Jensenius som samarbeider nært med Noregs musikkhøgskule.  

Publisert 21. sep. 2010 16:10

Det er rektorer og akademikere som er mest opptatt av universitetsrangeringer, ifølge Bjørn Stensaker i NIFU STEP. Selv om de er sterkt kritiserte, benyttes rangeringene flittig både i markedsføring, samarbeid og egenutvikling. Også ved UiO.

Publisert 20. sep. 2010 15:45

Å finne kvalifiserte kvinner er ikke lett for Norges største universitet. UiO nådde ingen av måltallene for ansettelser av kvinner i vitenskapelige stillinger i forrige måleperiode. Prorektor Inga Bostad synes likevel ikke målene var for ambisiøse.

Publisert 20. sep. 2010 12:36

Åtte forskningsmiljøer har levert inn prosjektskisser i konkurransen om å bli forskningssenter for samfunnsvitenskapelig klima- og energiforskning, FME-samfunn, melder Forskningsrådet. Fra UiO er det et prosjekt fra CICERO og et fra Frisch-senteret ved SV-fakultetet.  

Publisert 17. sep. 2010 11:25

– Eg er nøgd med at dei språkpolitiske retningslinjene slår fast at norsk skal vera hovudspråket på UiO, men ikkje at det har tatt fire og eit halvt år å få dei godkjende. Det seier professor Helge Hveem som leidde utvalet som først staka ut ein språkpolitikk for universitetet.

Publisert 17. sep. 2010 11:07

Språkpolitikken til UiO skal ta vare på og utvikla bruken av norsk språk og fagterminologi. Engelsk er det primære framandspråket. Det går fram av dei nye språkpolitiske retningslinjene som nyleg blei godkjende av rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 15. sep. 2010 10:09

Ei forandring i ein av dei 2,5 millionar byggjesteinane i arvematerialet i dei to bakteriane som gir gonoré og hjernehinnebetennelse, kan forklara kvifor dei to nesten like bakteriane kan infisera og leva på ulike delar av menneskekroppen og gi to heilt ulike sjukdomar, Det har UiO-forskarane Marina Aspholm og Finn Aas vore med og oppdaga.  

Publisert 14. sep. 2010 11:12

Ordningen med Sentre for fremragende forskning (SFF) har vært vellykket med varige positive effekter, viser evalueringsrapporten som ble lagt frem i går. Resultatene av evalueringen blir viktige i arbeidet med slå fast prinsippene for den neste SFF-utlysningen, melder Forskningsrådets nettsider.  

Publisert 9. sep. 2010 13:26

– Det er dette eg er mest stolt over å ha fått til i livet mitt, seier Karine Nyborg. – Eg er heilt einig. No manglar det berre å bli bestemor, kvitterer Ragnhild Kolden. Begge debuterer som skjønnlitterære forfattarar i haust og begge arbeider på Blindern.

Publisert 9. sep. 2010 12:45

Dekan Hans Petter Graver ved Det juridiske fakultet frykter at en ny rapport fra Internrevisjonen skal brukes som påskudd for å gi sentraladministrasjonen mer makt over fakultetene. Lite trolig, mener rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 8. sep. 2010 13:20

Harvard University er ikkje lenger på førsteplass på lista over verdas beste universitet. University of Cambridge har overtatt tetplassen på rangeringa frå Quackarelli Symonds Top University Ranking. Københavns Universitet (biletet)  er best i Norden, medan UiO plasserer seg som nummer 100 i verda.

Publisert 8. sep. 2010 11:10

 En ny måling viser ekstreme forekomster av den kreftfremkallende gassen radon på Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo, skriver studentavisa Universitas.

Publisert 8. sep. 2010 10:39

Utdanning lønner seg i kroner og øre, både for individet og for samfunnet. Dette viser OECD-rapporten Education at a Glance 2010, opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding.  

Publisert 7. sep. 2010 15:32

– Det er korttenkt av den britiske regjeringa å foreslå eit kutt på 4,49 milliardar kroner i overføringane til universiteta, synest forfattaren Bill Bryson, som også er æresrektor ved University of Durham.  

Publisert 7. sep. 2010 12:33

Både hovedverneombudet og UiO-ledelsen sier seg fornøyde med Arbeidstilsynets endelige rapport. – Det er mye her som AMU kan ta tak i. Og jeg skal sørge for at det blir gjort, lover hovedverneombud Mette Børing.

Publisert 3. sep. 2010 14:14

Forskningsrådet skal kartlegge omfanget av erklært inhabilitet i søknadsbehandlingen. – Vi er hele tiden opptatt av legitimitet i vår søknadsbehandling, sier  adminiistrerende  direktør Arvid Hallén til Forskningsrådets nettsider.

Publisert 3. sep. 2010 10:37

Ein hurtigtest kan revolusjonera kampen mot tuberkulose i Afrika. Det slår Solemon Yimer fast i doktoravhandlinga si ved Institutt for helse og samfunn, UiO. No er han sjølv klar til å utvikla ein slik test.  

Publisert 3. sep. 2010 09:54

– Universitetsleiinga har gjort ein god jobb med å leggja eit solid, økonomisk fundament. Difor fryktar me ikkje at den økonomiske krisa vil råka oss, seier John Local, som er viserektor for forsking ved University of York.