Universitetsstyret tar opp Israel-boikott

Akademisk boikott av Israel står på sakslisten når Universitetsstyret samles neste uke. Allerede i dag tilkjennegir rektor Ole Petter Ottersen at han ikke støtter Helle Linné Eriksens boikottforslag.

HÅPER PÅ ÅPEN DEBATT: – Jeg er kjent med at rektor ikke er enig med meg i denne saken. Men jeg håper likevel at det skal være mulig å ha en åpen debatt i et demokratisk valgt styre om en så viktig sak, sier Helle Linné Eriksen. På bildet er hele det nåværende Universitetsstyret samlet. Linné Eriksen helt til venstre.

Foto: Ola Sæther

– Signaleffekten er det viktigste, sier universitetsstyremedlem Helle Linné Eriksen.

– Et akademisk samarbeid i seg selv går ikke utover palestinerne. Men vi viser til en hel verden og til Israel at vi reagerer på politikken som føres, poengterer hun.

22. juni skal UiOs styre ta stilling til en akademisik boikott av israelske universiteter. Det har Uniforum fått bekreftet fra Universitetsdirektørens kontor.

Viderebringer NTLs krav

Det er Linné Eriksen som har fremmet et vedtaksforslag som lyder ”Universitetet i Oslo innfører akademisk boikott av Israel. Dette medfører at enheter ved UiO ikke inngår akademisk eller kulturelt samarbeid med forsknings- og høyere utdanningsinstitusjoner i Israel.”

Men opprinnelig var det NTL-UiO som tok til orde for en boikott:

– Israelsk akademia leverer avgjørende bidrag til okkupasjonspolitikken gjennom utvikling av våpensystemer, studier og planutvikling som bidrar til å håndheve okkupasjonen og til framstilling av okkupasjonshistoria, uttalte leder Sten Morten Henningsmoen i en pressemelding 2. juni.

Ettersom NTLs oppfordring ikke ble tatt til følge, har NTL-medlem Linné Eriksen brukt sin rett som styremedlem til likevel å fremme saken.

– Med tiden ville saken uansett kommet opp her ved UiO. Siste tiders hendelser gjør likevel dette til et spesielt aktuelt tidspunkt.

– Men en akademisk boikott har også vært diskutert tidligere ved UiO, blant annet i Uniforum i januar 2009, påpeker hun.

Ikke vanlig å boikotte Israel

– Bør UiO drive med politikk på denne måten?

– Ja, det bør vi. Vi er en internasjonal aktør på godt og vondt. Denne rollen må vi bruke til å påvirke Israel.

– Vil enkeltforskere som i dag samarbeider med israelske forskere være nødt til å bryte samarbeidet?

– Det avhenger av samarbeidets art. Boikott-forslaget handler om UiO som institusjon og om formalisert samarbeid med israelske universiteter. Slikt formalisert samarbeid er det for øvrig lite av i dag, sier Linné Eriksen, som representerer de teknisk-administrative ansatte i Universitetsstyret.

– Graden av strenghet i boikott-forslagene har variert mellom de ulike institusjonene der boikott har vært debattert, tilføyer hun. Linné Eriksen kjenner imidlertid ikke til noen andre universiteter i Europa som har innført akademisk boikott av israelske universiteter.

Styret ved NTNU behandlet et forslag om akademisk boikott av Israel i november 2009. Da hadde de en hel verdens øyne på seg, og selveste AL Jazeera kom for å dekke styreavstemningen live. Resultatet ble et enstemmig nei til boikott.

Rektor sier nei

I et ferskt leserbrev i Uniforum argumenterer rektor Ole Petter Ottersen mot en boikott. Også i sakspapirene til det kommende styremøtet heter det at "Ledelsen ved Universitetet i Oslo går ikke inn for akademisk boikott av Israel".

– Jeg er kjent med at rektor ikke er enig med meg i denne saken. Men jeg håper likevel at det skal være mulig å ha en åpen debatt i et demokratisk valgt styre om en så viktig sak, kommenterer Linné Eriksen. Hun vil ikke spekulere i hva resten av styret mener.

– Tror du det blir en akademisk boikott?

– Jeg håper det. Uansett er det en viktig debatt å ta.

 

 


 

Emneord: Israel, Universitetspolitikk Av Helene Lindqvist
Publisert 15. juni 2010 14:45 - Sist endret 15. juni 2010 15:18

Det er en selvfølgeat vi lar oss opprøre av det som har skjedd med Palestinerne etter andre verdenskrig, det er riktig å kreve at den Egyptisk/ Israelske blokkaden av sivilbefolkningen i Gaza må opphøre, og det er åpenbart rett å fordømme bordingen av Mavi Mara som resulterte i mange døde aktivister.

En akademisk boikott av Israel når vi pleier normale akademiske forbindelser med totalitære stater som Saudi-Arabia og Iran faller imidlertid på sin egen urimelighet.

jarlevt@uio.no - 16. juni 2010 08:41

TV og avis er våpen.

camilhed@uio.no - 9. feb. 2011 15:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere