Mangel på saker ga avlyste møter

Kirke- utdannings- og forskningskomitéen på Stortinget har avlyst en rekke møter i vår, på grunn av mangel på saker å behandle. Komitéen har kun behandlet tre saker hittil i år. Ingen handler om forskning og høyere utdanning.

FÅ SAKER: Ledig møteromskapasitet hos KUF- komiteen. Ikke nødvendig med to møter ukentlig.

Foto: Tor H. Monsen i Universitetsavisa

Avlyste møter og tomme stoler har mer vært regel enn unntak for KUF-komitéen denne våren. Komitéen har bare behandlet tre saker i denne sesjonen. Ingen handler om forskning og høyere utdanning. Opposisjonen føler seg litt glemt av sektoren.

- Intet nytt fra universitetsfronten

- I UH-sektoren skjer det nå ingen verdens ting. Hva vi har fått til behandling denne våren dreier seg stort sett om bananer og leksehjelp i skolen, sier Venstres leder Trine Skei Grande.

KUF har normalt to møter i uken – tirsdager og torsdager. I mangel på saker å behandle, overlates opposisjonen til å fremme personlige forslag – såkalte representantforslag – vel vitende om at forslagene uansett vil bli nedstemt.

Det er lenge tiden Johan Sverdrup proklamerte ”all makt i denne sal”. Vårens Venstreseier kom i saken om at den akademiske friheten også bør inkludere instituttsektoren. En type sak det var svært vanskelig å argumentere mot, og som ikke har konsekvenser for de økonomiske rammene regjeringen har lagt.

Trine Skei Grande, leder i Venstre og parlamentarisk leder for seg selv og Borghild Tenden, regner med å ha produsert rundt 20 representantforslag, flere interpellasjoner og kanskje 100 skriftlige spørsmål.

Lite politisk relevant

Det kan virke som ikke bare regjeringen, men også sektoren selv, vurderer Stortinget som lite politisk relevant arena med dagens flertallskonstellasjon.

Tord Lien (FrP) er andre nestleder i KUF-komiteen. Dette er Liens andre periode på Tinget. I forrige periode satt han i Energi- og miljøkomiteen, et saksfelt med noen av de tyngste lobbyistene i landet.

- Det var et helt annet trøkk fra den sektoren. En langt mer pågående holdning mot oss stortingspolitikere. Før skrev jeg gjerne to skriftige spørsmål i uken til statsråden. Nå blir det mindre av det også. Nå bruker jeg mest tid på å besøke miljøene.


Over neste bakketopp

- De store rammene for denne regjeringsperioden er allerede lagt, mener Venstrelederen.

Trine Skei Grandes råd til sektoren er å tenke lengre enn neste bakketopp, og mer på hva som kan ligger bak neste topp.

- Det som er viktig for sektoren å tenke på nå, er at denne regjeringen ikke varer evig. Perspektivet bør være langsiktig: Konsekvensen av ikke å berede grunnen nå, er at neste regjering ikke har sektorens behov fremst i tankene når den tiltrer. Det de ikke får gjennomslag for nå, er hva de bør jobbe for i denne stortingsperioden med tanke på situasjonen etter neste valg, sier hun.

Lobbyister velkommen

- Vi har fått en aktiv rektorgjeng, hvilket ikke er et lite framskritt. Men sektoren er ikke veldig flink til å beskrive seg selv, mener Skei Grande.

Tord Lien sier han trenger å vite, for å få de gode argumentene han trenger for å legge fram de gode sakene.

- Det politiske miljøet opplever at sektoren ofte er ute i media og roper etter mer penger. Det hjelper lite. Jeg vil høre mer om de gode prosjektene. Eccsel [EUs laboratorieinfrastruktur for CO2-forskning, lagt til NTNU og Sintef. Journ.anm,] er et eksempel. Kjenner NTNU sin besøkelsestid, vil opposisjonen holde oppe trøkket, og pengene vil komme, tror Lien.

De kom ikke denne gangen. Med behandlingen av revidert statsbudsjett, stengte Stortinget dørene. Mindretallsforslaget til Fremskrittspartiet – om 10 millioner ekstra til NTNU og Eccsel – gikk ikke gjennom.

Uløst basisfinansiering

Til tross for at til og med statsråden selv er enig om at NTNU Samfunnsforskning AS , Rokkansenteret og Frischsenteret bør bli en del av den statlige basisfinansieringen, løste ikke den årelange disputten seg i denne sesjonen, heller. Bare en mindretallsopposisjon har sørget for at denne saken ikke har funnet sin løsning tidligere, mener Lien.

- Jeg vedder herved en flaske konjakk på at NTNU Samfunnsforskning får sin basisbevilging i inneværende periode, kunngjør han.

- Stadig mer blir syting

- Strengt tatt er det vel regjeringens privilegium å styre gjennom flertallet det har i Stortinget?

- Problemet er at det nå utelukkende er regjeringen som vedtar virkeligheten. Den vedtar at sektoren har nok penger, og at sektoren ”syter” om den påstår noe annet, sier Skei Grande.

Venstrelederen mener denne definisjonsmakten blant annet manifesterte seg gjennom utvalget som skulle se på sektorens handlingsrom: Bevilgningene har økt, men institusjonene opplever at oppgavene vokser raskere enn pengene.

- Etter Handlingsromutvalget er det erkjent at utfordringen ikke er å øke kvaliteten på høyere utdanning og forskning, men å iverksette tiltak for å redusere forringelsen av kvaliteten. I Olje-Norge er det et paradoks at vi har en slik målsetting, mener Venstrelederen.

- Husvarm regjering overkjører

Underdekningen i forhold til studiepoeng NTNU faktisk produserer, er i følge beregninger fra Forskerforbundet på 238 millioner kroner .

Lien mener at forskere og ansatte står i stadig større fare for å overkjøres, jo mer husvarm regjeringen blir i flertall.

- Problemet er at sektoren ikke får klare nok politiske styringssignaler når Stortinget ikke har vært involvert. Dette vil før eller senere gi regjeringen problemer, mener Lien.

- Fremdeles tidlig i perioden

Regjeringen har ikke varslet nye saker om forskning og høyere utdanning for neste sesjon. Det er fremdeles tidlig i perioden, mener leder av KUF-komitéen Marianne Aasen (Ap).

- Dette året har vært spesielt. En flertallsregjering har blitt gjenvalgt, og begynte en ny periode så å si med tomme skuffer. Utredninger for nye saker og lovforslag lar seg ikke gjennomføre på noen få måneder. Saken om Utdanningslinja [Stortingsmeldingen om hele utdanningsløpet, februar 2010. Journ. anm.] har gitt oss mye å gjøre i vår, sier Aasen.

- Griper ikke sjansen

Kunnskapsdepartementet er absolutt ikke interessert i å holde noe unna Stortinget, i følge statssekretær for Tora Aasland, Kyrre Lekve.

- Vi vil se nærmere på om vi kan ta et egne initiativ for å involvere Stortinget i større grad. Samtidig føler vi at opposisjonen ikke har vært særlig flinke til å ta tak i saker ved anledning, for eksempel gjennom budsjettbehandlingen, sier Lekve, som nevner finansieringsmodellen som et eksempel.

Kunnskapsdepartementet har ikke planlagt nye saker for Stortinget innenfor forskning og høyere utdanning for neste sesjon.
 

Emneord: Forskningspolitikk, Universitetspolitikk Av Tor H. Monsen i Universitetsavisa
Publisert 24. juni 2010 14:15 - Sist endret 25. juni 2010 09:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere