Desember

Publisert 21. des. 2010 15:38

Geologiprofessor Trond Helge Torsviks draum er å finna ut kvifor kontinentalplatene gjennom fleire hundre millionar år har glidd sakte rundt på jordoverflata. Med 20 millionar kroner frå ERC kan UiO-forskaren utvikla teorien sin om manteldynamikk og oppleva at draumen blir røyndom.  

Publisert 21. des. 2010 10:04

Astronomen Knut Jørgen Røed Ødegaard gjer comeback som stjerneformidlar av alt som skjer i verdsrommet. No er han engasjert av Naturfagsentret for å auka interessa for realfag mellom barn og unge. Sparebankstiftelsen støttar tiltaket med ein million kroner.  

Publisert 20. des. 2010 16:15

Det vil være et økende behov for mennesker med høyere utdanning i framtiden. Fram mot 2020 vil det være behov for 20 000 nye studieplasser i Norge. Det viser en ny rapport som Kunnskapsdepartementet har utarbeidet, står det i ei pressemelding.

Publisert 20. des. 2010 15:48

Fredag besluttet fakultetsstyret ved HF at fakultetets timelærere må nøye seg med den samme lønnen som de faste ansatte. – En dårlig løsning både for timelærerne og for undervisningskvaliteten, mente Hallvard Notaker som la fram timelærernes perspektiv for styret.  

Publisert 20. des. 2010 10:43

På jubileumsårsfesten 1. september 2011 skal den nyetablerte innovasjonsprisen til UiO delast ut for første gong. – Det er mogleg å få pris både for innovasjon innanfor forsking og undervisning, men også for entreprenørskap, seier prorektor Inga Bostad som leier priskomiteen.  

Publisert 17. des. 2010 23:47

Universitetet i Oslo har denne uken mottatt trusselbrev som umiddelbart ble tatt hånd om av Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Oslo politidistrikt, bekrefter UiO på sine nettsider.  I følge VG Nett dreier det seg om bombetrusler.

Publisert 17. des. 2010 15:44

Ingen av søknadene fra UiO nådde opp da Forskningsrådet i går offentliggjorde etableringen av sju nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). – Vi er nok noe overrasket over resultatet, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 17. des. 2010 13:52

Da er det endelig klart. Studentsamskipnaden i Oslo og Oslo- og Akershushøgskolenes studentsamskipnad blir fra 1. januar 2011 slått sammen til én studentsamskipnad. Det nye navnet blir Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO), melder Kunnskapsdepartementet.  

Publisert 17. des. 2010 13:20

Selvstendig næringsdrivende Ingvild Myhre, Oslo er i statsråd i dag oppnevnt som ny leder for hovedstyret til Norges forskningsråd, mens rektor Jarle Aarbakke ved Universitetet i Tromsø er oppnevnt som ny nestleder, melder Kunnskapsdepartementet.

Publisert 17. des. 2010 11:01

Professor Milena Penkowa – den danske nevroviteren mistenkt for vitenskapelig uredelighet og underslag av forskningsmidler ved Københavns Universitet – har sagt opp sin stilling med umiddelbar virkning. Samtidig betaler universitetet tilbake to millioner danske kroner til forskningstiftelsen som bevilget støtte til forskeren.

Publisert 16. des. 2010 13:46

Rettsmedisinsk institutt blir truleg flytta frå Universitetet i Oslo til Folkehelseinstituttet. – Det er den beste løysinga, meiner både styreleiar Egil Myklebust og konstituert direktør Thor Håkstad, som har eit samla interimsstyre bak seg i denne tilrådinga.  

Publisert 15. des. 2010 14:26

Andelen kvinnelige professorer ved UiO kryper stadig nærmere 25 prosent, viser nye tall fra DBH. – Opprykksordningen er vår suksesshistorie, sier prorektor Inga Bostad. Ved nyansettelser står det ikke like bra til.

Publisert 15. des. 2010 12:47

Kunnskapsdepartementet styrker satsingen til RENATE-senteret i Trondheim med en halv million kroner. – Gode rollemodeller er uhyre viktig når man som ung skal ta vanskelige valg om fremtiden, sier forskningsminister Tora Aasland i ei pressemelding.

