Norge trenger 20 000 nye studieplasser

Det vil være et økende behov for mennesker med høyere utdanning i framtiden. Fram mot 2020 vil det være behov for 20 000 nye studieplasser i Norge. Det viser en ny rapport som Kunnskapsdepartementet har utarbeidet, står det i ei pressemelding.

20 000 FLERE: Norge har behov for 20 000 nye studieplasser fram til 2020, viser ny rapport.

Foto: Martin Toft

 – Flere med høyere utdanning er viktig for at vi skal kunne utvikle velferdssamfunnet vårt videre, sier statsråd for forskning og høyere utdanning Tora Aasland.

Kunnskapsdepartementet la i dag fram rapporten ”Tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft fram mot 2020”. Dette er første gang det er foretatt en helhetlig analyse av tilbud og etterspørsel etter høyere utdannet arbeidskraft i Norge.

245 000 vil ønske en studieplass

Rapporten viser at det er behov for betydelig vekst i utdanningskapasiteten ved universitetene og høyskolene for å følge opp befolkningsutviklingen, og at det trengs enda flere plasser for å gi en større andel i hvert årskull mulighet til å investere i høyere utdanning. Framskrivningstall for 2020 tilsier at 245 000 personer vil ønske en studieplass.

– Vi har nå skaffet oss et enda bedre grunnlag for å gjøre de riktige beslutningene i møte med utdanningsbølgen. Analysene viser at det vil være størst økning i behovet for lærere, realister og teknologer, økonomer og helsefagarbeidere. Det er nettopp disse områdene vi har prioritert når vi har tildelt studieplasser, senest i 2011-budsjettet, sier Aasland.

18 000 flere studenter

Studieplassene som er finansiert over flere statsbudsjett siden 2009 gjør at det vil være plass til mer enn 18 000 flere studenter ved norske universiteter og høyskoler. Investeringen er på over 2,5 milliarder kroner.

Det er foretatt analyser av erfaringene fra den store studentveksten rundt 1990-tallet. Det viser seg at investeringene Norge den gang gjorde innen høyere utdanning har vært meget lønnsomme. I tillegg har rapporten tatt for seg regionale forskjeller for å gi et godt kunnskapsgrunnlag til en god styring av den regionale utdanningspolitikken.

–Vi kan slå fast at utdanning trolig er den mest samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringen noe land kan foreta, sier Tora Aasland.
 

Emneord: Studiesaker, Studieforhold, Universitetspolitikk, Undervisning
Publisert 20. des. 2010 16:15 - Sist endret 20. des. 2010 16:29
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere