Nyheter fra juni 2010

Publisert 29. juni 2010 14:41

Universitetet i Oslo reklamerer ikkje lenger med ”Norges ledende universitet”, men med ”et ledende europeisk universitet” på nettstaden sin.  – Koplinga til strategiplanen ligg bak skiftet, seier rektor Ole Petter Ottersen til Uniforum.

Publisert 28. juni 2010 14:33

– I våre land blir menneskerettane brotne kvar dag. No ynskjer me å spesialisera oss endå meir på feltet, seier Emebet Getachew frå Etiopia og Richard Kabate frå Tanzania. Begge tar det aller første menneskerettskurset i regi av Den internasjonale sommarskulen ved UiO.  

Publisert 25. juni 2010 14:19

Seksjon for arkivleiing får frå denne veka namnet Seksjon for forvalting av elektronisk sakshandsaming og dokumentasjon (eSak). – Det seier meir om kva me held på med i dag, seier seksjonssjef Esben Nielsen, som tidlegare var arkivleiar.  

Publisert 25. juni 2010 13:22

Mange av UiOs verneombud opplever at de nærmest må slåss seg inn på de møtene de skal delta i. Her bryter UiO arbeidsmiljøloven, hevder hovedverneombud Mette Børing. Universitetsdirektør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe er ikke enig.

Publisert 24. juni 2010 14:15

Kirke- utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget har avlyst en rekke møter i vår, på grunn av mangel på saker å behandle. Komitéen har kun behandlet tre saker hittil i år. Ingen handler om forskning og høyere utdanning.

Publisert 23. juni 2010 18:18

– Vi erkjenner fullt ut at andre norske universiteter og utdanningsinstitusjoner er bedre enn oss på flere felt. Men det må være lov å peke på institusjonens generelle styrke, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Publisert 23. juni 2010 11:17

UiO vil gjerne ha flere til å studere ved ”Norges ledende universitet”. UMB-rektor Knut Hove mener UiO på denne måten har startet en vulgærmarkedsføringskonkurranse som ikke bygger opp respekt for akademiske verdier.

Publisert 23. juni 2010 09:45

De fleste ønsker at vikingskipene forblir på Bygdøy i Oslo. Kun en av ti mener at de bør flyttes til Bjørvika, viser en måling som Respons Analyse har gjort for Aftenposten.

Publisert 22. juni 2010 16:37

Universitetsstyret vedtok i dag framlegget til budsjettfordeling for 2011. Det er første gong eit budsjett blir vedtatt i juni, før regjeringa har lagt fram sitt budsjettforslag. Utgangspunktet er den sannsynlege statsløyvinga til UiO på 4,183 milliardar kroner.  

Publisert 22. juni 2010 14:28

Fysikkprofessor Johan Moan får tildelt UiOs forskingspris for 2010. Det vedtok Universitetsstyret i dag. Det vedtok også å gi Formidlingsprisen til forskingsprogrammet Kulturell kompleksitet i det nye Noreg (Culcom) og å gi Læringsmiljøprisen til Internasjonale studieprogram ved Pedagogisk forskingsinstitutt.  

Publisert 22. juni 2010 13:29

Universitetet i Oslo vil ikkje ha nokon akademisk boikott av Israel. Det er klart etter at Universitetsstyret med ni mot to stemmer gjekk imot styrerepresentant Helle Linné Eriksens forslag om å innføra akademisk boikott.

Publisert 21. juni 2010 16:08

Professor i statsvitskap, Dag Harald Claes har meldt seg ut av NTL i protest mot oppfordringa til akademisk boikott av Israel. – Fråsegna frå NTL gjer israelske akademikarar kollektivt ansvarlege for Israels politikk, seier Claes til Uniforum.  

Publisert 21. juni 2010 12:03

– Svært mange på universitetene ser behov for en styrket ledelse, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet Arvid Hallén i en pressemelding. Mest positive til forskningsledelse er kvinnene, viser en ny undersøkelse.

Publisert 18. juni 2010 15:32

I 1976 fann arkeologar fire vikinghus og 40 000 fornminne i gata Coppergate i York. På grunnane rundt utgravingane blei museet Jorvik Viking Centre bygd. Det er no byens største turistattraksjon, konstaterer marknadsdirektør David Scott (t.h.) og viking Ragnar Olafsson.

Publisert 17. juni 2010 13:40

Ole Petter Ottersen lovte under rektorvalgkampen å bli en tydelig og synlig rektor. UiOs medieovervåking viser at medienes interesse for Universitetet i Oslo er økende.  

Publisert 17. juni 2010 12:55

Forestill deg et lysmikroskop som tar tredimensjonal film av aktiviteten i en levende celle, og som er så kraftig at det viser punkter helt ned til 40 nanometer. Norske forskere har fått prøve noen av verdens mest avanserte mikroskoper.  

Publisert 16. juni 2010 15:03

Naturhistorisk museum får om lag sju millionar kroner i ekstra satsing, medan Kulturhistorisk museum får tre millionar kroner ekstra i den budsjettfordelinga som Universitetsstyret får på bordet på tysdag. Dermed er musea budsjettvinnarane, om forslaget blir vedtatt.

Publisert 16. juni 2010 14:49

– Resultatmodellen fører til at odontologi får to prosent i realnedgang på budsjettframlegget for 2011. Det vil føra til ei økonomisk krise for oss, konstaterer dekan Pål Brodin.  

Publisert 16. juni 2010 12:59

Det kan gå hardt for seg når akademikere diskuterer. Og lange, utrivelige e-poster kan fort føre til handlingslammelse hos de berørte. Nå skal Forskerforbundet ved UiO undersøke om det er behov for en egen Vær varsom-plakat for akademikere. Ideen stammer fra filosofiprofessor Camilla Serck-Hanssen.

Publisert 14. juni 2010 23:52

I dag får UiOs hovudside ei heilt ny nettdrakt. – Forskingsformidling får ein heilt ny og dominerande plass, samtidig som den grafiske profilen er blitt heilt endra , seier webredaktør Hildegunn Lunden, ass. kommunikasjonsdirektør Marina Tofting,og prosjektleiar Elizabeth Melsom.

Publisert 11. juni 2010 09:40

– Måtte historieskrivingen gi håp om en fruktbar og fredelig verden, sa Natalie Zemon Davis da hun mottok Holbergprisen av statsråd Tora Aasland onsdag 9. juni.