Vil løsrive medisinske fakultet fra universitetene

Vitenskapelig ansatte i Legeforeningen tar til orde for å løsrive de medisinske fakultetene fra universitetene, og overføre hele organisasjonen til helseforetakenes sykehus.  

UT AV UNIVERSITETENE: Professorene og overlegene Anna Midelfart og Amund Gulsvik mener medisinsk forskning taper på å ligge under universitetene i forhold til å tilhøre hva de kaller Helseakademier under helseforetakene her i landet. 

Foto: Tor H. Monsen i Universitetsavisa

Begrunnelse: dagens to organisasjoner kan ikke tilby den nødvendige integreringen mellom forskning og helsetjenestene. Konsekvensene av dagens todeling er en mer byråkratisert struktur enn nødvendig, duplisering av oppgaver, uklare ansvarsforhold, og en unødvendig fordyring av primæroppgavene - forskning og helsetjenester. 

– Bryt med universitetene

Til sammen tilsier dette at de medisinske fakultetene og sykehusene bør endre organisasjonsform og bryte med sine universiteter, mener leder av Leger i vitenskapelige stillinger (LVS), professor Amund Gulsvik ved Universitetet i Bergen, og styremedlem i LVS, professor Anna Midelfart ved NTNU. De to er også overleger ved universitetssykehusene Haukeland i Bergen og St. Olavs i Trondheim.

Medisinforskerne tenner denne brannfakkelen på den forskningspolitiske konferansen som markerer 20-års jubileum for yrkesforeningen LVS. Konferansen finner sted på Øya – NTNUs og St Olavs milliardstorstue bygget nettopp for å bedre integrere universitet og helsetjenester.

Foreslår helseakademier

Forslaget fra LVS innebærer at helseforetakene og fakultetene får én felles organisasjonsstruktur med ansvaret for å utdanne leger i dette landet. Man tror at det vil gi bedre rammebetingelser for medisinsk forskning.
Vi ser for oss at storting og regjering på sikt overfører oppgaven med å utdanne leger til nye helseakademier, sier Gulsvik til universitetsavisa.no

Synergi

De ser blant annet for seg store synergieffekter ved å slå sammen to administrasjoner som har mange identiske arbeidsoppgaver. De mange delte lege/forskerstillingene under to forskjellige arbeidsgivere gir en uklar situasjon for begge arbeidsgivere med reduserte muligheter for optimal utnyttelse av kompetanse og ressurser, mener de.

Struping av akademia

Budsjettsituasjonen en en utløsende årsak til å forskerlegene nå velger å gå offentlig med det radikale forslaget. Akademia blir langsomt årelatt, og nylig framlagt budsjett var intet unntak. Etter etableringen av de nye helseforetakene er akademisk kompetanse på fakultetene blitt nedprioritert, mener de to.

Verdien av å jobbe under akademisk frihet på universitetene blir forringet i takt med at det blir stadig mindre midler å bruke på anvendelse av denne samme friheten, nemlig forskning, fremholder legene.

Den vitenskapelige delen av Legeforeningen har diskutert sammenslåing i et par år. Dette diskuteres også på medisinfakultetene i Oslo, Bergen, Trondheim og i Tromsø, ifølge Midelfart.

LVS ser nå for seg å presentere sine tanker overfor Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen på Stortinget og for Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Basert på frivillighet

Professorene understreker at en fusjon med sykehusene må være basert på frivillighet fra de ansattes side.

Man bør starte med å debattere dette blant forskningspersonale på universitetene og blant helsepersonellet på sykehusene. Det er disse gruppe det først og fremst gjelder, sier Gulsvik. 

Visse tradisjonelle akademiske oppgaver vil fortsatt ligge på universitetet, som tildeling av doktorgrader. Likeledes dobbel tilhørighet på helseforetak og akademisk institusjon i forbindelse med publisering, konferanser og lignende, sier Midelfart.
 

Emneord: Medisin, Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 15. okt. 2010 11:13 - Sist endret 20. okt. 2010 09:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere