Nominerer få unge forskere

Både Nils Klim-prisen og Meltzerprisen for yngre forskere mottar svært få nominasjoner. – Kulturproblem ved norske universitet, mener styreleder Jan Fridthjof Bernt i Holbergprisen.UiO-forskeren Dag Truslew Haug (bildet) er en av de får norske som er tildelt Nils Klim-prisen.

EN AV FÅ: UiO-forskeren Dag Truslew Haug er en av få norske som er tildelt Nies Klim-prisen.(Arkivfoto)

Foto: Martin Toft

Fra 2006 til 2010 har Nils Klim-prisen til yngre nordiske forskere i snitt vurdert i underkant av ti nominasjoner årlig. I 2009 var det bare fire nominerte til prisen. Styreleder i Holbergprisen, Jan Fridthjof Bernt, tror forklaringen ligger i universitetskulturen.

– At vi får så få nominasjoner avspeiler et kulturfenomen ved norske universitet. Miljøene er nesten unntaksfritt så opptatt av å fremheve de veletablerte forskerne at de ikke er flinke nok til å se de unge og ta vare på talentene, sier Bernt til På Høyden.

Danske universitet har sendt inn flest nominasjoner til Nils Klim-prisen. Fra Universitetet i Bergen har det kun kommet inn to nominasjoner til prisen de seks årene prisen har blitt delt ut. Universitetet i Oslo har nominert tre kandidater, mens NTNU bare har nominert én ung forsker, viser tall fra de fire siste årene. De andre universitetene har aldri nominert. Det er ikke godt nok, mener Bernt.

– De etablerte må stille opp

– Vi har fått veldig gode prisvinnere tidligere. Men antall nominasjoner viser at vi har behov for å øke forståelsen for at man kan være ung, lovende og samtidig anerkjent. Universitetsmiljøene må ta vare på disse talentene, og de må vise at de er stolte av dem, sier Bernt.

Han mener UiB må vurdere en ordning hvor fakultetene foretar en intern nominering av en ung forsker per år, og at en felles nominasjonskomité ved institusjonen velger en eller to talenter som blir sendt videre til Nils Klim-komitéen. For det er ikke mangel på dyktige unge forskere ved UiB, mener han.

– Min gjetning er at mange av de etablerte forskere har en tendens til å si at de unge talentene skal gå alene gjennom skogen slik de selv har gjort, før de får anerkjennelse. Kanskje må de gamle guttene piskes opp litt for å stille opp for de unge talentene, sier Bernt.

Fristen for å nominere til neste års pris er 1. desember. Per i dag har komiteen fått inn seks nye nominasjoner, i tillegg til at to av fjorårets nominasjoner vil bli vurdert på nytt. Ingen er fra UiB.

Kun to nominasjoner

Også Meltzerprisen sliter med få nominasjoner til sin pris for yngre forskere. I fjor kom det inn seks forslag, og hittil i år har det bare kommet inn to nominasjoner. Fristen for å sende forslag er også her 1. desember, og Bente Krossøy i kollegiesekretariatet håper det vil komme flere.

– Jeg oppfordrer alle til å nominere yngre forskere. Kulturene for å nominere til prisene kan variere mellom de ulike fagområdene, og noen har nok mer tradisjon for priser, særlig innen medisinske fag og matematisk-naturvitenskapelige fag, sier Sigmund Grønmo, styreleder i Meltzerfondet.

Han understreker at de tidligere alltid har fått gode forslag som har vært verdig Meltzerprisen, men at det gjerne skulle vært flere å velge mellom.

 

Emneord: Priser, Internasjonalisering, Forskning Av Guri Gunnes Oppegård redaktør i På Høyden
Publisert 22. nov. 2010 09:24 - Sist endret 22. nov. 2010 09:47
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere