November

Publisert Nov. 30, 2010 1:09 PM

Blir dagens vitenskapelige ansatte med sine varierende forskningsmeritter, gjenfødt som en spydspiss i den internasjonale vitenskapens elitedivisjon i 2020? Det spør historiker Fredrik W. Thue, som har anmeldt UiOs strategiske plan i Prosa.

Publisert Nov. 26, 2010 4:11 PM

Kontorveggene i Studieavdelingen rives i disse dager ned, og skal erstattes med åpent kontorlandskap. NTL-tillitsvalgt i avdelingen Kirsti Mortensen er skeptisk, og får støtte av kontorplassekspert Knut Inge Fostervold.

Publisert Nov. 26, 2010 1:10 PM

Vidar Blekastad ble i dag tildelt den nyopprettede HMS-prisen Frode Olsgards minnepris. – Før måtte vi kjempe om oppmerksomheten. I dag blir HMS-arbeidet tatt på alvor, sa han i sin takketale.

Publisert Nov. 25, 2010 4:17 PM

Bob Dylan blir no eit universitetsstudium ved Universitetet i Oslo. – Det blir ope både for frelste Dylan-tilhengjarar og for alle andre som vil vita meir om Bob Dylans påverknad på kulturen, seier fagansvarleg Reidar Aasgaard ved idéhistorie til Uniforum.  

Publisert Nov. 25, 2010 10:10 AM

Studentenes Fredspris for 2011 går til den 36 år gamle lærerstudenten Duško Kostić,som gjør en enestående innsats for å bedre romfolkets situasjon i Kroatia. Kostić er selv av romfolket, og han er første europeiske student som mottar prisen, går det fram av ei pressemelding.  

Publisert Nov. 24, 2010 9:51 AM

Nå trekkes pluggen ut av Frida. I framtiden skal arvtakeren Cristin sørge for å gi Norge en samlet oversikt over all offentlig finansiert forskning her i landet.

Publisert Nov. 22, 2010 1:17 PM

Et vedtak om plassering av vikingskipene på Bygdøy utsettes på ubestemt tid. Statsråd Tora Aasland nedsetter et ekspertutvalg med internasjonal deltagelse, melder Aftenposten.

Publisert Nov. 22, 2010 11:38 AM

Islandsk bankvesen og månekameleonen er mellom dei ukjende dyra som no trekkjer barn og vaksne i tusental til Naturhistorisk museum for å sjå utstillinga Dyr du skulle ønske ikke fantes, basert på Jo Nesbøs bøker om Doktor Proktor.

Publisert Nov. 22, 2010 9:50 AM

– I dag lever for mange av dei serbiske intellektuelle i fortida og ser på Serbia som eit offer og ikkje som det landet som har stått bak dei fleste av overgrepa mot sivile under krigane i det tidlegare Jugoslavia. Det meiner Sonja Biserko som nyleg tok imot UiOs menneskerettspris for 2010.

Publisert Nov. 22, 2010 9:24 AM

Både Nils Klim-prisen og Meltzerprisen for yngre forskere mottar svært få nominasjoner. – Kulturproblem ved norske universitet, mener styreleder Jan Fridthjof Bernt i Holbergprisen.UiO-forskeren Dag Truslew Haug (bildet) er en av de får norske som er tildelt Nils Klim-prisen.

Publisert Nov. 19, 2010 4:45 PM

– Eg synest det er arrogant av universitetsfolk å påstå at fleire høgskular vil føra til mindre pengar til universiteta. Det sa forskingsminister Tora Aasland i ein debatt om norsk forskingspolitikk torsdag 18. november. Replikken var retta til prorektor Inga Bostad og fysikkprofessor Johan Moan ved UiO.

Publisert Nov. 19, 2010 12:35 PM

Høgskolen i Bodø vil fra 1. januar 2011 endre navn og hete Universitetet i Nordland. Det ble besluttet av Kongen i Statsråd i dag, melder Kunnskapsdepartementet. Dermed får Norge sitt åttende universitet.

Publisert Nov. 18, 2010 2:40 PM

Frå no av vil det vera mogleg å sjå Kunnskapskanalens sendingar på NRK Nett-TV. – Det er me kjempeglade for. Då får sendingane våre eit endå større nedslagsfelt, seier koordinator Arild Boman og produsent Yvonne Pettrém.  

