Åtte vil bli klima- og energisenter

Åtte forskningsmiljøer har levert inn prosjektskisser i konkurransen om å bli forskningssenter for samfunnsvitenskapelig klima- og energiforskning, FME-samfunn, melder Forskningsrådet. Fra UiO er det et prosjekt fra CICERO og et fra Frisch-senteret ved SV-fakultetet.  

MILJØ PÅ DAGSORDENEN: Åtte forskningsmiljø konkurrerer om å bli senter for samfunnsvitenskapelig klima- og energiforskning. I 2007 fikk FNs klimapanel ved Rajendra Pachauri (t.h.) og USAs tidligere visepresident Al Gore (t.v.)Nobels fredspris for å ha satt klimaet på verdenskartet. De deltok i en NRK-debatt fra Gamle Festsal.

Foto: Trine Nickelsen

Skisserunden er et obligatorisk første trinn iutlysningen av FME Samfunn, som har frist 1. desember.

– Etter en rask, første gjennomgang etter skissefristen 15. september, er vi godt fornøyd med resultatet, sier divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet.

De fleste av de sentrale miljøene er med blant søkerne, og en rekke viktige aktører er involvert som brukere og forskere i prosjektskissene.

Dette er søkerne:
CICEP – Strategic Challenges in International Climate and Energy Policy, CICERO

FME InnoEnergy: From Invention to Innovation: Research Centre on Innovation within renewable energy, Høgskolen i Bodø

CREE – Oslo Center for Research on Environmental friendly Energy, Frischsenteret

Centre for Sustainable Energy Studies (CenSES), Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

FME – Lokalt utviklete og integrerte energiløsninger, Universitetet i Tromsø

FME – Energy markets, efficiency and conflicts, Universitetet for miljø- og biovitenskap

FME Low Energy Society. Conditions, Strategies, Measures, Høgskolen i Oslo

GOINGREEN – Governance Innovation for a Green Economy, Norsk utenrikspolitisk institutt

– Det ligger mye spennende i skissene som gjør oss optimistiske med tanke på den videre prosessen fram mot endelige søknader 1. desember, forteller Fahlvik.

Etter planen skal det etableres inntil tre sentre som støttes med 5-10 millioner kroner årlig i inntil åtte år (5+3). Ordningen finansieres av Olje- og energidepartementet og Kunnskapsdepartementet.

Avgjørelse om hvilke forskningssentre som skal etableres, vil bli offentliggjort i februar 2011.

Prosjektskissene

De åtte skissene som er kommet inn, vil nå vurderes administrativt i Forskningsrådet.

Innen 5. oktober vil søkerne få skriftlig tilbakemelding på skissen, og vil så på selvstendig grunnlag vurdere om det bør utarbeides søknad eller ikke til den endelige søknadsrunden.
 

Ingen søkere utelukkes fra å sende inn fullstendig søknad etter den første administrative vurderingen av skissene.

 

Emneord: Energi, Miljøforskning
Publisert 20. sep. 2010 12:36 - Sist endra 20. sep. 2010 12:55
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikkje UiO- eller Feide-brukar?
Opprett ein WebID-brukar for å kommentere