Nyheter fra mai 2010

Publisert 27. mai 2010 11:01

Partane i lønnsoppgjeret i staten blei einige om ein avtale no i formiddag, melder NRK. Det blir difor ingen streik på universitet og høgskular.  

Publisert 26. mai 2010 12:13

Tidligere har det vært antatt at Arnved Nedkvitnes ankesak skulle opp i lagmannsretten høsten 2010. Nå er datoen satt til 18. januar 2011. Middelalderhistorikeren mener den lange ventetiden er urimelig.

Publisert 25. mai 2010 22:57

– For meg virker det klart at det er fullt mulig å etablere et samlet museum på Bygdøy. Det sier forskningsminister Tora Aasland etter å ha sett nærmere på konklusjonene i en analyse av trafikksituasjonen på Bygdøy og en risikovurdering rundt vikingskip og gjenstander.  

Publisert 25. mai 2010 14:36

Matematikkprofessor John Torrence Tate (85) frå University of Texas i Austin fekk i ettermiddag utdelt Abelprisen av kong Harald i Gamle Logen. Tate får prisen på seks millionar kroner for arbeidet sitt med talteorien.

Publisert 21. mai 2010 15:39

Opptakskontoret på UiO og Samordna opptak kan bli tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen. Også Det odontologiske fakultetet og Rettsmedisinsk institutt kan bli rammet.

Publisert 21. mai 2010 13:02

Nils Christies artikkel ”Fangevoktere i konsenstrasjonsleire” frå 1952 er ein av dei fem første tekstane som er plukka ut til å utgjera sosiologiens kanon i Noreg. Denne veka er nyutgåva av artikkelen saman med dei fire andre tekstane komen på utstilling i Universitetsbiblioteket.  

Publisert 21. mai 2010 11:54

I ettermiddag blir det klart kven som blir tatt ut i streik ved Universitetet i Oslo, om meklinga mellom staten og dei statstilsette ikkje fører fram. Då kan 8200 av medlemane i LO Stat, Unio og YS Stat i heile landet vera i streik frå torsdag 27. mai.

Publisert 20. mai 2010 14:19

– Vi har to muligheter: vi kan redde kapitalismen, eller vi kan redde Moder Jord, sa Bolivias president Evo Morales da han møtte miljø- og utviklingsminister Erik Solheim til samtale på Blindern torsdag.

Publisert 12. mai 2010 16:11

Hjerneforskinga og industrien i Noreg allierer seg for å utvikla nye behandlingsformer og medisinar for pasientar som har demens, Alzheimer eller har fått hjerneslag. – Det er viktig med eit slikt nettverk fordi det blir fleire eldre som får desse sjukdomane, seier helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.  

Publisert 11. mai 2010 11:41

Det er lite å glede seg over for dem som hadde håpet på mer penger til høyere utdanning og forskning i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Både Bjarne Hodne i Forskerforbundet og  Anne Karine Nymoen i Norsk studentorganisasjon uttrykker skuffelse etter at innholdet i revidert budsjett ble gjort kjent i dag.  

Publisert 11. mai 2010 11:26

Ingvild og Idunn trives i Universitetets barnehage i Gaustadalléen. En landsdekkende spørreundersøkelse viser at også foreldrene i denne barnehagen er svært fornøyde.  

Publisert 10. mai 2010 16:24

Rundt 120 forskingsleiarar har deltatt på leiingsprogrammet UiO har skipa til dei siste åra. – Målet er at programmet skal gjera forskingsleiarane betre i stand til å byggja gode forskingsmiljø, opplyser Olaug Bringager og Stig Ullersmo til Uniforum.  

Publisert 10. mai 2010 09:33

I løpet av året skal alle dei tilsette på UiO knytast til ein elektronisk HR-portal. Dit får du lønnsslippen din, og der registrerer du sjølv både fråværsdagane og feriedagane dine.  Lise Charlotte Tviberg (t.v.) og Ruth Norseng har leidd prosjektet

Publisert 7. mai 2010 13:44

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en arbeidsgruppe som skal foreslå tiltak for å redusere bruken av midlertidige ansettelser. NOVA-direktør Magnus Rindal skal lede gruppen, går det fram av ei pressemelding.  

Publisert 7. mai 2010 11:38

Kvar gong stipendiat David Hill går i posthylla finn han tidsskrifter eller offisiell informasjon frå UiO. – Tidsskriftet Uniped og IT-avisa går rett i papirkorga hos meg, fortel han. Prosjektleiar for Grønt UiO Jorulf Brøvig Silde kartlegg no papirbruken og all miljørelatert forsking på universitetet.  

Publisert 5. mai 2010 14:40

– DNA-undersøkinga og beinprøvane av pilegrimar på gravplassen i Hierapolis i Tyrkia kan visa om greske bysantinarar og tyrkarar gifta seg på tvers av etniske og religiøse grenser. Det seier arkeologiprofessor Rasmus Brandt.

Publisert 5. mai 2010 12:56

Noregs 25 viktigaste sosiologiske artiklar skal plukkast ut fram til nyttår 2011. Sosiologiprofessor Willy Pedersen leier uttakskomiteen. – Me håpar å skapa provokasjonar, seier initiativtakar Jon Rogstad som er redaktør for Sosiolognytt.  

Publisert 4. mai 2010 13:42

Arbeidet med ny handlingsplan for likestilling mellom kjønnene er godt i gang. Parallelt jobbes det også med å styrke diskrimineringsvernet for funksjonshemmede og personer med etnisk minoritetsbakgrunn.

Publisert 4. mai 2010 11:01

Prosjektet som arbeider for å gjera all saksgang ved UiO elektronisk avsluttar arbeidet sitt to og eit halvt år før planen. – Det er sjølvsagt for å spara pengar, men det er også meir formålstenleg at grunneiningane set i verk den elektroniske sakshandsaminga, fortel prosjektleiar Esben Nielsen.  

Publisert 3. mai 2010 14:35

Etter seks år med forskning på det flerkulturelle Norge er det slutt for det tverrfaglige programmet Culcom. – Vi går ned med flagget til topps, men ville gjerne ha fortsatt i fem år til, sier forskningsleder Thomas Hylland Eriksen.

Publisert 3. mai 2010 14:00

Mobile advokatkontor sikrar at alle som vil rapportera om menneskerettsbrot i Tsjetsjenia får høve til å gjera det. Arkitekten bak ordninga er menneskerettsadvokaten Lidia Yusupova frå Tsjetsjenia. Før helga deltok ho på eit møte ved UiO.