April

Publisert 30. apr. 2010 13:49

Stortingsrepresentant Tord Lien (FrP) ba i Stortingets spørretime Tora Aasland om det kunne være opportunt med en gjennomvask i kjønnsforskermiljøet. Han vil også reformere Norges forskningsråd.  

Publisert 29. apr. 2010 13:33

Universitetet i Oslo opprettar ein HMS-pris som skal bera Frode Olsgards namn. Det kunngjorde universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe i minnetalen ho heldt i biologiprofessor Frode Olsgards bisetjing i dag. Olsgard døydde 19. april av lungekreft som han hadde fått etter å ha pusta inn giftig formalingass under laboratoriearbeid ved UiO.  

Publisert 28. apr. 2010 12:07

Medlemane i Universitetsstyret får auka honoraret frå 80 000 kroner til 92 600 kroner i året. Det utgjer 20 prosent av lønnssteg 60. Det er første gong sidan 2005 at honoraret er blitt heva.

Publisert 28. apr. 2010 10:29

11 studenter ved Institutt for informatikk er utvist fra Universitetet i Oslo etter å ha blitt tatt i juks. I tillegg er fire studenter under mistanke for det samme, melder NRK.  

Publisert 26. apr. 2010 14:32

Høringsrunden er over, og i morgen skal Strategisk plan 2010–2020 vedtas i Universitetsstyret. Tidligere Apollon-redaktør Johannes Løvhaug er fornøyd med at ”kunnskapstriangelet” forskning, utdanning og innovasjon utgår. Han mener likevel at planen på flere punkter burde vært mer konkret.

Publisert 23. apr. 2010 14:22

UiO kommer svært godt ut i en institusjonsprofil som Kunnskapsdepartementet har publisert i en tilstandsrapport om norske læresteder. Den viser at UiO både er attraktiv for studentene og tung på forskningssiden.  – Rapporten bekrefter at UiO er i en god utvikling, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 22. apr. 2010 20:29

Solsatellitten Solar Dynamics Observatory (SDO) sender fantastiske bilder tilbake til forskerne. De første ble publisert av NASA sent i går kveld. Institutt for teoretisk astrofysikk ved UiO er deltager i denne satellitten, skriver UiO i ei pressemelding.  (Foto: SDO/NASA)

Publisert 21. apr. 2010 16:23

Universitetet i Oslo og Oslo universitetssykehus / Helse Sør-Øst har slått sammen sine innovasjonsenheter - Birkeland Innovasjon og Medinnova.  Birkeland-direktør Jostein Dalland blir toppsjef for det nye selskapet. 

Publisert 21. apr. 2010 12:16

Universitetet i Oslo har engasjert regjeringsadvokaten i kampen om retten til kommersiell bruk av det innkjøpte fossilet Ida, skriver Universitas i dag.  

Publisert 20. apr. 2010 16:12

– Eg har vore oftare i nyhenderedaksjonar enn på kontoret mitt etter at oskeskyene frå vulkanen Eyafjallajökull først begynte å driva inn over Noreg og resten av Europa, seier geolog Rune Selbekk ved Naturhistorisk museum.  

Publisert 20. apr. 2010 13:45

Tingrettens dom bygger på riktig rettsanvendelse og bevisvurdering. Anken bør derfor forkastes, skriver UiO og advokat Elisabeth Stenwig i sitt tilsvar til Arnved Nedkvitnes anke.

Publisert 19. apr. 2010 17:16

Masterprogrammet ”International Community Health” ved Universitetet i Oslo får ein av to førstepremiar i konkurransen om årets ”Utdanningskvalitetspris” . – Dette er både gledeleg og morosamt, seier Vibeke Christie som er koordinator av studieprogrammet.  

Publisert 19. apr. 2010 09:46

1. januar tok Jorunn Økland over som leder for Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK). – Det oppleves nokså absurd at når jeg kommer til STK og får på meg kjønnsforskerhatten, så anses arbeidet mitt plutselig ikke som vitenskap lenger, sier professoren med henvisning til siste tiders debatter.  

Publisert 16. apr. 2010 15:11

Biobanker, havovervåking, vindenergi og mikro- og nanoteknologi er forskningsfeltene som nå får et kraftig løft på utstyrsiden gjennom en bevilgning på 210 millioner kroner fra Forskningsrådet. De fire fasilitetene er nasjonale, men forankret i Bergen og Trondheim, melder Forskningsrådet.

Publisert 16. apr. 2010 11:47

Vaieren til Focaults pendel i Fysikkbygningen rauk og kula hamna på golvet etter at nokon drog i den. Materialforvaltar Dag Magnus Loose ved Fysisk institutt mistenkjer besøkjande elevar for hærverket.

Publisert 15. apr. 2010 15:10

For ei stund sidan fekk 25 personar frå UiO eit unikt innsyn i Blomqvist Kunsthandel i Oslo. Dei fekk sett kunst av mellom andre Pablo Picasso, Marc Chagall, Håkon Bleken, Inger Sitter og Bjarne Melgaard. Kunst som ei veke seinare skulle auksjonerast bort, for kanskje aldri seinare å koma fram i lyset igjen.  

Publisert 14. apr. 2010 17:22

Disseksjon av grisungar skal gi elevar i den vidaregåande skulen lyst til å satsa på realfag i framtida. – Å finna ut kor stort tarmsystemet er, var mest interessant, synest David Grahl. – Levra var spennande, seier Silje Fuglerud.

Publisert 14. apr. 2010 10:57

På grunn av manglende tiltak mot trakassering har Likestillings- og diskrimineringsombudet konkludert med at Universitetet i Oslo bryter likestillingsloven. Nå har UiO tre uker på seg til å bringe uttalelsen inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Publisert 13. apr. 2010 17:02

– Oppfinninga gjer det enklare å finna nye medisinar mot lidingar der immunforsvaret feilaktig går til åtak på kroppen, som til dømes revmatisme og multippel sklerose, men det blir også lettare å finna nye legemiddel mot kreft, fortel postdoktor Geir Åge Løset ved Institutt for molekylær biovitskap til Uniforum.  

Publisert 13. apr. 2010 17:01

Operasanger og kulturentusiast Gjøril Songvoll har overtatt ansvaret for Lunsj med kultur. – Jeg er åpen for alle forslag, understreker hun. På oppfordring fra ansatte ved Det juridiske fakultet vil hun arrangere Lunsj med kultur også i Sentrum.

Publisert 13. apr. 2010 16:48

– Industrilanda skal visa utviklingslanda at det er mogleg å skapa lågkarbonsamfunn. Det skjer ikkje, fordi dei rike landa kjøper opp klimakvotar i fattige land i staden for å setja i verk klimatiltak i eigne land, konstaterer postdoktor Christina Voigt ved Institutt for offentleg rett, UiO.

Publisert 13. apr. 2010 16:22

Et nytt styre skal bistå direktør Olav Gunnar Ballo ved Rettsmedisinsk institutt i arbeidet med å forebygge og løse konflikter. Sterk vekst i oppgaver og antall ansatte har bidratt til å tilspisse konfliktene. Olav Gunnar Ballo håper et planlagt nybygg i Gaustadalléen vil løse plassproblemene.  

Publisert 9. apr. 2010 13:56

Universitetsstyret har vedtatt å opprette et eget styre for Rettsmedisinsk institutt. Det nye styret skal blant annet bistå direktøren i arbeidet med å løse konflikter. Hovedverneombud Mette Børing krever innsyn i styrets arbeid.