Publisert 13. des. 2010 14:14

– Norsk senter for menneskerettigheter ved UiO ser med bekymring på regjeringens manglende oppfølging av eget løfte om å gjennomføre en konsekvensutredning før en eventuell signering og ratifikasjon av tilleggsprotokollen til FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK), sier direktør Nils A. Butenschøn i en pressemelding.

Publisert 13. des. 2010 13:42

Ragnar Frisch skulle overta familien si gullsmedforretning. Ein serie med tilfeldige hendingar gjorde at han blei ein av verdas mest kjende økonomar. Dei mest banebrytande forelesingane heldt nobelprisvinnaren i økonomi i Paris og Yale. No er dei for første gong gitt ut i bokform takka vere mellom andre økonomiprofessor Olav Bjerkholt (biletet).  

Publisert 13. des. 2010 13:26

– Ambisjonane våre er at me skal finna ut kvifor nokon har eit autoantistoff i seg som blir utløyst av glutenprotein frå kveite, bygg og rug. Det seier medisinprofessor Ludvig M. Sollid. Han er ein av dei tre UiO-forskarane som nyleg har fått millionløyvingar frå Det europeiske forskingsrådet.  

Publisert 10. des. 2010 13:39

– Vi er verken politikere eller aktivister, men vi har tro på den kompetansen vi utvikler her ved fakultetet, sier TF-dekan Trygve Wyller. Han håper det snart 200 år gamle fakultetet også i framtiden vil bidra til å forme det norske samfunnets verdigrunnlag.

Publisert 9. des. 2010 16:26

Kreftforskeren Anne-Lise Børresen-Dale og hjerteforskeren Finn Olav Levy, begge fra Universitetet i Oslo, er to av de fire forskerne som deler en sum på 64 millioner kroner fra Stiftelsen Kristian Gerhard Jebsen. Det går fram av en pressemelding.  

Publisert 9. des. 2010 14:32

I september starta Norsk senter for menneskerettar opp eit masterprogram i menneskerettar ved Det juridiske fakultetet på Vietnams nasjonale universitet. I november var statssekretær Erik Lahnstein i UD på dialogmøte i Hanoi, opplyser Vietnam-koordinator Marthe Hamran og prosjektleiar Siri Skåre.

Publisert 9. des. 2010 14:20

– Om eg skriv om politikk eller menneskerettar, risikerer eg å bli arrestert for det. Det seier Nguio Buon Gio som er ein av Vietnams mest kjende bloggarar. Han synest det er bra at Noreg har ein menneskerettsdialog med Vietnam.  

Publisert 9. des. 2010 13:12

200 kunstferdige adresser eller helsingar frå universitet og insititusjonar i heile verda kom til 100-årsjubileet til universitetetet i 1911. No er dei stilte ut i Galleri Sverdrup.Prosjektleiar for Museum for universitets- og vitskapshistorie, Bjørn Vidar Johansen viser dei gjerne fram.

Publisert 9. des. 2010 12:42

Ei sikrare og betre lagring av sensitive pasientdata, kan føra til både betre forsking og gjera Universitetet i Oslo meir interessant for internasjonale forskarar. Det trur psykologiprofessor Anders Fjell, gruppeleiar Hans A. Eide i USIT og IT-ansvarleg Egil Berg Telle ved Psykologisk institutt.  

Publisert 8. des. 2010 16:16

Tidlegare universitetsdirektør Kjell Stahl skriv i eit lesarbrev i Uniforum at tidlegare prorektor Haakon Breien Benestad er illojal mot UiO. Årsaka er at Benestad i eit intervju med Uniforum kjem inn på innhaldet i den økonomiske kompensasjonen Stahl fekk då han måtte gå av som universitetsdirektør i 1990.  – Stahls lesarinnlegg viser vel at han er blitt noko gløymsk, seier dåverande kollegiemedlem Ulrik Sverdrup (biletet).