Publisert Nov. 18, 2010 11:10 AM

Lingvistikkprofessorane Hanne Gram Simonsen og Elizabeth Lanza  meiner UiO tar seg for godt betalt for leige av lokale til konferansar. – Det er for dyrt, spesielt når me er blitt oppfordra til å takka ja til internasjonale konferansar i jubileumsåret 2011, seier dei.

Publisert Nov. 17, 2010 1:43 PM

Statsminister Jens Stoltenberg blei møtt av klimademonstrantar og prorektor Inga Bostad då han kom til Universitetet i Oslo tysdag 16.november for å halda foredrag om korleis det går an for oljenasjonen Noreg samtidig å vera ein forkjempar for klimaet

Publisert Nov. 17, 2010 1:07 PM

Antallet midlertidig ansatte i UH-sektoren er dobbelt så høyt som i arbeidslivet for øvrig, og heller ikke de administrative ansatte slipper unna. – Universitetene klarer å få ned andelen midlertidig ansatte hvis de vil, mener Ole Martin Nodenes i Parat.

Publisert Nov. 17, 2010 11:18 AM

– Vi har møtt mye engasjement og kjærlighet til universitetet som vi håper at enda flere vil ta del i, sier prosjektdirektør for UiO 200 Inger Stray Lien. I dag lanseres jubileumsprogrammet.  

Publisert Nov. 16, 2010 10:57 PM

– Me skal unngå dobbeltarbeid og arbeida smartare og slik få eit større økonomisk handlingsrom som me kan kanalisera til forsking og undervisning. Det er hovudmålet til prosjektet administrativ prioritering, seier rektor Ole Petter Ottersen, viserektor Ragnhild Hennum og universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.  

Publisert Nov. 16, 2010 3:26 PM

Mange forskere tar med seg pengene og flytter til et annet universitet etter at de mottar ERCs Starting Grant. Mobile EU-stipender er særlig en utfordring for norske institusjoner, mener underdirektør Jan Petter Myklebust i Forskningsadministrativ avdeling ved UiB.  

Publisert Nov. 15, 2010 4:57 PM

I 16 månader har 14 kinesiske forskarar frå ulike fag samarbeidd om å setja eit menneskerettsperspektiv på Kina. Resultatet blei ei fleirfagleg bok om menneskerettar på kinesisk. Prosjektet er blitt støtta av Norsk senter for menneskerettar og Raoul Wallenberg-instituttet ved Lunds universitet.  

Publisert Nov. 12, 2010 5:38 PM

– I dag er Statsministerens kontor fullt av samfunnsøkonomar. Difor vil eg ha inn filosofar og prestar der som betre kan sjå andre sider av samfunnet, sa miljøvernminister Erik Solheim på eit møte om klimautfordringane på UiO, fredag 12. november.  

Publisert Nov. 12, 2010 3:43 PM

OD-dekan Pål Brodin har varslet universitetsdirektøren om at den tekniske løsningen for å melde inn og godkjenne verv og bistillinger, har så store feil og mangler at fakultetet ikke på en god nok måte kan håndheve regelverket for sidegjøremål. Nå gjennomgås applikasjonen av internrevisjonen.

Publisert Nov. 12, 2010 1:57 PM

Universitetene som er best på forskning, er også blant de ”grønneste”, viser en ny rangering av institusjonenes miljøprofil. Alle norske ender i bakleksen, og UiO unngår så vidt sisteplassen.  

Publisert Nov. 11, 2010 12:28 PM

I dag åpner en norsk node i et europeisk nettverk av molekylærbiologiske forskningsgrupper. Forskningsrådet bevilger 50 millioner kroner over fem år til driften, melder Forskningsrådet. Professor Kjetil Taskén ved Bioteknologisenteret på UiO er leder for noden.

Publisert Nov. 9, 2010 1:42 PM

Universitetet i Oslo kan koma til å avvikla drifts- og vedlikehaldsansvaret for Tømte gård i Hurdal. Det går fram av eit brev som Teknisk avdeling har sendt til Det matematisk-naturvitskaplege fakultetet.