Oktober

Publisert 29. okt. 2010 13:46

Likestillings- og diskrimineringsombudet mener nå at Universitetet i Oslo har gode nok rutiner for å forebygge og hindre trakassering. – Vi er veldig tilfredse med konklusjonen, sier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe.

Publisert 28. okt. 2010 14:56

– Ekspert- og forskerutvalg kan lett settes til side når det de finner ut ikke blir likt. Jeg har selv fått beskjed om at jeg ikke er viktig, jeg er bare forsker, sa Helga Hernes på debattmøtet ”Forskere i utvalg” denne uken.

Publisert 27. okt. 2010 09:52

I løpet av november legger Det juridiske fakultet listen over sine ansattes sidegjøremål ut på nett. Kanskje følger resten av universitetet etter: – Det kan ikke gjøre annet enn å styrke tilliten til og omdømmet til institusjonen, sier jusdekan Hans Petter Graver. Dekanene ved UV, SV, HF og TF er positive til pilotordningen.

Publisert 26. okt. 2010 16:18

– For Norge er det av stor betydning at vi sammen med Spania og Belgia har fått gjennomslag for en felles koordinering av forskningen som er knyttet til de europeiske havområdene, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre i en kommentar på Forskningsrådets nettsider.

Publisert 25. okt. 2010 15:43

Britiske universitet vil få 40 prosent mindre til undervisning i 2014 enn i dag. Før helga gav den britiske regjeringa dei klar beskjed om at overføringane til undervisning skal ned frå 71 milliardar til 42 milliardar kroner i løpet av fire år.  

Publisert 22. okt. 2010 13:53

Øystein Olsen (58) er i statsråd i dag tilsett som sentralbanksjef for ein periode på seks år. Olsen har frå januar 2005 vore administrerande direktør i Statistisk sentralbyrå. Han er også ekstern medlem i Universitetsstyret ved UiO.

Publisert 22. okt. 2010 10:53

PO-bygningen kan i framtida få namnet Georg Morgenstiernes hus. Det går ein namnejury på HF inn for. Filosofiprofessor Øyvind Rabbås (t.h.) er ueinig med Espen Ytreberg og resten av juryen, og foreslår namnet  Arne Næss` hus.  

Publisert 21. okt. 2010 20:23

Må standardmodellen for korleis galaksane blei til, reviderast? Førsteamanuensis i astrofysikk, Hans Kristian Eriksen har fått tildelt 1,5 millionar euro frå Det europeiske forskingsrådet (ERC) for å finna det ut. Han er ein av to UiO-forskarar som har fått Starting Grant frå ERC.  

Publisert 20. okt. 2010 23:50

Cannabiskulturen ville ikkje ha eksistert på same måten utan forbodet og kriminaliseringa. Mykje tyder på at ein bør avkriminalisera cannabisbruk, slik ein har gjort i praktisk politikk i mange andre land. Det er konklusjonen til UiO-forskarane Sveinung Sandberg og Willy Pedersen i boka ”Cannabiskultur,” som kjem ut på Universitetsforlaget denne veka.  

Publisert 20. okt. 2010 14:02

– Det viktigaste for oss no er at Riksrevisjonen har ingen vesentlege merknader til rekneskapen for 2009 og verksemda si gjennomføring av budsjettet, seier universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe og økonomidirektør Marianne Gjesvik Mancini.  

Publisert 20. okt. 2010 12:48

– Hvis kvinner har andre prioriteringer enn menn, må de på banen der teknologien utvikles og forskningsmidler bevilges, mener leder for Vilje-con-valg, Ellen Karoline Henriksen. På et debattmøte på Blindern sist uke listet hun opp fire grunner til at jenter bør studere realfag.

Publisert 20. okt. 2010 09:32

– Stipendet gir meg en enestående mulighet til å fortsette å forske og gjennomføre prosjekter, uten å måtte søke om penger, sier velferdsstatshistoriker Per Haave. Fra og med 2011 er den tidligere UiO-forskeren statsstipendiat.  

Publisert 19. okt. 2010 18:43

Skuldingane som tannlege og doktor i odontologi, Birgitte Moesgaard Henriksen (biletet) har kome med om vitskapleg ”uredelighet” og plagiering av doktorgradsarbeidet hennar i undersøkinga ”Tenner for livet”, er heilt grunnlause. Det er konklusjonen til Forskingsetisk utval ved UiO.  

Publisert 19. okt. 2010 18:23

Riksrevisjonen kritiserer Universitetet i Oslo for manglande protokollar for innkjøp, for ikkje å ha innhenta pålagd dokumentasjon og for manglande skriftlege kontrollspor mellom enkeltfaktura og rammeavtale, går det fram av  Dokument 1 frå Riksrevisjonen.  Men rekneskapen for 2009 blir godkjent.

Publisert 18. okt. 2010 11:35

Dekan Stig Slørdahl ved Det medisinske fakultet ved NTNU har liten sans for å løsrive de medisinske fakultetene og overføre forskning og legeutdanning til helseforetakene.  – Ingen god idé, mener Slørdahl om utspillet.

Publisert 13. okt. 2010 14:06

Færre er bekymret for klimaendringer, viser en ny undersøkelse som lanseres denne uken. Men samtidig føler en betydelig gruppe forbrukere ansvar og forventer klimavennlige tjenester og produkter. Bare halvparten av alle nordmenn oppgir at de er «meget» eller «ganske» bekymret for klimaendringer, skriver Cicero i ei pressemelding.

Publisert 13. okt. 2010 11:28

– Universiteta er i ferd med å utvikla seg mot ein akademisk kapitalisme, der både forsking og utdanning blir varer som kan kjøpast og seljast på ein marknad. Det meiner historieprofessor Knut Kjeldstadli, som no foreslår eit samfunnsuniversitet utan statlege og kommersielle føringar.

Publisert 12. okt. 2010 17:28

I dag er skulptøren Bård Breiviks gigantkube i rustfritt stål i ferd med å bli sett opp på Universitetsplassen. Kunstverket ”Ligninger i rustfritt stål” skal står der i tre veker, og skal i framtida stå ved den nye Informatikkbygningen til UiO i Gaustadbekkdalen.  

Publisert 12. okt. 2010 10:01

Lokalsjukehusa skal no kunna oppretta professor II-stillingar i samarbeid med Det medisinske fakultetet. – Dermed blir det lettare for dei å rekruttera dyktige og vitskaplege interesserte legar, trur medisindekan Finn Wisløff.

Publisert 8. okt. 2010 11:13

- Liu Xiaobo (bildet) er en verdig prisvinner. Tildelingen går inn i en lang tradisjon som komiteen har for å hedre og støtte forkjempere for sivile og politiske rettigheter. Det sier direktør Nils Butenschøn ved Norsk senter for menneskerettigheter ved Universitetet i Oslo i ei pressemelding. I dag ble Liu Xiabo tildelt Nobels fredspris.

Publisert 7. okt. 2010 15:39

Ferske realfagsstudentar ved UiO får no ein forskar som mentor. Alle faddergruppene skal halda fram med ein felles mentor. Fysikkprofessor Morten Hjort-Jensen og prosjektleiar Ilan Delhi Villanger trur dette kan vera med på å redusera det store fråfallet av førsteårsstudentar.  

Publisert 6. okt. 2010 10:02

Norske universiteter med UiO i spissen har greid å bygge opp et bra land som folk har det godt i, skryter historieprofessor John Peter Collett. – Harvard og de beste amerikanske universitetene er uten tvil fantastiske læresteder. Men hvordan ser det amerikanske samfunnet ut?