Streik kan forsinke studentopptaket

Opptakskontoret på UiO og Samordna opptak kan bli tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen. Også Det odontologiske fakultetet og Rettsmedisinsk institutt kan bli rammet.

FORSINKET VELKOMST?: - En langvarig streik kan føre til at opptaket til høstsemesteret ikke blir ferdig i tide.

Foto: Martin Toft

Meklingen i årets hovedoppgjør i staten har frist til klokka 24.00 natt til torsdag 27. mai. LO Stat, Unio og YS Stat har i dag varslet medlemmer som vil bli tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet innen fristen.

Rammer studentene

Ved Universitetet i Oslo kan alle som arbeider med studentopptak være i streik fra torsdag 27. mai. I tillegg er hele Samordna opptak valgt ut til å være med i en eventuell streik.

Sjef for seksjon for studentopptak ved UiO Kristin Fossum Stene, er blant dem som i dag har fått beskjed om at hun kan bli tatt ut i streik.

– Dersom Seksjon for studentopptak blir tatt ut i streik, vil det være svært alvorlig fordi det rammer en tredjepart, sier hun og sikter til studentene.

– I praksis vil det bety at hele opptaket til grunnstudiene våre må settes på vent. Blir i tillegg hele Samordna opptak tatt ut i streik vil det ramme opptaket ved alle norske universiteter og høgskoler, understreker hun.

Kan handle om liv og helse

På UiO vil også en stor andel av de ansatte ved USIT bli tatt ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet. Blant enhetene som vil bli rammet er også Det odontologiske fakultet og Rettsmedisinsk institutt.

Assisterende organisasjons- og personaldirektør Johannes Falk Paulsen ønsker ikke å kommentere konsekvensene av en eventuell streik før listene over hvilke ansatte som er tatt ut er presentert for universitetsledelsen.

– Når dette er klart, vil vi ta kontakt med de enheter som er berørt og be om innspill. Deretter vil søke om unntak i henhold til de regler som gjelder i arbeidskonflikter, opplyser han.

Hvor kan det bli aktuelt å søke om unntak fra streiken?

– Et nærliggende eksempel er klinikkene ved Det odontologiske fakultet hvor det kan dreie seg om liv og helse, sier Falk Paulsen, og legger til at også store samfunnsmessige konsekvenser og store økonomiske tap kan gi grunnlag for å søke dispensasjon.

STRIDSTEMA: Uenigheten mellom partene handler først og fremst om at myndighetene ikke gjør nok for å jevne ut lønnsforskjeller mellom kjønnene, ifølge hovedtillitsvalgt i Parat , Ole Martin Nodenes .

Uenige om tiltak for utjevning mellom kjønnene

Hovedtillitsvalgt i fagforeningen Parat ved UiO, Ole Martin Nodenes, forteller at uenigheten mellom partene først og fremst handler om at myndighetene ikke gjør nok for å jevne ut lønnsforskjellene mellom kjønnene.

– Menn tjener mer enn kvinner innenfor alle stillingskoder. Kvinner tjener gjennomgående 92 prosent av lønnen til menn i tilsvarende stillinger. For en vanlig årslønn tilsvarer dette lønnsforskjeller på 30 000 til 40 000 kr i året.

Akseptable lønnstillegg

Nodenes beskriver det generelle tilbudet som akseptabelt sett i betraktning av at det er snakk om et moderat oppgjør.

Arbeidstakerne har fått tilbud om lønnsøkninger innenfor en ramme på 3,1 prosent. Han forklarer at dette i praksis innebærer at UiO-ansatte med et lønnstrinn fra 31-59 får et årlig tillegg på 9700 kroner. Ansatte med lønntrinn 60 eller mer får 2,1 prosent i generelle tillegg.

For lite til utjevning av lønnsforskjeller 

– Dette er i utgangspunktet et greit forhandlingsgrunnlag. Det vi ikke kan akseptere er at den totale rammen ikke inkluderer vesentlige tiltak for å skape større balanse mellom kjønnene. Vi godtar at lønnsutjevningen mellom kjønnene må skje over tid, men i år er det satt av alt for lite penger til dette, understreker han.

Fagforeningene har ikke statistikk som viser sammenhengen mellom kjønn og lønn ved Universitetet i Oslo, men Nodenes tror ikke det er noen grunn til å tro at det står bedre til ved Universitetet i Oslo enn andre steder.
 

Emneord: Arbeidsforhold Av Grethe Tidemann
Publisert 21. mai 2010 15:39 - Sist endret 20. jan. 2016 11:56
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere